Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Cvičíme podle TARTu VI. (Pes přítel člověka, 11/2001, str. 12-13)

Cvičíme podle TARTu VI.

V dnešním povídání o výcviku psa podle TARTu se zaměříme na zkoušku T 1. Nejdříve nahlédneme do zkušebního řádu, abychom zjistili, co nám přibude do výcvikového plánu. U pachové práce je stopa starší, delší, se dvěma lomy a dvěma předměty. Tedy, jak říkali staří latiníci, "Nihil novi sub sole" (nic nového pod Sluncem).

Kdo trénoval poctivě na ZMT, má skoro vystaráno. Psovi je jen třeba vysvětlit, že po předmětu stopa nekončí a že je třeba pokračovat dál. To znamená, že označí-li pes předmět, doběhne psovod ke psu, předmět odebere a jen velmi krátce psa pochválí a vybídne jej povelem "hledej, stopa" k další činnosti. Po vypracování druhého lomu následuje třetí, a tedy poslední, úsek stopy a zakončující předmět. Zde přichází pochvala naplno a projevená radost psovoda musí být obrovská. Okamžitě uvolníme psa ze stopovací šňůry a za odměnu mu házíme nalezený předmět. Pokud pes není až tak náruživý aportér, můžeme ho odměnit pamlskem.

V této fázi stopování začínáme klást na psa vyšší nároky. Začínáme měnit terén. Stáří stopy zatím zachováme zhruba na 30-60 minutách. Terén měníme tak, že začneme šlapat stopu na trávě či osení a po druhém lomu přejdeme třeba na uvláčenou oranici (obr. 1). Nebo začneme na oranici a druhá polovina stopy povede lesem (obr. 2). Můžeme též našlapat stopu přes polní cestičku, přes zarostlou mez anebo přes úzký potůček. Musíme psa učit tyto překážky plynule přecházet, až bude pracovat tak dokonale, že bude schopen přejít státní silnici a na druhé straně si stopu sám vyhledat a pokračovat dál.

Stopa z trávy do oranice Stopa z oranice do lesa
Je též možné si při pokládání stopy překřížit vlastní položenou stopu (obr. 3) anebo si nechat již našlapanou stopu přešlápnout od jiného psovoda (obr. 4). Vždy bedlivě sledujeme psa, jak se s místem křížení vypořádá a zda je schopen rozlišit naši stopu od stopy rušící. Pokud by psovi místo křížení dělalo problémy, chvíli jej necháme pracovat, a pak mu pomůžeme tak, že jej na pokračování stopy nenásilně převedeme. Mnohokrát jsem byl svědkem toho, že psovod vyžadoval náhradní stopu jen proto, že mu tu jeho přešlápl náhodný chodec anebo myslivec. Je to naprosto zbytečné a kvalitně připravený pes se s takovou maličkostí hravě vyrovná.

Překřížení vlastní stopy Křížení stopy s rušící stopou
V tomto stádiu výcviku už nás musí zajímat, na kolik procent je pes schopen vypracovat námi položenou stopu samostatně, bez jakékoli naší pomoci. Vždy si musíme uvědomovat, že místo, kde psa opravíme a sami ho navedeme na stopu, by při zkouškách bylo místem, kde by nás rozhodčí odpískal. Pokud nám pes předvádí natolik kvalitní práci, že jej ani na dvacáté tréninkové stopě nemusíme opravovat, požádáme některého ze zkušenějších kolegů, aby nám našlapal stopu cizí, pouze patnáct minut starou, ale abychom neznali její směr ani průběh. Budeme znát pouze místo nášlapu, počet lomů a předmětů. Pokud i tuto stopu pes vypracuje bezchybně, nemusíme se bát přidat čas a zkoušet vypracovávat stopy vlastní, 2-3 hodiny staré. Pokud budeme mít takovou rezervu, nemusíme se stopy na T 1 naprosto obávat.

Co je důležité! Trénovat stopy časně zrána, kdy je ještě rosa, anebo navečer, kdy zapadá Slunce. Pamatujme, že pes i po dlouhodobé domestikaci je zvířetem šerosvitu, a proto jeho vnímavost a pozornost je tomuto času podřízena. Toto pravidlo ostatně platí i v ostatních disciplínách, nejen pro stopy.

Nahlédneme-li do poslušnosti, zjistíme, že nás čekají čtyři nové cviky, které bude třeba pečlivě propracovat. Jedná se o tři různé polohy u nohy psovoda, odložení za pochodu vleže, aport přes překážku a o nízkou kladinu. Ostatní cviky již známe z předcházející zkoušky. Sedět u nohy psovoda už pes umí a metodika této polohy je dostatečně známá. Ostatně jsme si jí dávali jako příklad pro vytváření podmíněného reflexu při výkladu teorie VNČ. Jistě si vzpomínáte. Je tedy nutné propracovat povely "vstaň" a "lehni".

Nejprve si zkusíme cvik vstaň. Psovod stojí v základním postoji, pes sedí u levé nohy psovoda. Psovod zavelí psovi "vstaň" a mírně naznačí levou nohou, jako by se chtěl dát na pochod, přičemž pravá ruka zvolna zatáhne vodítko směrem kupředu. Jakmile pes vstane, psovod se po půlkroku zastaví a pochválí psa "ták je hodný vstaň". Chvíli vydrží v této pozici, kdy pes stojí vedle jeho levé nohy, a pak zavelí "k noze" a normálním pochodovým rytmem se rozejde. Po několika krocích zavelí znovu "k noze" a zastaví se. Pokud pes neusedne sám, dá mu k tomu povel. Tento postup zopakuje v jedné sérii asi desetkrát, a pak dá psovi volno.

Postupně po povelu "vstaň" jen mírně pokrčíme nohy v kolenou, což psovi jako náznak rozcházení stačí. Nemá valnou cenu přizvedávat psa pravou rukou pod břichem, protože pes se většinou po ruce točí anebo se začne přikrčovat, což je věc pro nás nežádoucí.

Nyní si povězme několik slov o nácviku ulehnutí psa u nohy psovoda. Psovod opět stojí v základním postoji, pes sedí u jeho levé nohy. Psovod zavelí psovi "lehni" a současně mávne levou rukou podél psa směrem shora dolů. Po tomto povelu se psovod předkloní a pravá ruka táhne zkráceným vodítkem směrem dolů a kupředu, přičemž levá ruka mírně tlačí na kohoutek psa, až psa přinutí ulehnout. Chvíli zůstane psovod předkloněn a snaží se levou rukou přidržovat psa v zaujaté poloze. Pokud je pes klidný a leží, přišlápne si vodítko levou nohou tak, aby nedovolilo psovi vstát a snaží se narovnat do vzpřímeného postoje. Leží-li pes u nohy psovoda, opět jej pochválí "ták je hodný lehni" a chvíli vydrží.

Byl by zázrak, kdyby se nám tento cvik povedl napoprvé. Začátky bývají nelehké a tak je potřeba se ozbrojit trpělivostí. Psi se většinou ulehnutí brání, někteří to berou jako výzvu ke společnému hraní, ulehají na bok anebo se začnou válet na zádech a tak podobně. Pokud se takto pes chová, nesnažíme se jej rovnat, a klidně se se psem rozejdeme, abychom po pár krocích celý postup zopakovali.

Při této příležitosti je vhodné říci, že tento cvik je třeba připravovat od nejútlejšího mládí psa, kdy se dá s malým štěnětem poměrně snadno manipulovat. Začínáme-li tento cvik s ročním habánem, máme o práci postaráno. Ke cviku SLV (sedni, lehni, vstaň) je dobré připomenout, že polohy je nutné vyžadovat vždy v jiném sledu. To znamená, že jednou začneme ulehnutím, podruhé vztykem anebo že po povelu "lehni" nepřijde "sedni", ale cviky přerušíme a dáme se na pochod. To proto, že zvláště u tohoto cviku se vytváří velmi rychle tzv. dynamický stereotyp, a pak s úžasem zíráme, když po povelu "sedni" pes po několika vteřinách ulehne a za chvíli vstane. Zde je důležité měnit i časové intervaly povelů. Jednou provedeme SLV během 10 vteřin a příště necháme psa ve výdržích. Mnoho psovodů tento jednoduchý cvik většinou rychle přechází, v domnění, že už pes nedělá chyby, ale počty bodů ze soutěží nás přesvědčují o opaku.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.