Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Vladimír Ďurišin, Ľubica Gallová / Policajná kynológia na Slovensku (25. září 2009)

Vladimír Ďurišin, Ľubica Gallová / Policajná kynológia na Slovensku

Obálka knihy Kynologický klub Polícia - Slovakia vydal monografii „Policajná kynológia na Slovensku“ autorů RNDr. Vladimíra Ďurišina a Mgr. Ľubice Gallové. Jde tématicky o publikační prvotinu, která na slovenském knižním trhu dosud chyběla. Kniha osvětluje hlavní etapy vývoje slovenské policejní kynologie, přináší vzpomínky pamětníků, kteří byli u jejího vzniku, poukazuje na její služební úspěchy, zamýšlí se nad dalšími tendencemi jejího rozvoje po vstupu Slovenské republiky do Evropské unie. Monografie hovoří o tom, co nejvíce charakterizuje slovenskou policejní kynologii za 60 let její existence. Připomíná si její začátky, problémy, se kterými zápasila, i úspěchy, kterých dosáhla na domácí i mezinárodní policejní kynologické scéně.

Autoři, ředitel odboru kynologie a hipologie Prezídia Policajného zboru plk. RNDr. V. Ďurišin a publicistka Mgr. Ľubica Gallová, věří, že monografie „Policajná kynológia na Slovensku“ si najde své čtenáře v odborné, ale i v laické kynologické veřejnosti. Oba zároveň doufají, že nový titul zaplní bílá místa na knižních pultech, na kterých publikace s touto problematikou do dnešních dní absentovala.
ISBN 978-80-970144-1-4

Brož., Bratislava 2009Komerční prezentace nakladatelství Prezídium Policajného zboru - odbor kynológie