Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Menu           Archiv  Obsah   Rejstřík 
Novinky

Archiv
Rejstřík

Poradna

Archivář


TART


Odkazy
Rejstřík

A
aport - Výchova a výcvik všestranného psa IV.
aport, příprava - Cvičíme podle TARTu II.
aport, příprava - Nácvik aportu
aport, nácvik - Cvičíme podle TARTu II.
aport, nácvik - Nácvik aportu
aport, zpřesňování cviku - Výchova a výcvik všestranného psa IX.
aport přes překážku - Cvičíme podle TARTu VII.
aport přes překážku - Cvičíme podle TARTu XXXV.
aport přes překážku - Výchova a výcvik všestranného psa X.

B
"běž, volno" - Nácvik přivolání

C
CNS, stručný popis - Cvičíme podle TARTu V.

D
doprovod pachatele - Cvičíme podle TARTu VIII.
doprovod pachatele - Cvičíme podle TARTu XXXVIII.
dysplazie - Dysplazie kyčelního kloubu u NO a jak dál

E
eskorta pachatele - Cvičíme podle TARTu VIII.
eskorta pachatele - Cvičíme podle TARTu XXXVIII.

F
figurant, co by měl znát - Cvičíme podle TARTu XXIV.
"fuj" - Výchova psa pro TART
"fuj" - Výchova a výcvik všestranného psa II.

H
hadr, zákus do něj - Cvičíme podle TARTu III.
"hledej" - Výchova a výcvik všestranného psa V.
hlídání objektu - Cvičíme podle TARTu XXXIII.
hlídání předmětu - Cvičíme podle TARTu XIII.
hlídání předmětu - Cvičíme podle TARTu LXVII.

CH
chov NO - Dysplazie kyčelního kloubu u NO a jak dál
chov pro exteriér - Chov služebních psů v představě TARTu
chov pro práci - Chov služebních psů v představě TARTu

I
instruktor výcviku, co by měl znát - Cvičíme podle TARTu XXIV.
instruktor výcviku, požadavky na něj - Cvičíme podle TARTu XXXIV.

J
"jdi kupředu" - Výchova a výcvik všestranného psa XV.
jméno psa - Výchova psa pro TART
jméno psa - Cvičíme podle TARTu X.
jméno psa - Výchova a výcvik všestranného psa I.
jméno psa - Nácvik přivolání

K
"k noze" - Výchova a výcvik všestranného psa VI.
"ke mně" - Výchova psa pro TART
"ke mně" - Cvičíme podle TARTu X.
"ke mně" - Nácvik přivolání
kladeč stopy, jeho výběr a pravidla spolupráce - Cvičíme podle TARTu XVI.
kladina nízká - Cvičíme podle TARTu VII.
kladina nízká - Výchova a výcvik všestranného psa IX.
kladina vysoká - Výchova a výcvik všestranného psa XII.
kondice psa, její zvyšování - Cvičíme podle TARTu XXX.
kontakt se psem - Cvičíme podle TARTu III.
kontakt se psem - Cvičíme podle TARTu X.
kontakt se psem - Cvičíme podle TARTu XXXXI.
kontakt se psem - Cvičíme podle TARTu LXXVII.
kontakt se psem - Výchova psa pro TART
kontakt se psem - Cvičíme podle TARTu LXXXIV.
kontrolní výkon, "kontrolák" - Cvičíme podle TARTu XV.
krmení psa - Výchova a výcvik všestranného psa I.
kříž pachový - Výchova a výcvik všestranného psa XVIII.

L
"lehni" - Výchova a výcvik všestranného psa VI.
"lehni" - Výchova a výcvik všestranného psa XI.

M
místnost, zákrok v ní - Cvičíme podle TARTu XXV.
mistrovství republiky stopařů, příprava na něj - Cvičíme podle TARTu XII.

N
nedůvěřivost psa, její rozvíjení - Cvičíme podle TARTu IV.
"nesmíš" - Výchova psa pro TART
"nesmíš" - Výchova a výcvik všestranného psa II.
neúplatnost psa - Výchova a výcvik všestranného psa XVIII.
"nevěř" - Cvičíme podle TARTu IV.
noc, práce v noci - Cvičíme podle TARTu XIX.

O
obojek, zvykání na něj - Výchova psa pro TART
obojek, zvykání na něj - Výchova a výcvik všestranného psa II.
obrana, bezpečnost nácviku - Cvičíme podle TARTu III.
obrana, bezpečnost nácviku - Cvičíme podle TARTu IV.
obrana, bezpečnost nácviku - Cvičíme podle TARTu LXXVIII.
obrana, její aktivace - Cvičíme podle TARTu IV.
obrana, její zpřesňování a zvládání temperamentu psa - Cvičíme podle TARTu XXXXVIII.
obrana, neúplatnost psa - Výchova a výcvik všestranného psa XVIII.
obrana, příprava - Cvičíme podle TARTu III.
obrana, samostatnost psa - Výchova a výcvik všestranného psa XVIII.
obrana v zimě - Cvičíme podle TARTu XXX.
odkládání psa - Výchova a výcvik všestranného psa VII.
odložení dlouhodobé - Cvičíme podle TARTu II.
odložení dlouhodobé - Výchova a výcvik všestranného psa VII.
odložení za pochodu - Cvičíme podle TARTu VII.
odložení za pochodu - Výchova a výcvik všestranného psa XI.
odmítání potravy - Cvičíme podle TARTu XIII.
odvaha psa, její rozvíjení - Cvičíme podle TARTu III.
OPT 1-3 - Zkušební řád
ostraha objektu - Cvičíme podle TARTu XXXIII.
ovladatelnost - Cvičíme podle TARTu XXVIII.
ovladatelnost bez vodítka - Výchova a výcvik všestranného psa XI.
ovladatelnost na vodítku - Cvičíme podle TARTu II.
ovladatelnost na vodítku - Výchova a výcvik všestranného psa VI.
označení pachatele - Cvičíme podle TARTu VIII.

P
plán výcviku časový - Cvičíme podle TARTu XXI.
plemeno, výběr - Výběr psa pro TART
plemeno, výběr - Výchova a výcvik všestranného psa I.
plížení - Výchova a výcvik všestranného psa XIV.
"pocem" - Nácvik přivolání
pohlaví psa, výběr - Výběr psa pro TART
pohlaví psa, výběr - Výchova a výcvik všestranného psa I.
postoj výstavní - Výchova a výcvik všestranného psa XIII.
postroj stopovací, výhody - Výchova a výcvik všestranného psa VII.
posuzování psů, zásady - Cvičíme podle TARTu I.
posuzování výkonu - Cvičíme podle TARTu XX.
posuzování výkonu - závod 500b. - Cvičíme podle TARTu LXXXVII.
pouštění po zákusu - Cvičíme podle TARTu III.
pouštění po zákusu - Cvičíme podle TARTu XXXVI.
pouštění po zákusu - Cvičíme podle TARTu XXXXVI.
povaha psa, vzruch vs. útlum - Cvičíme podle TARTu XIV.
povahové typy psů - Cvičíme podle TARTu V.
povely, jejich výslovnost - Výchova a výcvik všestranného psa - povelová technika
povely, povelová technika - Cvičíme podle TARTu XXIII.
povely, povelová technika - Cvičíme podle TARTu XXXXV.
práce pachové extrémní - Cvičíme podle TARTu XXXXIV.
práce pachové v zimě - Cvičíme podle TARTu XXIX.
práce pachové, mistrovství - Cvičíme podle TARTu XII.
práce pachové, nejčastější chyby - Cvičíme podle TARTu LVIII.
práce pachové, nejčastější chyby - Cvičíme podle TARTu LVIX.
práce pachové, příprava psa na ně - Cvičíme podle TARTu XXVII.
práce pachové, rozlišování předmětů - Cvičíme podle TARTu XXXX.
práce pachové, rozlišování předmětů - Výchova a výcvik všestranného psa XVIII.
práce pachové, vliv terénu a prostředí - Cvičíme podle TARTu LXI.
práce pachové, základy - Cvičíme podle TARTu I.
práce pachové, zdokonalování - Cvičíme podle TARTu IX.
práce v noci - Cvičíme podle TARTu XIX.
prohlídka pachatele - Cvičíme podle TARTu VIII.
předmět, hledání - Výchova a výcvik všestranného psa V.
předmět, hlídání - Cvičíme podle TARTu XIII.
předmět, hlídání - Cvičíme podle TARTu LXVII.
předmět, vyhledávání v terénu - Výchova a výcvik všestranného psa XII.
předměty, rozlišování - Cvičíme podle TARTu XXXX.
předměty, rozlišování - Výchova a výcvik všestranného psa XVIII.
překážka, aport přes ni - Cvičíme podle TARTu VII.
překážka, aport přes ni - Cvičíme podle TARTu XXXV.
překážka, aport přes ni - Výchova a výcvik všestranného psa X.
překážka, kladina nízká - Cvičíme podle TARTu VII.
překážka, kladina nízká - Výchova a výcvik všestranného psa IX.
překážka, kladina vysoká - Výchova a výcvik všestranného psa XII.
překážka, příkop - Výchova a výcvik všestranného psa XVI.
překážka, skok vysoký 1 m - Výchova a výcvik všestranného psa X.
překážka, skok vysoký 1,8 m - Výchova a výcvik všestranného psa XVI.
překážka, šplh 1,8 m - Výchova a výcvik všestranného psa XVI.
překážky, příprava - Výchova a výcvik všestranného psa IX.
příkop, jeho překonávání - Výchova a výcvik všestranného psa XVI.
příprava psovoda teoretická - Cvičíme podle TARTu XXIII.
přivolání - Cvičíme podle TARTu II.
přivolání - Cvičíme podle TARTu X.
přivolání - Cvičíme podle TARTu XXXXVI.
přivolání - Cvičíme podle TARTu LXXVII.
přivolání - Cvičíme podle TARTu LXXXIV.
přivolání - Výchova a výcvik všestranného psa II.
přivolání - Výchova psa pro TART
přivolání - Nácvik přivolání
přivolání, druhy - Výchova psa pro TART
přivolání, druhy - Nácvik přivolání
přivolání, zpřesňování cviku - Výchova a výcvik všestranného psa IX.
pud lovecký - Cvičíme podle TARTu XXIII.

R
razance zadržení figuranta - Cvičíme podle TARTu XIV.
reflex nepodmíněný a podmíněný - Cvičíme podle TARTu V.
revír - Cvičíme podle TARTu XI.
revír - Cvičíme podle TARTu XXXVIII.
revír - Cvičíme podle TARTu IL.
revír-aport - Cvičíme podle TARTu VII.
revír-aport - Výchova a výcvik všestranného psa XII.
revír-aport - Cvičíme podle TARTu IL.
rozhodčí, posuzování výkonu - Cvičíme podle TARTu XX.
rozhodčí, posuzování výkonu - závod 500b. - Cvičíme podle TARTu LXXXVII.
rozlišování předmětů - Cvičíme podle TARTu XXXX.
rozlišování předmětů - Výchova a výcvik všestranného psa XVIII.

Ř
řád zkušební - Zkušební řád
řády zkušební, národní - Cvičíme podle TARTu XXXIX.

S
samostatnost psa - Cvičíme podle TARTu XIII.
samostatnost psa - Výchova a výcvik všestranného psa XVIII.
sebevědomí psa, jeho rozvíjení - Cvičíme podle TARTu III.
"sedni" - Výchova a výcvik všestranného psa VI.
"sedni" - Výchova a výcvik všestranného psa XI.
sedni, lehni, vstaň - Cvičíme podle TARTu VI.
sedni, lehni, vstaň - Výchova a výcvik všestranného psa VI.
sedni, lehni, vstaň před psovodem - Výchova a výcvik všestranného psa XIV.
skok vysoký 1 m - Výchova a výcvik všestranného psa X.
skok vysoký 1,8 m - Výchova a výcvik všestranného psa XVI.
soustava nervová, stručný popis - Cvičíme podle TARTu V.
spojitost nežádoucí - Cvičíme podle TARTu XXIII.
spokojenost psovoda, její vyjádření - Výchova a výcvik všestranného psa XI.
SPT 1-3 - Zkušební řád
stereotyp dynamický - Cvičíme podle TARTu XXIII.
stopa extrémní - Cvičíme podle TARTu XXXXIV.
stopa, její křížení - Cvičíme podle TARTu VI.
stopa, lomy - Výchova a výcvik všestranného psa X.
stopa, mistrovství - Cvičíme podle TARTu XII.
stopa, nejčastější chyby - Cvičíme podle TARTu LVIII.
stopa, nejčastější chyby - Cvičíme podle TARTu LVIX.
stopa, označování předmětu - Výchova a výcvik všestranného psa X.
stopa, označování předmětu - Cvičíme podle TARTu XXXXVIII.
stopa, pachový kříž a vějíř - Výchova a výcvik všestranného psa XVIII.
stopa, prodlužování délky - Výchova a výcvik všestranného psa VII.
stopa, různé terény - Cvičíme podle TARTu VI.
stopa, různé terény - Výchova a výcvik všestranného psa VII.
stopa, tempo vypracování - Výchova a výcvik všestranného psa VII.
stopa, vedení psa na ní - Výchova a výcvik všestranného psa XIII.
stopa, vliv terénu a prostředí - Cvičíme podle TARTu LXI.
stopa, záznam o ní - Výchova a výcvik všestranného psa VII.
stopa, zdokonalování - Cvičíme podle TARTu IX.
stopa, zvyšování stáří stopy - Výchova a výcvik všestranného psa X.
stopa cizí - Cvičíme podle TARTu XVI.
stopa cizí - Cvičíme podle TARTu XVII.
stopa cizí - Výchova a výcvik všestranného psa XVII.
stopa v zimě - Cvičíme podle TARTu XXIX.
stopa vlastní - Výchova a výcvik všestranného psa V.
stopa vlastní - Výchova a výcvik všestranného psa VII.
stopovací šňůra - Výchova a výcvik všestranného psa XIII.
stopovací šňůra, práce s ní - Výchova a výcvik všestranného psa XIII.
střelba, přivykání na ni - Výchova a výcvik všestranného psa VIII.
střelba, reakce psa na ni - Cvičíme podle TARTu XXXXIII.
"stůj" - Výchova a výcvik všestranného psa XI.
svod mladých psů, příprava na něj - Výchova a výcvik všestranného psa XIII.

Š
šplh 1,8 m - Výchova a výcvik všestranného psa XVI.
štěkání na povel - Cvičíme podle TARTu II.
štěkání na povel - Výchova a výcvik všestranného psa III.
"štěkej" - Výchova a výcvik všestranného psa III.
štěně, kontakt s lidmi - Výchova a výcvik všestranného psa I.
štěně, kontakt s ním - Cvičíme podle TARTu III.
štěně, krmení - Výchova a výcvik všestranného psa I.
štěně, nežádoucí projevy - Cvičíme podle TARTu LIII.
štěně, výběr - Výchova a výcvik všestranného psa I.
štěně, výchova - Výchova a výcvik všestranného psa I.
štěně, zvykání na různá prostředí - Cvičíme podle TARTu III.

T
T 1 - Cvičíme podle TARTu VI.
T 1 - Cvičíme podle TARTu VII.
T 1-3 - Cvičíme podle TARTu VIII.
T 1-3 - Zkušební řád
trenér, co by měl znát - Cvičíme podle TARTu XXIV.
trenér, požadavky na něj - Cvičíme podle TARTu XXXIV.
tréninky společné - Cvičíme podle TARTu LX.
trestání psa - Výchova a výcvik všestranného psa IX.

U
umístění psa - Výchova a výcvik všestranného psa I.
útlum nervový - Cvičíme podle TARTu V.

V
vějíř pachový - Výchova a výcvik všestranného psa XVIII.
VNČ psa, stručný popis - Cvičíme podle TARTu V.
vodítko, zvykání na něj - Výchova a výcvik všestranného psa II.
vodítko, ovladatelnost na něm - Cvičíme podle TARTu II.
vodítko, ovladatelnost na něm - Výchova a výcvik všestranného psa VI.
"volno" - Cvičíme podle TARTu X.
"volno" - Nácvik přivolání
"vstaň" - Výchova a výcvik všestranného psa VI.
výběr psa - Výběr psa pro TART
výcvik psa pro praxi - Cvičíme podle TARTu LXXXV.
výcvik více psů souběžný - Cvičíme podle TARTu LXXXVIII.
výcvikář, co by měl znát - Cvičíme podle TARTu XXIV.
výcvikář, požadavky na něj - Cvičíme podle TARTu XXXIV.
vycházky - Výchova psa pro TART
vycházky - Cvičíme podle TARTu X.
vycházky - Výchova a výcvik všestranného psa II.
vycházky - Výchova a výcvik všestranného psa III.
výchova psa - Výchova psa pro TART
vysílání psa - Výchova a výcvik všestranného psa XV.
výslech pachatele - Cvičíme podle TARTu VIII.
výstava, příprava na ni - Výchova a výcvik všestranného psa XIII.
vyštěkání aktivní - Cvičíme podle TARTu XI.
vyštěkání pachatele - Cvičíme podle TARTu VIII.
vyštěkání pachatele - Cvičíme podle TARTu XXXVIII.
výživa psa - Výchova a výcvik všestranného psa I.

Z
zadržení hladké - Cvičíme podle TARTu XIV.
zadržení noční - Cvičíme podle TARTu XIX.
zákrok v místnosti - Cvičíme podle TARTu XXV.
zákus plný - Cvičíme podle TARTu IV.
zákus plný - Cvičíme podle TARTu XV.
zákus, pouštění po něm - Cvičíme podle TARTu III.
zákus, pouštění po něm - Cvičíme podle TARTu XXXVI.
závod, účast na něm - Cvičíme podle TARTu XVIII.
zazimování psa - Cvičíme podle TARTu XXIX.
zdravověda, naprosté základy - Cvičíme podle TARTu XXIII.
zkouška OPT 1-3 - Zkušební řád
zkouška SPT 1-3 - Zkušební řád
zkouška T 1 - Cvičíme podle TARTu VI.
zkouška T 1 - Cvičíme podle TARTu VII.
zkouška T 1-3 - Cvičíme podle TARTu VIII.
zkouška T 1-3 - Zkušební řád
zkouška ZMT - Cvičíme podle TARTu I.
zkouška ZMT - Cvičíme podle TARTu VIII.
zkouška ZMT - Zkušební řád
zkouška ZMT, pachové práce - Cvičíme podle TARTu I.
zkouška ZMT, poslušnost - Cvičíme podle TARTu II.
zkoušky TARTu, jejich pořádání - Cvičíme podle TARTu L.
zkoušky TARTu, jejich pořádání - Cvičíme podle TARTu LXXXVI.
zlobivost psa, její rozvíjení - Cvičíme podle TARTu III.
zlobivost psa, její rozvíjení - Cvičíme podle TARTu IV.
zlobivost psa, její rozvíjení - Cvičíme podle TARTu XIV.
ZMT - Cvičíme podle TARTu I.
ZMT - Cvičíme podle TARTu VIII.
ZMT - Zkušební řád
ZMT, pachové práce - Cvičíme podle TARTu I.
ZMT, poslušnost - Cvičíme podle TARTu II.
ZŘ - Zkušební řád
ZŘ národní - Cvičíme podle TARTu XXXIX.
"zůstaň" - Výchova a výcvik všestranného psa VII.
zvěř, nežádoucí vybíhání za ní - Cvičíme podle TARTu XXXII.

Ž
žebřík - Výchova a výcvik všestranného psa XII.


Copyright © Jan Dubový, 2001-2014 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.