Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Valná hromada SKS TART ČR - závěrečné usnesení (26. ledna 2002)

Usnesení

valné hromady SKS TART ČR

konané dne 26. ledna 2002 ve Vestci u Prahy
 1. Valná hromada bere na vědomí:
  1. zprávu o činnosti za rok 2001 přednesenou prezidentem TARTu,
  2. zprávu o hospodaření a stavu členské základny za rok 2001 přednesenou tajemnicí TARTu,
  3. zprávu o výcvikové činnosti za rok 2001 přednesenou předsedou Výcvikové komise,
  4. změnu v placení členských příspěvků podle pokynů tajemnice Svazu.

 2. Valná hromada schvaluje:
  1. plán činnosti na rok 2002,
  2. návrh rozpočtu na rok 2002.

 3. Valná hromada ukládá:
  1. jednotlivým regionům zaslat plán výcvikových akcí na rok 2002 předsedovi Výcvikové komise,
  2. uvést na webových stránkách místo a dobu výcviku v jednotlivých organizacích TARTu pro další zájemce,
  3. výkonnému výboru průběžně stanovit zásady pro závody mládeže.

Závěrem: Výkonný výbor SKS TART děkuje všem svým členům za vykonanou práci a sponzorům za pomoc při zajištění cen pro závody v roce 2001 a přeje mnoho osobních úspěchů v roce 2002.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.