Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Valná hromada SKS TART ČR - zápis (22. února 2003)

Valná hromada SKS TART ČR - zápis

 1. Zahájení valné hromady p. Václavem Bůžkem
 2. Zvolení Volební komise:
 3. Zvolení Návrhové komise:
 4. Zpráva předsedy Výcvikové komise p. Jana Komárka
 5. Zpráva o stavu členské základny a hospodaření za rok 2002. Jednatelka pí. Věra Součková

  Rok 2002 Příjmy celkem 42 800,00
    Výdaje celkem 26 208,00
    Pokladna 33 357,00
   
  Rok 2003
  (ke dni 21.2.)
  Příjmy celkem 16 200,00
    Výdaje celkem 2 576,50
    Pokladna 46 981,50

  Je zaregistrováno 13 regionů SKS TART.
  Ke dni 21. 2. 2003 členská základna čítá 246 členů (ještě ne všichni mají placeno na rok 2003).


 6. Zpráva revizní komise – p. Josef Šmerhan
 7. Pan Josef Růžička přednese návrh spolupráce členů SKS TART s Armádou ČR. Forma záloh členů SKS TART – psovodů v Armádě ČR. Diskuse.
 8. Zpráva o činnosti TARTu v roce 2002
 9. Seznámení s plánem práce na rok 2003
 10. Předběžné jednání s p. Bečvářem. Zajistí p. Šmerhan. Profesionalizace armády
 11. Diskuse o MR. V jakém rozsahu pořádat. Všestranné MR nebo specializace (stopaři, obranáři)
 12. Volba Výkonného výboru:

  Prezident:Jan Dubový
  1. výkonný místopředseda:Václav Bůžek
  Jednatelka:Věra Součková
  Předseda Výcvikové komise:  Jan Komárek
  Předseda Revizní komise:Josef Šmerhan
  Tiskový mluvčí:Josef Růžička
  Člen výboru:Luděk Hanžl
  Člen výboru:Martin Veverka
  Člen výboru:Vojtěch Vitásek
  Člen výboru:Otakar Spiwok

 13. Volba Revizní komise:

  Předseda:Josef Šmerhan
  Člen:Veronika Machová
  Člen:Karel Vítovský

 14. Schváleno usnesení Valné hromady
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.