Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Chov služebních psů v představě TARTu (Pes přítel člověka, 5/2001, str. 13)

Chov služebních psů v představě TARTu

Kdo sleduje delší dobu chov a především cíle Klubu chovatelů německého ovčáckého psa, musí být do jisté míry rozčarován. Po druhé světové válce byla chovná základna našich i německých chovatelů zhruba na stejné úrovni. V našem chovu působili špičkoví plemeníci z německého chovu a naopak. Tehdejší vedoucí činitelé chovu měli jasnou představu, vyšlechtit NO krásného a především práceschopného.

Byly vydávány sborníky chovných jedinců s fotografiemi i výstavními posudky a se stručnou charakteristikou jejich povahových vlastností. Byly zde vypsány přednosti, ale i nedostatky jednotlivých psů a zároveň bylo doporučeno, na které feny se ten nebo onen pes hodí a na které se nedoporučuje, a bylo ihned zdůvodněno proč. Byly konány výstavy jak dorostového materiálu, tak dospělých psů a byla stanovena pravidla bonitace. Byly též vypracovány ZŘ, které kladly na služební psy vysoké nároky jak v pachových pracech, tak v obranné činnosti.

Budovalo se na Stephanitzových základech a představách o tom, jak by měl dokonalý NO vypadat exterierově a hlavně pracovně. I u nás působili v chovu odborníci, jen namátkou vzpomenu Dr. V. Eise, Karla Všolka, Karla Martínka, V. Belzu , O. Pinkase, K. Hartla, K. Němce, J. Skuhrovského a další vynikající znalce a milovníky tohoto plemene. Všichni tito zmínění lidé, měli jednu velkou přednost, byli to především vynikající výcvikáři a pak teprve chovatelé.

Bylo naprostou samozřejmostí, že všichni psi, kteří byli využíváni v chovu, měli též složeny všechny tehdejší vrcholové zkoušky z výkonu. Jejich majitelé se zúčastňovali celostátních přeborů ve výkonu a pak teprve psy, kteří prokázali vynikající povahové vlastnosti, používali k chovu.

Vím, byla jiná doba. Bylo krátce po válce a každý chtěl mít doma psa, který především ochrání svého majitele a jeho majetek. Velká poptávka po takovýchto psech přivedla do chovu bohužel i takové zájemce, kteří viděli především dobré zisky z prodávaných psů. A tak začaly tlaky na snižování podmínek pro uznání chovnosti, zkoušky se začaly opomíjet pro údajnou pracnost a časovou náročnost a začal se upřednostňovat význam exteriéru před výkonem. Výstavy, které měly sloužit k porovnání chovatelské práce jednotlivých chovatelských stanic, se zvrhly v přehlídky krásy a začal se nesmyslně klást důraz na exterierové detaily, které nemají pro pracovní využití psa absolutně žádný význam.

A tak došlo zcela zákonitě k rozdělení chovného materiálu na pracovní a exterierový. Jen tu a tam se ozval některý chovatel, který poukázal na nesmyslnost takového počínání, ale ten byl velmi rychle umlčen nebo ignorován. Jsem jedním z těch, kteří již dlouhá léta tento stav kritizují, a nechci se smířit s tím, aby německý ovčácký pes dopadl tak, jako některá jiná, dříve pracovní, plemena, která skončila díky svému líbivému exteriéru na periferii výcviku.

I toto byl jeden z důvodů, proč jsme v roce 94, společně s několika špičkovými kynology, zakládali TART. Prvořadým cílem bylo udržet a zachovat vysoké nároky na povahové vlastnosti a především vlohy cvičeného materiálu. Jsme pevně přesvědčeni, že psi, kteří splňující tyto požadavky, musejí přenášet genetické informace i na své potomky. Proto jsme pro výstavy ve dvou základních podobách. Výstavy psů dorostového věku, nejvýše do stáří dvanácti měsíců, na kterých mohou srovnat chovatelé svou práci a pak výstavy psů, kteří mají splněny všechny vrcholové zkoušky podle NZŘ nebo podle ZŘ TART. Z těchto psů by se vybrali jedinci, kteří nevykazují žádné hrubé exteriérové vady, mají odpovídající RTG, a ti by se dále využívali v chovu.

V současné době jsme stále častěji svědky vynikajících výkonů psů, kteří nemají prokázaný původ, ale pocházejí ze psů, kteří pro malichernost nebyli doporučeni pro chov. Další skupina vynikajících pracovních psů sice průkaz původu má, ale opět nejsou do chovu připuštěni. Tento jednoduchý součet vykazuje nenahraditelnou ztrátu kvalitního pracovního materiálu, která přes veškerou vynaloženou práci se nenávratně ztrácí po úhynu takovéhoto psa. Vzpomeňme slova zakladatele plemene. "Exterier se dá vylepšit během několika málo generací, vylepšit povahové vlohy trvá mnohem, mnohem déle".

Dnes se klade velký důraz na výsledky bonitace. Organizace, které takovéto akce pořádají, si už do propozic píší, kdy se koná oficiální trénink povah. Co to je za nesmysl? Přezkušují se opravdu povahy psů anebo jenom schopnosti výcvikářů psa na takovouto akci připravit? Jsme pro bonitace, ale pouze takové, které slouží k posouzení hrubých exterierových nedostatků anebo zdůraznění exterierových kvalit předváděného zvířete. Přezkušování povah na takovýchto akcích je naprosto zcestné. Který z rozhodčích chce říci během deseti minut, které na posouzení povahy psa má, jakou povahovou známku si ponese pes celý život?

Je málo důkazů, kdy pes se sedmičkou v povaze, kterou obdržel na bonitaci, pak zvítězí v kategorii obranářů na MR, anebo psi honosící se pětkovou povahou, kteří v cizím prostředí a před cizím figurantem prchají při sebemenším náznaku útoku na něj či psovoda? Domnívám se, že pes (tím samozřejmě myslím i feny) má mnoho času dokázat při soutěžích a závodech, jakou že povahou disponuje. V chovu se každý spěch vymstí. Není kam spěchat. Začne-li pes či fena chovat ve třech letech, nic není zmeškáno.

Je mi zcela jasné, že chovatelé, kteří jsou zaměřeni na exteriér německého ovčáka, se budou velmi těžko orientovat na výcvik, zrovna tak jako opačně. Ale je nutné zcela otevřeně říci, že zde tato situace je, a bude pouze na volbě nového zájemce o toto plemeno, kterou z variant si zvolí. Zdá se mi velmi neseriózní nabízet novým zájemcům o toto plemeno "zaručeně pracovní psy", kteří při snaze o výcvik takového jedince jsou zákonitě zklamáním. Zrovna tak neseriózní by bylo tvrzení, že po psech, kteří jsou především využíváni pro práci, vyjde zaručeně exterierově vynikající jedinec.

Uvědomuji si, že práce chovatelů je nesmírně složitá a obtížná. Vyprodukovat z chovatelské stanice psa, který ponese z výstavy ocenění "výborný" a ještě po něm chtít, aby se úspěšně umísťoval na vrcholných soutěžích z výkonu, je ideál, ke kterému se dopracuje jen málokdo. Na druhou stranu tvrdím, že jen skuteční odborníci rozeznají velmi dobrého psa od výborného. Ovšem každý laik rozezná na první pohled, zda je pes pracovitý a sebevědomý, nebo k práci neochotný a bázlivý. Pro veřejnost jsou to vždy jen "vlčáci".

Chceme-li, aby NO zůstal stále nejoblíbenějším a nejrozšířenějším pracovním plemenem, je potřeba udělat radikální zásah do jeho chovu. Že už nyní není vše v pořádku, o tom svědčí fakt, že i německá policie má převážnou část francouzských a belgických ovčáků. I u nás se tato plemena prosazují a přibývají další jako stafordi, pitbulové a pod. Tento nepříznivý stav ještě velmi negativně ovlivňuje masový vývoz našich pracovních psů do zahraničí, přestože to pravidla ČMKU nedovolují.

Proto je potřeba zcela legálně rozdělit chov na pracovní a exterierový, aby se pro velmi nepodstatné exterierové nedostatky nevyřazovala z chovu pracovně kvalitní zvířata. I na MS startují psi bez prokázaného původu, kteří jsou vybaveni pouze pracovní knížkou u nás známou jako výkonostní průkaz.

V závěru svého příspěvku bych rád ocitoval slova jednoho z našich nejvýznamějších odborníků na chov NO pana Karla Všolka, který v úvodu ke své knížce vydané v roce 1954 napsal toto: "Německý ovčák je nejrozšířenějším a nejvíce používaným pracovním psem na celém světě. Tuto oblibu získal hlavně pro svoji přirozenou krásu, účelnou stavbu těla, bystrost, nebojácnost, obratnost, vytrvalost, odolnost vůči všem povětrnostním vlivům, pro svoji všestrannou upotřebitelnost a ochotu ke každé práci. Aby všechny tyto vlastnosti byly nejen udržovány, ale ještě více zdokonalovány, k tomu je potřeba, aby chovatelé a všichni ti, kdož si tohoto psa zvolili jako pomocníka ve službě nebo jako svého čtyřnohého přítele, dbali té hlavní zásady, že německý ovčák je pracovním psem. V tomto směru musí být řízen chov, výchova a výcvik. Tam, kde se německý ovčák, stejně jako ostatní plemena služebních psů, stává předmětem masového množení a obchodování nebo chvilkovou zábavou, tam není předpoklad úspěšného chovu a pozdějšího využití psa ke službě a tím ku prospěchu celku."

Moc bych se přimlouval, aby si tato slova vzali k srdci všichni ti, kteří se chtějí v chovu německého ovčáka jakýmkoli způsobem realizovat. Kdo nemá stále před očima tuto stať, těm vřele doporučuji jiná plemena psů, u nichž je hlavním požadavkem exteriér.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.