Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Cvičíme podle TARTu LXXXIII. (Pes přítel člověka, 9/2008, str. 30)

Cvičíme podle TARTu LXXXIII.

Když jsem se v lednovém čísle našeho časopisu pozastavoval nad tím, že figurant jako pomocník musí mít výkonnostní průkaz a naproti tomu kladeč cizích stop ne, netušil jsem, že zareagují, a dokonce kladně, někteří aktéři soutěží podle IPO (viz. články a rozhovory v ostatních psích časopisech). Už jsem si za ta léta zvykl, že soutěžící závodníci podle mezinárodních zkušebních řádů berou mé připomínky spíše jako útok proti IPO a jen ti rozumní chápou, že kritizuji náplň, provádění a posuzování jednotlivých disciplín tohoto řádu, nikoli ty, kteří podle tohoto řádu cvičí. Jestliže nám společně jde o zvyšování výkonnosti našich psů, pak je přece jedno, zda startují na závodech podle IPO, NZŘ anebo podle TARTu.

Všichni přece víme, že nejslabší disciplínou podle výsledkových listin jsou už dlouhá léta pachové práce. Skoro všichni závodníci startující v kategorii podle IPO mají velmi slušně propracovány cviky poslušnosti a skoro dokonale cviky obrany. Co však je to platné, když z pachových prací odcházejí většinou s velmi nízkými bodovými výsledky, přestože jsou pro tyto, pouhou hodinu staré stopy, pečlivě vybírány doslova ideální terény. Pojďme se nad tímto problémem společně zamyslet.

Proč psi, kteří podávají velmi slušné výkony v poslušnosti a vynikající práci v obraně, najednou selhávají na takových jednoduchých stopách? Poslušnost si z velké části udělá psovod sám, pokud má dobrého trenéra, který mu je schopen opravovat chyby, které si psovod sám neuvědomuje anebo je nevidí. Výborné výsledky v obraně jsou dány povahou psů a především kvalitní a samozřejmě očekávanou profesionální prací figurantů. Když bude na závod podle IPO delegován figurant TARTu, dovolím si tvrdit, že výsledky v obranách budou stejně špatné jako v pachových pracích. Není to dáno tím, že bychom v TARTu měli špatné figuranty, ba právě naopak, ale naši figuranti "neznají" přesné krokování, neprovádějí kontrastní klid po zákusu, při očekávané pouštěčce, jsou zvyklí bojovat se psem do přiběhnutí psovoda, kontroláky se otáčejí v bezprostřední vzdálenosti, těsně před tím, než pes figuranta dostihne, aby byla zachována regule kontrolního výkonu, který zní: "Když už pes pronásledovaného pachatele dostihuje, ten náhle změní své chování a po prudké otočce zaútočí na psa s cílem odradit jej od zákusu za pomoci pokřiku a několika úderů po zákusu psa." Figurant psa neprohazuje, ale jde do přímého střetu. Zde je obrovský rozdíl v pojetí služebního využití a využití sportovního. Pokyn: "Figurant by měl umožnit psu kvalitní zákus", což požaduje ZŘ IPO, se diametrálně liší od pokynu: "Figurant se svým chováním snaží odradit psa od zákusu", což vyžaduje zkušební řád náš.

Co z toho vyplývá? Může-li takto podstatně ovlivnit práci psa rozdílná práce figuranta, musí naprosto stejně ovlivnit špatné výsledky na stopách neprofesionální práce kladeče. Figuranti jsou systematicky připravováni a přezkušováni kolegy, kteří mají v kynologii bohaté zkušenosti. Kladeče však může dělat každý, kdo má alespoň jednu nohu.

Aktivně pejskařím od roku 1963 a pachové práce jsem vždy preferoval a věnoval jim nejpodstatnější čas z mé výcvikové praxe. Mám našlapáno stovky stop tréninkových i stop soutěžních. Mnohokrát jsem šlapal stopy na mistrovských soutěžích a měl jsem tu čest být kladečem i na MS stopařů v Chomutově. Své začátky jsem absolvoval pod vedením Karla Vopičky, mého velkého kamaráda a především instruktora, co se pachovek týká. Neznám druhého takového psovoda, který by uměl ve stopách to co Karel. Po praktické stránce mne uvedl do pachových prací takovým způsobem, ze kterého čerpám dodnes. Když k tomu přidám svůj příslovečný hlad po výcvikové teorii, kdy jsem doslova hltal práce Dr. Eise, Skuhrovského, Brzáka, manželů Mostových a dalších, dovolím si se vší skromností tvrdit, že o stopách toho vím docela dost.

V dnešním pokračování bych rád jen v krátkosti nastínil, co by měl splňovat pomocník při pachových pracích neboli kladeč. Především by měl být seznámen s problematikou VNČ (Vyšší nervové činnosti) při výcviku psa. Měl by vědět alespoň obecně něco o smyslech psa a především o jeho čichovém ústrojí. Měl by být seznámen s teorií pachu a vlivu prostředí na jeho šíření. Měl by znát druhy čichových prací od vlastních stop počínaje, přes všechny druhy rozlišování. Měl by vědět, co jsou pachové kříže, vějíře a co je pachový žebřík, znát jejich nácvik a praktické provádění. Měl by také vědět, v jakém stáří psa se začíná s nácvikem pachových prací. Pokud toto vše zvládne, je základní podmínkou, aby sám byl kvalitní psovod a mohl si ověřit v praxi své teoretické základy. Měl by vědět, jaké terény jsou pro psa snadné a jaké naopak velmi obtížné, měl by si při vlastní práci zkusit, jak se chová pes na tom kterém terénu, jak se chová na hodinové a jak na dvanáctihodinové stopě, jak vypracovává jeho pes terénní přechody a jak lomy, jak a co může podstatně ovlivnit práci psa na stopě (terén, povětrnostní podmínky, velikost a materiál předmětů pokládaných na stopu, obuv a oblečení kladeče atd.). Kvalitní kladeč musí mít neomylnou orientaci v terénu a musí si umět určený terén pro kladení stop předem rozplánovat tak, aby se do určeného prostoru vešel požadovaný počet stop. Měl by znát vedení psa na stopě a kvalitní práci se stopovací šňůrou.

Toto jsou základy a předpoklady pro práci dobrého kladeče stop. Možná, že popsané požadavky se budou zvláště začátečníkům zdát přehnané a některé doslova zbytečné. Zkušení psovodi potvrdí, že pokud chceme mít požadované výsledky, jsou tyto požadavky nezbytné. Sám jsem našlapal desítky odvelených stop, které jsem v určitém časovém odstupu musel projít sám a posbírat předměty, které jsem na stopu položil, než se mi dostalo té cti, že jsem směl našlapat tréninkovou stopu, na kterou byl uveden pes.

Abych vysvětlil termín odvelená stopa. To je taková stopa, kde vám lomy a místo odložení předmětů určuje trenér. Je to obrovský rozdíl mezi stopami, které si kladete sami. Udělat lom na zapískání anebo tam, kde si to pamatuji sám, je nebe a dudy, a ten časový rozdíl je také velmi důležitý. Jinak se pamatuje stopa našlapaná před deseti minutami a jinak před dvěma dny. Ti zkušenější to znají ze zkoušek či závodů.

Byla to obrovská škola, dala mi moc a má-li někdo ambice stát se kvalitním kladečem, měl by takovou školou projít. Budeme-li chtít zlepšit práci našich psů na stopách, je nejvyšší čas začít s přípravou kvalitních kladečů stejně systematicky, jako to děláme s přípravou figurantů. Jinou cestu nevidím. Budu se těšit na chvíli, kdy uvidím v ruce pomocníka průkaz s nápisem "Svazový kladeč".
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.