Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Valná hromada SKS TART ČR - projev předsedy VK (23. února 2008)

Valná hromada SKS TART ČR - projev předsedy VK

Sešel se rok s rokem a my opět bilancujeme naši činnost za uplynulý rok. V roce 2007 nebyla výcviková činnost narušena žádným omezením souvisejícím se změnami v zákoně na ochranu zvířat, a proto se akce rozeběhly ihned, jak počasí dovolilo, od posledních zimních měsíců. Trochu nás mrzí fakt, že nově založené regiony Těchoraz a Dobřichovice, které si nahlásily pořádání závodů se zapsáním zkoušky, na poslední chvíli tyto odvolaly pro nezájem účastníků. Je potřeba vždy pečlivě zvážit, zda akci pořádat či nikoliv, ještě než je nahlášena Výcvikové komisi.

Děkujeme všem našim členům, kteří se zúčastnili různých speciálních závodů pořádaných jinými organizacemi, kde náš svaz vzorně reprezentovali. Byla to účast na Rybově memoriálu v Plzni, Mistrovství služebních psů v Mělníku, Obranářském speciálu v Rožnově pod Radhoštěm a na řadě dalších.

V roce 2007 se konal pouze jeden letní výcvikový tábor, který byl zaměřen na výcvik TARTu. Konal se 8. - 22. července ve Zdonově u Teplic nad Metují. Pořádal ho region Praha-venkov, již tradičně pod vedením manželů Příkopových. V krásném prostředí přímo na státní hranici s Polskem se ve 2 týdnech vystřídalo přes 40 účastníků a mnoho z nich poznalo výcvik TARTu až zde. V rámci tábora proběhl závod složený z jednotlivých cviků obranných prací ZŘ TART a poslušnosti. Uspořádány byly i zkoušky z výkonu.

V rámci dalších 2 letních výcvikových táborů byly uspořádány zkoušky, a to v Dobřanech a Žirovnici v srpnu. Oboje byly velice dobře připraveny a jejich pořadatelům patří naše poděkování. To rovněž patří členům regionu Lišov za pořádání výcvikových víkendů, které již patří k tradici tohoto regionu.

K dobré propagaci našeho výcviku patří závody pořádané v Poplzích, kde se soutěží již třetí rok podle NZŘ a TARTu v jednotlivých kategoriích. Schází se zde dobrá parta pejskařů, kteří mají skutečný zájem o tento výcvik.

Obranářský závod Hluboká nad Vltavou 10. března 2007

První ročník závodu pořádaný regionem Lišov složený ze cviků obrany a poslušnosti z různých druhů zkoušek ZŘ TART. Rozhodčím byl Miloš Kuntoš. Přihlášeno bylo 17 závodníků, většina z pořádajícího regionu. Nastoupilo 13 závodníků se 14 psy. Podle hodnocení rozhodčího měl závod dobrou úroveň, co se týče výkonnosti jednotlivých závodníků. Pořadateli byl velice dobře připraven.

Umístění Psovod Pes Region
1. Martin Kiessling Max Černý obelisk Lišov
2. Pavel Majer Quint Malidaj Lišov
3. Libor Boček Hero bez PP Lišov

Obranářský závod Vimperk 7. - 8. dubna 2007

Třetí ročník závodu pořádaný regionem Lišov, kde se cviky poslušnosti sestávají ze skokových a různých netradičních překážek, připomínajících agility. Obrana tvoří stále disciplíny tohoto závodu, ale každý ročník má jiné podmínky při provádění cviků. Jde o velmi náročné disciplíny praktického zaměření. Závod posuzoval Martin Kiessling. Nastoupilo 16 závodníků převážně z pořádajícího regionu a Vězeňské služby Oráčov.

Umístění Psovod Pes Region
1. Libor Boček Hero bez PP Lišov
2. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov
3. Pavel Majer Quint Malidaj Lišov

O pohár Kristýny Hrádek nad Nisou 18. - 20. května 2007

Jubilejní 10. ročník velmi oblíbeného a hojně navštěvovaného závodu, co se týče účasti, byl pořádán podle tradičních disciplín a pro tento ročník obohacen o nepovinnou disciplínu - zadržení s protiútokem na 400 kroků. Přestože šlo o velmi náročnou disciplínu ztíženou horkým počasím, přihlásila se více jak třetina závodníků. Uspěla valná většina, i když se projevovala u dosti psů ztráta orientace, protože trasa kopírovala dvouobloukový úsek cesty kolem jezera. Tato disciplína byla vyhodnocena pochopitelně zvlášť a nezapočítávala se do bodového hodnocení závodu. Závod pořádaný Kynologickým klubem AČR Grabštejn byl díky perfektní práci zkušeného pořadatelského týmu vzorně připraven. Zúčastnilo se 48 závodníků a 13 tříčlenných družstev. Posuzovali pp. Šafr, Dubový, Komárek.

Pořadí v družstvech:

Umístění Družstvo
1. David Trauč, Simona Janoušková, Roman Šonský
2. Jiří Rataj, Petr Zábranský, Veronika Rochlová
3. MP Ústí nad Labem - Martin Věcha, Lubomír Demeter, Jan Kalina

Pořadí jednotlivců:

Umístění Psovod Pes Region
1. Roman Šonský Hon od PČR Praha-venkov
2. Veronika Rochlová Ura z Elbu Praha-venkov
3. Martin Kropáček Asso SOOL Praha-Ruzyně

Stožecký pohár 29. června - 1. července 2007

V letošním roce byl tento náročný závod, který má již mnohaletou tradici a je pořádaný složkami PČR, poprvé pořádán pod zastřešením TARTu. Hlavním organizátorem je vždy Mirek Kabilka, kterému patří uznání za pořádání této akce, tolik potřebné pro zkvalitňování výcviku služebních psů. Jedná se o závod jednotlivců a dvoučlenných družstev. Cviky poslušnosti se sestávají vesměs z překážkové dráhy, obrana z praktických cviků potřebných pro služební psy a pachové práce letos obsahovaly jen vyhledávání nábojnic. Cíl závodu, co nejvíce přiblížit práci služebních psů podmínkám praxe, byl rozhodně splněn. Závod obsahuje rovněž vědomostní test pro závodníky. K posuzování závodu byli delegováni pp. Vitásek a Šnytr. Zúčastnilo se 13 družstev, tj. 26 závodníků.

Pořadí družstev:

Umístění Družstvo Region
1. Jiřina Karvánková - Art bez PP
Miroslava Boudová - Charo bez PP
Lišov
2. Jiří Mihulka - Maxmilián bez PP
Ladislav Košler - Aras bez PP
Lišov (PČR Pelhřimov)
3. Čejka - Fris
Filous - Šorty
 

Pořadí jednotlivců:

Umístění Psovod Pes Region
1. Pavel Majer Quint Malidaj Lišov
2. Libor Boček Hero bez PP Lišov
3. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov

Memoriál Mirka Vágnera Poplze 6. října 2007

Závod, který probíhá již tradičně podle NZŘ a ZŘ TART pořádá parta obětavých kynologů z Libochovic. Posuzoval p. Dubový. V kategorii ZMT nastoupilo 7 závodníků, v kategorii T1 jeden závodník.

Speciální stopařský závod o Korbel vlčice Lupíny Rakovice u Čimelic 5. - 7. října 2007

Třetí ročník závodu pořádaný regionem Lišov pod taktovkou Jirky Dupala a Franty Hracha probíhal letos poprvé ve dvou kategoriích podle SPT1 a SPT2, což bylo velmi náročné na organizaci. K tomu přibývají noční práce z obrany - avizace a přepad. Vzhledem ke zkušenostem, ideálnímu prostředí a zázemí organizační štáb všechno zvládl na jedničku. Nezanedbatelné bylo rovněž sponzorské zajištění velkým množstvím cen. Závod posuzovali pp. Šafr a Homolka. Zúčastnilo se 14 závodníků.

Umístění Psovod Pes Region
1. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov
2. Jiří Mihulka Maxmilián bez PP Lišov
3. Libor Boček Hero bez PP Lišov

Obranářský závod Lety o putovní pohár 28. října 2007

Pátý ročník závodu pořádaného regionem Lety podle zkoušek ZMT, T1, OPT1 a OPT2 proběhl díky zkušenému organizačnímu štábu pod vedením Aleny Vančurové jako vždy bez problémů. Jen co se týče výkonností v obranných pracích prakticky u všech zkoušek byli pořadatelé i rozhodčí poměrně zklamáni. Přestože se jedná prakticky o stále stejné podmínky, závodníci přípravu na letošní závod podcenili. Věříme, že v příštím ročníku se tato situace nebude opakovat. Závod posuzovali pp. Komárek, Babor a pí. Součková. Na závod nastoupilo celkem 26 závodníků, v kategorii ZMT - 11, T1 - 3, OPT1 - 7, OPT2 - 5.

V kategorii ZMT:

Umístění Psovod Pes Region
1. Petra Horáková Bárt Stříbrný Permoník  
2. Václav Hubrt Art Ghianika Taghiara Bohemia Praha-venkov
3. Jaroslava Lorenzová Storm de Alphaville Bohemia  

V kategorii T1:

Umístění Psovod Pes Region
1. Melánie Novotná Gary bez PP Praha-venkov
2. Vilém Hrudka Upír Anrebri Lišov
3. Vladimír Kasl Bob z Gargamellu Lety

V kategorii OPT1:

Umístění Psovod Pes Region
1. Marcela Mejstříková Enny ze Slamáku Lety
2. Jiří Kryzánek Cimro Glith Praha-venkov
3. Tereza Horová Cid z Labského přívozu Praha-venkov

V kategorii OPT2:

Umístění Psovod Pes Region
1. Jana Jandová Perry Jipo-Me Praha-venkov
2. Přemysl Jaroš Bak bez PP Praha-venkov
3. Josef Rehanzl Ozzy bez PP Lišov

Putovní pohár opět získala Jana Jandová

Vyhodnocení 6. MR obranářů SKS TART konaného v Kamenici nad Lipou 27. - 29. dubna 2007

Mistrovství republiky se konalo opět v letním táboře Kalich u Kamenice nad Lipou. Pořádáním byl pověřen region Lišov. Na přípravě pracovali členové z organizace v Kamenici. K přípravě přistoupili velice odpovědně. Při poradě v místě konání 5. dubna bylo konstatováno, že místa pro jednotlivé disciplíny byla vybrána vhodně s podmínkami vrcholové soutěže, s přihlédnutím k vyšší náročnosti.

Vlastní Mistrovství proběhlo bez problémů. Dostatečné prostory poskytovaly velice dobré zázemí pro všechny účastníky. Strava a občerstvení byly poskytovány na velice dobré úrovni. Díky sponzorskému zabezpečení bylo opět ustoupeno od placení startovného. Naši akci navštívil místostarosta Kamenice nad Lipou, který se zúčastnil zahajovacího ceremoniálu, zástupce regionálního tisku, který připravil článek o průběhu Mistrovství. Dále zástupci Krajské veterinární správy Jihlava. Z jejich strany nebylo k přípravě a průběhu akce připomínek.

Organizační štáb pracoval v následujícím složení. Vedoucí: Ing. Dětmar Fripp, ředitel: Miloš Kuntoš, rozhodčí: Jan Komárek, Jan Dubový, František Homolka, ekonom: Jana Zemancová, sčítací komise: Veronika Machová, Ilona Svobodová, technické družstvo: Tržilová, Karvánková, Trpák, Mihulka, Hvězda, figuranti: Pavel Pochman, René Daněk, Tomáš Zemanec.

Harmonogram Mistrovství byl dodržován. Během soutěže nebyl podán žádný protest. Chování závodníků bylo na odpovídající úrovni.

Na Mistrovství bylo přihlášeno 14 závodníků. Jeden závodník se před akcí omluvil ze závažných rodinných důvodů. Nastoupilo 13 závodníků. Podíl regionů byl následující:

Region Počet závodníků
Lišov 4
Praha-venkov 4
Praha-Hlubočepy 1
 
VS ČR Oráčov 3
SOOL Praha 1

Vyhodnocení jednotlivých disciplín:

Poslušnost

Na letošním Mistrovství měla velmi dobrou úroveň. Pouze jediný závodník o bod nesplnil 70% limit. 5 závodníků přes 90 bodů. Jako již tradičně nejvíce nesplnění cviku bylo u aportu přes překážku. Nejlepší poslušnost hodnocenou 96 body předvedl Přemysl Jaroš se psem Bakem bez PP.

Obrana

Veškeré disciplíny obrany byly opět prováděny na speciální ochranný oblek RING.

Průzkum objektu s označením

Letos bylo vybráno železniční depo o 2 boxech s umístěnými lokomotivami. Problémy nastávaly u psů, kteří nejsou zvyklí prověřovat úzké prostory. 4 psi úkol nesplnili, ostatní neměli s nalezením a označením problém.

Přepad, prohlídka, výslech, doprovod

Disciplína bylo ztížena o klamné úkryty, což odpoutávalo pozornost většiny psů. Pouze jeden psovod nesplnil, nikoliv selháním psa, ale nedodržením pokynů ze strany psovoda. U zajištění pomocníka došlo ve 3 případech ke znulování výkonu v důsledku nerespektování pokynů ze strany psovoda.

Zákrok v místnosti

5 nulových hodnocení z této disciplíny, ale selhání pouze u 2 psů, 3 závodníci nedodržely pokyny, které ukládají kritéria soutěže.

Hladké zadržení

Hodnocení většiny psů na dobré úrovni, 2 psi hodnoceni jen dostatečně pro slabou razanci, utržení se a opětovnou zádrž. Ostatní provedli zadržení jen s malými nepřesnostmi. Nedošlo ke ztrátě orientace, ač pes probíhá převýšení, kde na figuranta nevidí určitý časový okamžik.

Noční práce

Avizace

Probíhala po lesní cestě na vleže ukrytého pomocníka. Úspěšní byli pouze 3 psovodi. Úspěšnost mohla být větší, bohužel dost psovodů nepozná na svém psu způsob, jak reaguje na ukrytou osobu v terénu.

Zadržení

Bylo prováděno na osvícení pomocníka. Letos byla vybrána kamenitá cesta do kopce s mírnou zatáčkou končící mezi stromy na jedné straně a plechovou kůlnou na druhé straně. To působilo polovině psů značné potíže. Částečné ztráty orientace a pomalé dokončení zákroku bylo příčinou 6 nesplnění cviku. K úplné ztrátě orientace došlo pouze v 1 případě.

Kontrolní výkon

Byl prováděn přes 2 terénní převýšení. 1 závodník předem odstoupil pro zranění psa. 1 pes hodnocen 0 za úplnou ztrátu orientace. 2 slabé výkony za slabou razanci, puštění a opětovné zadržení. Jinak úroveň dobrá, dost nedostatků se projevilo v pouštění.

Nejlepší obranu provedl Martin Kropáček se psem Asso Happy Arenda.

Sponzorský dar od člena TARTu p. Kryzánka pro nejúspěšnější ženu získala jediná závodnice Veronika Rochlová. Všichni závodníci obdrželi diplomy, věcné ceny v podobě krmiva a vitamínů, upomínkové plakety všichni včetně organizačního štábu. Za to patří poděkování všem sponzorům zajištěných Ing. Josefem Šmerhánem. Všem, kteří se na přípravě a organizaci 6. Mistrovství republiky obranářů podíleli patří poděkování za jejich odpovědný a obětavý přístup.

Titul Mistra republiky obranářů SKS TART pro rok 2007 získal Libor Boček se psem Hero bez PP z regionu Lišov.

Umístění Psovod Pes Region
1. Martin Kropáček Assi Happy Arenda SOOL Praha
2. Libor Boček Hero bez PP Lišov
3. Jiří Srb Sagas od Policie Praha-venkov
4. Miroslav Holcman Urbi z Dudákova VS ČR Oráčov
5. Veronika Rochlová Ura z Elbu Praha-venkov
6. Jan Šťastný Sambo Dombai VS ČR Oráčov
7. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov
8. Josef Rehanzl Ozzy bez PP Lišov
9. Martin Kiessling Aso Stakor Lišov
10. Přemysl Jaroš Bak bez PP Praha-venkov
11. Michal Titlbach Rex bez PP VS ČR Oráčov
12. Jiří Veselý Harley z Trucu Praha-Hlubočepy
13. Jiří Vlček Dax Aites Bohemia Praha-venkov

Podmínky zkoušky OPT3 splnilo prvních 7 závodníků, zapsána byla po splnění podmínek ZŘ 2 účastníkům.

Vyhodnocení 6. MR stopařů SKS TART konaného v Loučné nad Desnou 29. - 30. září 2007

Pořádáním letošního ročníku byl Výkonným výborem a Výcvikovou komisí pověřen region TARTu Loučná nad Desnou. Pořadatelský tým pod vedením vedoucího regionu pana Miroslava Chytila prokázal již v roce 2005 výborné organizační schopnosti a bylo konstatováno, že tamní terénní podmínky jsou ideální pro pořádání takovéto akce. I když v letošním roce se nám přihlásil větší počet soutěžích.

Ubytování a stravování bylo zajištěno opět v rekreačním zařízení Annín v Koutech nad Desnou pro všechny účastníky Mistrovství, kterých bylo přes 70. Velmi dobrou komunikací mezi předsedou organizačního štábu a předsedou Výcvikové komise byly předem zajištěny veškeré potřebné záležitosti. Letos, stejně jako před 2 roky bylo Mistrovství vlastně událostí obce. O tom svědčí návštěva asi stovky místních obyvatel, která sleduje výkony poslušnosti konané v centru obce v příjemném prostředí Rybářské bašty. Zde sledovali zájemci kromě již zmíněných cviků poslušnosti ukázky služebního výcviku psů v obraně a letos také ukázku tance se psy v podání mistryně republiky v této disciplíně slečny Šimony Drábkové, která se rovněž zúčastnila jako závodník mistrovství stopařů. Další novinkou byla medializace Mistrovství v regionálním tisku a českém rozhlase, který vysílal rozhovor redaktorky s předsedou organizačního štábu a hlavním rozhodčím. Jako vždy bychom si nedovedli představit akci této úrovně bez značného sponzorského zajištění, které se projevilo v množství hodnotných cen pro závodníky i pořadatele a i v pomoci pokrytí finančních nákladů spojených s pořádáním Mistrovství republiky. Všem děkujeme! Rovněž je třeba poděkovat Sboru dobrovolných hasičů z Loučné nad Desnou, jehož příslušníci a příslušnice bez ohledu na svůj volný čas pomáhali ze všech sil. Velkým oceněním pro nás byla účast sponzorů, starosty obecního úřadu a patrona Mistrovství - Ředitele Policie České republiky Okresního ředitelství v Šumperku plk. JUDr. Josefa Drábka. Velice nás těší, že letošní ročník byl poprvé v historii pořádání vlastně mezinárodní, protože se nám podařilo zajistit účast našich přátel - policistů ze Slovenské republiky. Tuto delegaci vedl Ředitel Odboru kynologie a hipologie Prezídia Policajného sboru SR plk. RNDr. Vladimír Ďurišin. V této spolupráci budeme pokračovat, neboť je velkým motivačním přínosem při porovnání výkonů našich psů a psů Policie Slovenské republiky, hlavně v pachových pracích.

Na Mistrovství republiky bylo přihlášeno 22 závodníků, 2 příslušníci Vězeňské služby Oráčov se omluvili pro zdravotní indispozice svých psů.

Sčítací komise pracovala ve složení p. Zemanec a pí. Matoušková. Kladeči stop byli vybráni z řad psovodů Policie ČR, zkušených členů SKS TARTu a členů základní kynologické organizace. Všichni odvedli velmi kvalitní práci, ke které nebylo sebemenších připomínek. Jako rozhodčí byli delegováni: p. Dubový - poslušnost a pachové práce, p. Komárek - pachové práce, p. Vitásek - pachové práce, p. Šafr - pachové práce, p. Kiessling - pachové práce.

Rozhodčím, kladečům, sčítací komisi a ostatním pracovníkům organizačního štábu chci poděkovat za jejich odpovědnou a kvalitně odvedenou práci.

Stopy 2hodinové i 4hodinové byly položeny na stejnorodých terénech, které tvořily pastviny. Klimatické podmínky byly příznivé. Při sobotních 4 hodinových stopách bylo polojasné počasí se středně silným větrem. Na nedělních 2hodinových stopách bylo slunečno a bezvětří. To vše se projevilo na výkonech psů, které lze hodnotit jako vysoce nadprůměrné. Svědčí o tom i 3 stobodová hodnocení na 2hodinových stopách. Jsme spokojeni se stoupající úrovní v pachových pracech. Žádná stopa Mistrovství nebyla ohodnocena nulou. 70% bodový limit nesplnil ve 2hodinových stopách pouze 1 pes, ve 4hodinových 3 psi. Přes 90 bodů dosáhlo na 2hodinových stopách 15 psů, na 4hodinových 10 psů. Vyrovnanost výkonů psů dokazují minimální bodové rozdíly, v několika případech shodných bodů rozhodovala o pořadí další kritéria pro stanovení pořadí závodníků.

Stejně tomu bylo v disciplíně poslušnosti. Stanovený bodový limit 70 bodů splnili všichni závodníci. Nejlepší poslušnost byla hodnocena 98 body. I zde je možno sledovat vzestupnou tendenci.

Všichni závodníci přesně dodržovali časový harmonogram, což bylo velmi důležité, vzhledem k náročnosti organizování přepravy do terénu. Žádný závodník nepodal protest, chování všech bylo sportovní.

Celkem tedy nastoupilo 20 závodníků, kteří se rozlosovali do 5 skupin po 4 na pachové práce. Podíl jednotlivých regionů a složek:

Region Počet závodníků
Praha-venkov 5
Lišov 5
Litvínov 1
 
PČR 4
PPZ SR 5

Nejlepší poslušnost: Petra Šimková - Eda od Natálky - region Litvínov. Nejlepší 2hodinová stopa: Libor Boček - Hero bez PP - region Lišov. Nejlepší 4hodinová stopa: Libor Boček - Hero bez PP - region Lišov.

Celkové pořadí:

Umístění Psovod Pes Region
1. Peter Ambruž Hyk Policia-Slovakia PPZ SR
2. Radovan Morávek Ambra z Malínského statku PČR
3. Anton Noga Erdo Policia-Slovakia PPZ SR
4. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov
5. Libor Boček Hero bez PP Lišov

Mistrem republiky stopařů SKS TART 2007 se stal závodník ze 4. místa Ladislav Košler se psem Arasem bez PP z regionu Lišov.

Závěrem možno konstatovat, že úroveň letošního Mistrovství byla velice dobrá, jak po stránce výkonů, tak po stránce organizační. Zvláště si ceníme delegace slovenských policejních kynologů. V průběhu akce docházelo k častým rozhovorům o kynologické činnosti v obou zemích, jak mezi samotnými závodníky, tak mezi rozhodčími a pozorovateli slovenské delegace. Víkend strávený v Jeseníkách byl opravdu přínosem.

Vyhodnocení všestranných pro rok 2007

V tomto roce se zúčastnili obou částí Mistrovství SKS TART se stejnými psy pouze 4 závodníci. Je to bohužel nejméně v celé historii rozdělených mistrovství. Na tento stav má jistě vliv speciální zaměření jednotlivých psovodů buď více na obranáře nebo na stopaře. Nezanedbatelným důvodem je také generační obměna psů.

Pořadí je následující:

Umístění Psovod Pes Region
1. Libor Boček Hero bez PP Lišov
Mistr republiky SKS TART všestranných 2007
2. Jiří Srb Sagas z PS Praha-venkov
3. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov
4. Jiří Vlček Dax Aites Bohemia Praha-venkov

Vyhodnocení zkouškové činnosti

V nižších stupních zkoušek je přibližně polovina startujících nečlenů TARTu. Svědčí to o zájmu široké kynologické veřejnosti o tento druh výcviku, což je potěšitelné. Méně potěšitelné už je poměrně malá připravenost psovodů na tyto zkoušky. Místo pečlivé přípravy jich dosti ponechává průběh zkoušky spíše náhodě. Také naplněnost na jednotlivých akcích není nijak oslnivá, pohybuje se v průměru kolem 70%.

V roce 2007 bylo uspořádáno 20 zkoušek z výkonu, z toho 1 na MR obranářů, 3 na závodech a 4 na LVT. Podíl jednotlivých regionů je následující:

Region Počet zkoušek
Praha–venkov 6
Litvínov 6
Lišov 3
Mariánské Lázně 3
Lety 1

Celkově nastoupilo ke zkouškám 154 psovodů, z toho bylo 108 úspěšných. S poměrem úspěšnosti můžeme být spokojeni.

Účast a úspěšnost na jednotlivých zkouškách:

Zkouška Nastoupilo Splnilo
ZMT 64 44
T 1 31 30
T 2 8 6
T 3 2 2
OPT 1 21 7
OPT 2 4 4
OPT 3 2 2
SPT 1 11 5
SPT 2 10 7
SPT 3 1 1

Jak z přehledu vyplývá, po několikaleté pauze nastupují psovodi na nejvyšší zkoušky, i když ve velmi malém počtu, zato úspěšně.

Výcviková komise děkuje všem, kteří se podíleli na dosažených výsledcích, ať již jako účastníci nebo pořadatelé akcí, a přeje hodně úspěchů ve výcvikové sezóně 2008.


Zpracoval

Mgr. Jan Komárek
předseda Výcvikové komise
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.