Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Výchova a výcvik všestranného psa - povelová technika (1. srpna 2001)

Výchova a výcvik všestranného psa - povelová technika

V této příloze jsou pro ilustraci shrnuty povely, které byly v našem seriálu o výchově a výcviku všestranného psa zmíněny, a spolu s nimi je zde i jejich vzorová výslovnost. Snad to umožní čtenáři udělat si lepší představu, co máme na mysli, mluvíme-li o tom, že povely by měly být zřetelné znělé a s výraznou intonací.

Pro poslech těchto nahrávek ve formátu MP3 je samozřejmě třeba počítač vybavený zvukovou kartou.


Přivolání
Běž, volno.
Volno.
Argo, ke mně.
Ke mně.
Argo, k noze.
K noze.
Zákaz
Fuj.
Nesmíš.
Štěkání na povel
Dej pozor, štěkej.
Štěkej.
Štěkej, hodný.
Aport
Pusť.
Aport.
Drž aport, hodný.
Aportíček.
Drrrž aportíček, hodný.
Sedni, lehni, vstaň
Argo, sedni.
Sedni.
Argo, vstaň.
Vstaň.
Tak je hodný vstaň.
Argo, lehni.
Lehni.
Tak je hodný lehni.
Odložení
Zůstaň.
Zůůstaň.
Lehni, zůstaň.
Zu.
Odložení za pochodu
Sedni.
Lehni.
Stůj.
Tuj.
Aport přes překážku
Vpřed.
Vpřed, aport.
Zpět, hop.
Zpět, aport.
Stopa
Hledej.
Hledej stopu.
Hledej, stopa.
Stopa, tak je hodný.
Stopa, hodný.
Revír
Revír, aport.
To je hodný, přines.
Hledej aport, hodný.
Revír, aport, hledej.
Vysílání psa
Jdi kupředu.
Kupředu, aport.
Plazení
Plaz.
Rozlišování předmětů
Ne, pusť.
Pusť.
Hledej, aport.
Neúplatnost
Nevěř.
Tak je hodný, nevěř.
Pochvala
Hodný, tak je hodný kluk.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.