Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Cvičíme podle TARTu XXVII. (Pes přítel člověka, 9/2003, str. 13)

Cvičíme podle TARTu XXVII.

Léto se přehouplo do druhé poloviny a než se nadějeme, bude tu podzim a s ním i vyvrcholení letošní výcvikové sezóny. V říjnu nás čeká mistrovství republiky ve stopách a přípravy na tento vrcholný závod jsou v plném proudu.

Je zajímavé, že čichové práce by měly být nejsilnější zbraní našich služebních psů, a přesto výsledky ze zkoušek i závodů nám říkají pravý opak. Proč právě stopy jsou nejslabším místem v celkovém součtu výsledků? Je to zcela jistě tím, že v této disciplíně jen mizivé procento psovodů dovede svého psa kvalitně připravit. Poslušnost se dá zčásti vynutit, i když je to na psu okamžitě patrné, obrana se dá stereotypním tréninkem jakž takž dopilovat, ale pachové práce jsou jistou výjimkou. Zde je potřeba kvalitní souhry mezi psovodem a psem a i organizace tréninku hraje obrovskou roli.

Víme dobře, že při mezinárodních zkouškách už se snížily nároky na pachové práce až na hodinovou stopu. Je to z hlediska možností psů spíše legrace, protože hodinovou stopu musí zvládnout při kvalitní přípravě pes už v deseti měsících svého stáří. A to se ještě hledá terén, který musí být zelený a patřičné výšky. Na tak snadné stopě se jen velmi těžko dá ohodnotit kvalita přípravy a tak se doslova vymýšlejí blbůstky, za které by se daly sbírat body. Pes musí jít předepsaným tempem, každé ověření směru stopy je postihováno bodovou ztrátou, zrovna tak ověřování lomů. Při označování předmětů je vyžadováno, aby nalezený předmět měl pes doslova mezi předními tlapami, a detailisté vyžadují, aby i ocas psa byl v ose zalehnutí. No zkrátka, hledají se malicherné a nepodstatné věci, které se stopováním nemají naprosto nic společného. Jsou rozhodčí, a zvláště ti, kteří posuzují mezinárodně, jdoucí doslova vedle stopujícího psa, aby jak říkají mohli sledovat, zda pes kvalitně čuchá. To jeden doslova zírá.

V TARTu jsou na mistrovství stopy dvě, jedna dvouhodinová a druhá čtyřhodinová. Zde už se dá velmi dobře rozpoznat, kolik času a píle věnoval psovod přípravě svého psa. Terény se losují a zcela lehce se může stát, že jeden pes čuchá na zeleném a druhý na oranici. Není to vůbec na překážku, protože sbor rozhodčích je natolik zkušený, aby věděl, jak používat body v tom kterém terénu. Postup a jeho tempo je zcela na psovodovi, a pokud je pes kvalitně připraven, není vyloučeno, že celou čtyřhodinovou stopu zvládne v poklusu. Nikdo nepředpokládá, že se pes na tak staré stopě zlomí na lomu jako eskymácký pes v padesátistupňovém mrazu. Samozřejmě že si může bez bodové ztráty ověřit směr, kterým stopa pokračuje, a vůbec nikoho to nezarazí, protože všichni rozhodčí jsou také především psovodi, kteří aktivně cvičí, a přesně vědí, co může pes na takové stopě dokázat a jaké úsilí k vypracování potřebuje.

Připravujeme-li psa na čtyřhodinovou stopu, víme dobře, že je potřeba trénovat stopy i mnohem starší, aby pes předvedl dokonalý výkon. V posledních letech se setkávám velmi často s naprosto neopodstatněným strachem před nácvikem starších stop. Začínající psovodi, snad pod vlivem toho, že i na "mistráku" se dělá hodinová stopa, bojí se přidávat na obtížnosti. Pak se stává, že pes je ve stáří dvou a více let stále připravován na ZVV 1 a vypracovává v křeči půlhodinové stopy. Pokud je dělá dobře, psovod je spokojen a vůbec jej nenapadne zvyšovat obtížnost tréninkové zátěže.

Připravovat psa na stopy však není jen šlapání "účka do naprostého zblbnutí psa". Je to samozřejmě neustálá změna terénů, tvaru, času a denních dob. Ruku v ruce se stopováním musí jít i vytrvalostní příprava, tzn. dlouhé vycházky, zvládání náročných terénů, plavání, atd., aby měl pes dostatečnou kapacitu plic. Trénujeme revír-aporty, aportování do členitého terénu, aby musel pes neustále používat čich a naučil se pracovat s větrem. Rozlišování předmětů ve všech způsobech (z předmětu na předmět, z předmětu na stopu, ze stopy na předmět, ze stopy na osobu atd.) je též velmi důležité. Také křížení stop včetně pachových křížů a pachových vějířů, pokládání stop na frekventovaných terénech, apod.

Mnoho psovodů si vůbec nedovede představit, že stopa může vést po škvárovém hřišti, asfaltu nebo po chodníku. Přechody přes cestu, silnici anebo potok pokládají za nemožné.

Velmi důležitá je i sebedůvěra psovoda před stopou. Pokud psovod nastupuje na pachovou práci s přesvědčením, že tak těžkou anebo tak starou stopu jeho pes nemůže nikdy zvládnout, je o částečný neúspěch postaráno ještě před započetím práce. Již mnohokrát jsem se přesvědčil o tom, že když neřeknu předem psovodovi, jak je stopa stará, vypracuje ji slušně. Ale pokud mu předem oznámím, že je to pětihodinová stopa, pak zcela rezignuje a dělá neuvěřitelné chyby. Psovod musí na stopu nastupovat s tím, že pes samozřejmě stopu vypracuje, jen ho zajímá jak kvalitně. Je to stejné, jako u dostihového sportu. Jestliže si jezdec nevěří, přenese svou nervozitu na koně, a pak už lze jen čekat, na které překážce spadne.

My trénujeme čich psa a je to naprosto stejný trénink jako kupříkladu u degustátorů vína či voňavek. Trénovaný člověk dokáže věci, které se zdají až neuvěřitelné. Naprosto stejné je to u psů. Trénovaný pes v čichových pracích musí podávat na rozdíl od netrénovaného psa diametrálně rozdílné výkony. Pokud však po několik generací stačí k uznání do chovu zkouška ZVV 1, pak se samozřejmě můžeme dočkat toho, že si přivezeme domů štěně, jehož předkové v mnoha generacích nikdy nedělali cizí stopu. A když ještě zjistíme, že k 70% limitu při získání poslušnosti nemuseli jeho předkové po několik generací ani aportovat, pak můžeme všechny ambice na výcvik zabalit.

Tím samozřejmě nechci říci, že by se počet bodů na zkoušce dědil, ale zcela jistě se dědí předpoklady pro práci, a tyto předpoklady se musejí v bodovém ohodnocení zkoušky objevit.

Z praxe víme, že mnoho psovodů na dotaz, zda jeho pes aportuje, odpoví kladně, ale záhy zjistíme, že pes aportuje pouze míček anebo činku. Použije-li psovod jako aportu botu či rukavici, psa vůbec nenapadne odhozený předmět přinést. Jestliže řeknu, že můj pes aportuje, pak musí donést vše, co mu hodím, a to může být i láhev od piva nebo svazek klíčů. Pes musí donést ztracenou peněženku stejně spolehlivě jako dřevěnou činku. Analogicky, řeknu-li, že můj pes stopuje, pak čuchá nejen na trávě, ale na každém terénu.

Připravovat psa na kvalitní práci ve stopách by měl především psovod, který má se svým psem dokonalý kontakt, je u něj předpoklad, že je to člověk klidný, trpělivý, s odpovídajícím teoretickým základem. Psovod, který je po několika neúspěšných pokusech netrpělivý a vznětlivý, rychle dojde k neuváženým trestům, a to je se stopařskou prací naprosto neslučitelné. Jen ti nejzkušenější psovodi pochopí, že práce na stopách je opravdovým vrcholem výcviku.

Stopařský výcvik je během na dlouhou trať. Dobře připravený pes ovšem svému psovodovi vloženou práci bohatě vrátí, protože stopaři sice dozrávají pomalu, ale vrcholné výkony jsou schopni podávat do velmi vysokého věku. Výbušný a tvrdý obranář začíná v osmi letech ztrácet rychlost a razanci, zatímco osmiletý stopař je plný zkušeností a jeho práce se stává dokonalou. Podíváme-li se do startovní listiny MS stopařů, jedenáctiletí psi nejsou výjimkou.

Mnoho psovodů bere stopy jako nutné zlo a viditelně jim spadne kámen za srdce, když odcházejí s ohodnocením vyšším jak 80 bodů. Samozřejmě že dobře připravený pes na stopách má i na soutěžích skoro vystaráno. Ztráta stopy znamená většinou ztrátu 100 bodů, a ty už nelze nikde dohnat. Na druhou stranu psovod, jehož pes na všestranné soutěži začíná se základem 95 bodů a výše, může směle pomýšlet na stupně vítězů, a to je vždy příjemný pocit.

Věnujme proto nácviku stop dostatek času a nebojme se od našich psů vyžadovat vysoké výkony. Psi na tuto práci většinou mají a záleží jen na nás, jak se naučíme se psem zacházet a hlavně mu při jeho práci porozumět. Musíme se naučit psa bedlivě sledovat a už na vlastních stopách naprosto neomylně rozpoznat, zda pes je na stopě, anebo pouze stopování předstírá. Pamatovat si naprosto dokonale průběh položené stopy je nezbytný předpoklad. Nutit psa stopovat v místech, kde stopa není, je už po několika takových pokusech nejrychlejší cesta k neúspěchu. Pečlivě musíme vybírat i kladeče, kteří nám šlapou stopy cizí. Je lehké jít po stopě za psem, který to umí, problémy většinou nastanou, když pes se stopy sejde. Pak musí kladeč s naprostou jistotou říci: "Tady je pokračování.". Jestliže začne v terénu hledat a výsledek je takový, že "tady to někde je", pak raději sbalte šňůru a celou práci ukončete, protože tím naděláte méně škody.

Věřím, že na Sázavě, kde proběhne podzimní MR stopařů, se sejdou psovodi a psi připravení a že jejich práce bude pro diváky zážitkem. Okřídlená věta, že trénink dělá mistra, platí totiž pro stopařskou práci dvojnásobně.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.