Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Cvičíme podle TARTu XIV. (Pes přítel člověka, 7/2002, str. 14)

Cvičíme podle TARTu XIV.

Nácvik hladkého zadržení je pokračováním základů obrany od zlobivosti, kousání na hadr, kousání na peška a kruhové obrany se zákusy na rukáv. Ihned v úvodu bych rád zdůraznil, že uspěchání této činnosti je naprosto nežádoucí. Mnohokrát je slyšet z úst začínajících psovodů pyšné sdělení, že jejich sedmiměsíční psík už kouše na sto metrů, apod. Je to stejná chyba, jako nutit takto mladého psa překonávat překážky. U překážek je to chybou proto, že ještě zdaleka není dokončena osifikace (přeměna chrupavek na kosti), a tak hrozí deformace končetin a kostry mladého psa. A u kousání na dálku proto, že není ukončen duševní vývoj štěněte a při sebemenší chybě figuranta anebo psovoda může dojít k vážným poruchám nervové činnosti.

Ten, kdo sleduje dlouhodobě chov služebních psů, mi jistě potvrdí, že v dnešní době dospívají psi o něco později, než tomu bylo dříve, a to je ten nejpodstatnější důvod k nespěchání. Proto nemá žádný zkušený psovod zájem o spěch, a tak se takovýmto experimentům samozřejmě vyhýbá. Na cvičištích, která disponují zkušeným výcvikářem a figurantem, jsou žádosti začínajících psovodů o takovéto "urychlování" výcviku samozřejmě potlačeny s rozumným vysvětlením, proč se tak děje.

Než přistoupíme ke kousání na dálku, mělo by být, včetně cviků zmíněných na začátku, zvládnuto kvalitní vyštěkání, a to nám zabere dostatek času. Postup je tedy následující. Nejdůležitější je neustálé rozvíjení zlobivosti. Pokud chceme vychovat kvalitního obranáře a potažmo i služebního psa, musí u něj převažovat vzruch nad útlumem. Neustálé opakování, že vzruch musí být v naprosté rovnováze s útlumem, je kardinální chybou, která už po léta negativně ovlivňuje celý výcvik služebních psů u nás. Nevím, kdo tuto myšlenku do naší výcvikové literatury přinesl, ale každopádně tím udělal "medvědí službu" celé výcvikové metodice. V současné době se skoro bojíme psát o potřebě rozvíjení zloby. Pod tlakem tvrzení médií o nebezpečnosti psů u nás i ve světě se každý tomuto tématu vyhýbá. Ovšem chceme-li, aby služební psi v rukou ozbrojených složek plnili svůj účel při obraně osob a majetku, pak je třeba se touto problematikou zabývat.

Každý zkušený výcvikář vám zcela jistě potvrdí, že pes povahově posunutý malinko "doleva" je pro výcvik větším přínosem, než pes, u něhož převažuje sedmičkové chování. K celému problému ještě přispívá nešťastné posuzování povah při bonitacích. Psi, kteří jsou v dnešní době ohodnoceni pětkou v povaze, jsou ve skutečnosti povahově na sedmičce, a psi, kteří mají sedmičku, jsou pro výcvik skoro neupotřebitelní. Tvrdit, že povahově čtyřkový pes nemá v chovu co pohledávat, je stejné tvrzení, jako prosazovat názor, že pracovní pes nemá v chovu NO uplatnění. Pokud bychom chtěli dnes hledat psa se čtyřkovou povahou, pak bychom museli zřejmě sáhnout do psů bez prokázaného původu.

Měl bych se možná za svůj, v očích chovatelů výstavních služebních psů kacířský, názor omluvit, ale mé čtyřicetileté působení ve výcviku služebních psů mě k tomuto tvrzení nutí. Za posledních 10-15 let mé posuzovatelské činnosti v roli rozhodčího pro výkon, ať už v ČKS anebo v TARTu, jsem vždy, když jsem posuzoval soutěže anebo zkoušky a narazil jsem na psa výjimečných povahových kvalit, na otázku: "Po čem ten pes je?", v 95% případů dostal stejnou odpověď: "Ten je bez papírů!!". Jsem dalek toho, abych prosazoval psy bez prokázaného původu, to už jsem mnohokrát zdůraznil, ale vždy mne trochu zabolí, že takovýto povahový materiál do legálního chovu nikdy nezasáhne. To jsem trochu odbočil od nácviku hladkého zadržení, ale považoval jsem tuto zmínku za nutnou v souvislosti s rozvíjením zlobivosti.

Jakmile náš pes zvládá pevné zákusy na hadr a v kruhové obraně na rukáv a dovršil minimálně 10 měsíců, přistoupíme k nácviku hladkého zadržení.

Při kruhové obraně, kdy je v kruhu 5 - 7 psů, dá figurant každému psovi dvakrát kousnout, a pak se kruh psovodů rozvine v řadu. Psovod má připraveno asi pětimetrové pevné vodítko, na kterém je pes upoután. V pořadí, které si psovodi s figurantem předem dohodnou, je vypouštěn na dlouhém vodítku jeden pes za druhým k hladkému zadržení. Figurant musí být opatřen ochranným rukávem s krytím až na rameno. Technika je následující. Figurant přibíhá do těsné blízkosti psa, který má být vypuštěn, krátce jej vydráždí a rychle se od něj začne vzdalovat. Rukáv je zdvižen do výšky tak, aby se pes po výskoku mohl zakousnout do nadloketní části rukávu, přesně tak, jak to vyžaduje zkušební řád. Figurant je od psa vzdálen zhruba tři metry, když psovod vysílá psa k zadržení. Psovod vybíhá zároveň se psem, aby psa při zákroku vodítkem nestrhl. Jakmile se pes zakousne, psovod přes vodítko dostane psa do tahu. Psa držíme v tahu, aby se zabránilo překusování na rukávu. Psovod hbitě ručkuje po vodítku, až se dostane do těsné blízkosti figuranta. Zde psa jednou rukou drží v tahu a druhou jej může poplácáváním povzbuzovat k pevnému držení. Figurant se bude snažit, aby se pes po zákusu dostal na všechny čtyři nohy a měl tak potřebnou stabilitu k boji. Po chvíli figurant rukáv odepne a nechá jej psovi. Aby se pes nefixoval na rukáv, začne jej figurant dráždit a upoutává pozornost na svoji osobu. Po puštění rukávu odbíhá psovod se psem mimo plochu a figurant přistupuje k dalšímu psovi.

Z napsaného vyplývá, že první zádrže nejsou delší než 5 - 8 metrů. Vzdálenost v počátku není důležitá, důležitá je síla zákusu a ochota psa bojovat. Vidíme-li, že se psovi nepodařilo pobrat rukáv naplno, přestane figurant klást odpor a ihned uvolní rukáv. Postupně podle kvality zákusů můžeme prodlužovat vzdálenost mezi psem a figurantem až na 30 metrů. Je samozřejmé, že větší vzdálenosti už pes kouše na volno bez připnutého vodítka. Pokud chceme, aby pes měl dostatečnou razanci a rychlost běhu, využíváme dlouhého vodítka jako brzdy v pohybu psa. Psovod při běhu se psem za figurantem brzdí pohyb psa, ten musí vynaložit maximální sílu a až v závěru psovod psovi povolí, aby mu umožnil kvalitní náskok na rukáv. Po určité době takového tréninku zjistíte, jak byl prospěšný. Vzpomeňte na nedávnou dobu, kdy "ruská sborná" trénovala sílu a rychlost bruslení skoro stejným způsobem.

Kouše-li pes na volno, je starostí figuranta, aby po přiběhnutí psovoda nahodil psa do jeho rukou tak, aby si mohl psovod psa pohodlně chytit a dokončit tak fázi zádrže. V prvních několika zádržích usnadňuje figurant psovi zákus tím, že mu zvedne rukáv do výšky a udělá tzv. semafor. Rukáv psovi nabízí. V pozdější fázi už figurant běží naprosto přirozeně a pes si sám musí najít způsob, jak rukáv pobrat a figuranta pacifikovat. V závěru nácviku, a to už musí být vidět na soutěžích a zkouškách, běží figurant těsně před zádrží maximální rychlostí, tak jako kdyby opravdu utíkal. Mnoha psům tato rychlost dělá potíže a s takto běžícím figurantem si naprosto nevědí rady a běží podle něj až do chvíle, než rozhodčí figuranta zastaví.

V závěru nácviku zádrží měníme i ochranné pomůcky, aby pes uměl kousat na "ringo", na kteroukoli ruku i na manžetu. Co platí o pomůckách, platí samozřejmě i o obměně figurantů. Budeme-li trénovat pouze na jednoho pomocníka, můžeme se na první soutěži dočkat velkého zklamání. Je též důležité natrénovat noční zádrže, aby se pes naučil orientovat při snížené viditelnosti a aby se nenechal překvapit při případném oslnění přenosnou svítilnou. Postupně tento cvik ztěžujeme tak, aby pes uměl zadržet prchajícího pachatele přes vodní překážku, malý plůtek, do schodů, do sklepních prostor, v halách, kde je položeno gumolino či dlaždice. Další modelové situace si jistě vymyslíte sami. Mnohdy vás překvapí, že pes, který bravurně kouše na louce, není schopen se odrazit k zákusu např. z asfaltové silnice.

Z tohoto výčtu jasně vidíte, že trvá dlouho, než pes dospěje povahově natolik, aby zvládl takto obtížné úkoly a nelze jej takovouto prací přetěžovat v přílišném mládí, i když si mnohdy myslíme, že na to pes již takzvaně má.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.