Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Valná hromada SKS TART ČR - usnesení (22. února 2003)

Valná hromada SKS TART ČR - usnesení

 1. Valná hromada bere na vědomí:
  1. zprávu o činnosti za rok 2002 přednesenou prezidentem TARTu panem Dubovým
  2. zprávu o hospodaření a stavu členské základny za rok 2002 přednesenou jednatelkou TARTu paní Součkovou
  3. zprávu o výcvikové činnosti za rok 2002 přednesenou předsedou Výcvikové komise panem Komárkem
  4. informace pana J. Růžičky – o zálohách členů TARTu u Armády
 2. Valná hromada schvaluje:
  1. plán činnosti na rok 2003 (p. Dubový, p. Komárek)
  2. volbu prezidenta, Výkonného výboru a Revizní komise SKS TART na další období
  3. SKS TART schvaluje spolupráci s Armádou ČR ve věci psovodů v záloze
 3. Valná hromada ukládá:
  1. o spolupráci s Armádou průběžně informovat vedoucí regionů SKS TART. Pověřen: p. J. Dubový, J. Růžička a J. Komárek
  2. vedoucím regionů zaslat plán výcvikových akcí na rok 2003 předsedovi Výcvikové komise panu J. Komárkovi
  3. všem členům zaplatit členský příspěvek na rok 2003 do 28. února 2003
  4. Výcvikové komisi – projednat návrhy změn ZŘ a připomínky z diskuse k MR
Závěrem: Výkonný výbor SKS TART děkuje všem svým členům za vykonanou práci a sponzorům za pomoc při zajištění cen pro závody v roce 2002 a přeje mnoho osobních úspěchů v roce 2003.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.