Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Cvičíme podle TARTu XIX. (Pes přítel člověka, 12/2002, str. 13)

Cvičíme podle TARTu XIX.

Práce v noci je jednou ze speciálních disciplín zkušebního řádu TART. Patří do nejvyšší obranářské zkoušky OPT 3 a noční zadržení spolu s avizací tvoří náplň nočního zaměstnání. Zadržení se provádí na vzdálenost šedesáti kroků, pachatel na svoji přítomnost upozorní výkřikem (nebo hlukem) a na tento podnět je pes vypouštěn k zákroku.

Je nutné nejdříve na tuto situaci psa postupně připravovat. Do fáze přípravy samozřejmě patří vycházky se psem v době, kdy se začíná stmívat a vracíme se až za úplné tmy. Pes, jak je známo, vidí ve tmě lépe než člověk a jeho orientace je snazší než orientace člověka. Pozorujeme také, že reakce psa jsou ostražitější a pozornější než za denního světla. Pro tyto schopnosti je pes využíván ke strážní službě a zvláště v noci, kdy je pro člověka snížená viditelnost, jsou tyto schopnosti velmi cenné.

Náš pes si musí osvojit procházky osvětleným městem i přechody do naprosté tmy. Pokud se pes chová přirozeně a sebevědomě a neprojevuje žádné náznaky strachu, můžeme přikročit k nácviku aktivní obrany.

V počátku nácviku bude pes v náhubku a budeme pouze aktivovat obranu psovoda na vodítku. S pomocníkem, který bude vybaven pouze zesíleným ochranným oděvem (stačí kvalitní "vaťák"), si smluvíme místo, kde dojde k setkání. Při pochůzce v setmělém terénu náhle vystoupí pomocník a vydá se proti nám. Může na sebe upozornit klátivou chůzí, přikrčením anebo vydáváním nesrozumitelných zvuků. Pes okamžitě zaregistruje toto nepřirozené chování a velmi zpozorní. Psovod jej může povzbuzovat tichými povely "dej pozor, je to lump" a lehkým poplácáním psa povzbudit. Pokud pes jenom vrčí, je to dobře, štěkání je v této situaci spíše na obtíž. Ale pokud pes začne štěkat, tak jej nesrážíme a necháme mu přirozený projev. Pomocník dojde asi na dva kroky před psovoda se psem a napodobuje opilce. Začne svým chováním psa provokovat. Naznačuje-li pes útok, pomocník musí předstírat obavu a dá se na ústup. Psovod povolí vodítko a nechá psa do ustupujícího pomocníka několikrát bouchnout košem. Pomocník odchází a my psa velmi pochválíme. Tato aktivace stačí a psovod se psem pokračují v další procházce. Nemá velký význam psa zbytečně předražďovat, aby později neútočil na každého chodce.

Choval-li se pes sebevědomě a útoky košem byly razantní, můžeme v dalších dnech pokračovat v nácviku se dvěma pomocníky. Situace je naprosto stejná, jen je důležité, aby byl vždy jeden pomocník v akci a druhý v klidu. Podaří-li se psovi odradit jednoho útočníka, ten se dá na ústup a do akce vstupuje druhý. Po jeho ústupu, a tak musí vždy nácvik končit, protože z každé aktivace musí vždy pes odejít jako vítěz, pokračujeme v procházce.

Takovouto činností psu samozřejmě budujeme maximální sebevědomí. Nikdy se nesmí stát, že by pomocník zatlačil psa do ústupu. Zpozoruje-li pomocník byť jen nepatrné zaváhání psa, okamžitě naznačuje útěk a obavu.

Pokud je pes aktivní a nekompromisní, můžeme přikročit k nácviku zákusu. Zde je důležité, aby byl pomocník vybaven ochranným celooblekem (ringo), protože od psa budeme vyžadovat zákus do různých částí těla pomocníka. Postup práce je naprosto shodný s nácvikem kruhové obrany s postupným vypouštěním k hladkému zadržení. Je velmi důležité, abychom měnili neustále místa nácviku a postupně i pomocníky. Pes se musí naučit zákroku ze světla do tmy a i obráceně.

Na soutěžích se tento cvik provádí následovně. Psovod se psem stojí na výchozím stanovišti a ve vzdálenosti zhruba šedesáti kroků vyjde pomocník. Ten je na krátkou dobu osvětlen ruční svítilnou anebo reflektory stojícího vozidla. Jakmile pes pomocníka zaregistruje, vyzve jej psovod k zastavení. Na tuto výzvu se dá pomocník na útěk, zhasnou světla a psovod vypouští psa k zákroku a okamžitě jej následuje. Po zákroku psa, který může ve tmě být veden kamkoli, osvítí rozhodčí bojující dvojici, aby si ověřil sílu zákusu a razantnost zákroku. Po zhasnutí vyčká přiběhnutí psovoda. Potom psovod odvolá psa k noze a odejde směrem k rozhodčímu, kde ohlásí ukončení akce a většinou si vyslechne také bodové ohodnocení.

Při této práci je velmi důležitá opatrnost ze strany rozhodčích, protože se může velmi lehce stát, že pes ztratí orientaci a vybere si nepravého pachatele. Zkušený figurant (pomocník) samozřejmě postřehne, že pes běží jinam, a krátkým pokřikem psa na sebe tzv. natáhne. Pes ztrácí za špatnou orientaci body, ale to nic nemění na tom, že opatrnosti není nikdy nazbyt. Organizátoři akce musejí zajistit pracoviště tak, aby nedošlo k poranění některého z diváků anebo, nedej bože, některého pokojného občana, který se na procházce noční přírodou jde ze zvědavosti podívat, co že se to tam vlastně děje.

Noční práce patří k atraktivním disciplínám, které v ostatních zkušebních řádech chybějí. Výcviková komise TARTu je zařadila do plánu práce naprosto samozřejmě, protože jejím cílem je využít maximálně schopnosti služebních psů tak, aby byli tito psi kdykoli použitelní v praxi. Proto účast policistů, členů ochranných služeb, vojáků, vězeňské ostrahy a dalších členů ozbrojených složek je na našich závodech tak početná, protože prověření schopností psů používaných ve službě je na těchto soutěžích maximálně přiblíženo reálné praxi.

Noční práce nejsou zařazeny samoúčelně. Po předchozím náročném dnu, kdy je prověřována poslušnost a náročné cviky denní obrany, je pes zatížen prací v noci. Avizace a noční zadržení vyžadují tmu a začíná se většinou kolem desáté hodiny večerní a mnohdy probíhá práce až do ranních hodin a následující den se pokračuje kontrolním výkonem. Po dva dny je pes intenzivně prověřován jak na fyzickou, tak na psychickou připravenost. Jen skutečně trénovaní a kvalitně připravení psi mají šanci se v tak náročné soutěži umístit. I z tohoto důvodu byla mistrovská soutěž rozdělena na část obranářskou, která se koná na jaře, a část stopařskou, probíhající na podzim. Ale pokud pes obstojí, může být psovod sloužící s takovýmto psem ve své náročné práci naprosto klidný, protože ví, že má po svém boku pomocníka, o jehož výkon se může vždy opřít.

Až budete tyto řádky číst, bude zima, a po tuto roční dobu jsou ideální podmínky pro skládání obranářských zkoušek, které jsou postupně zvyšovanou náročností, podle stupně zkoušky, ideální průpravou na jarní obranářské závody. A tak můžete svého psa udržovat v kondici po celý rok.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.