Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Cvičíme podle TARTu LXVI. (Pes přítel člověka, 3/2007, str. 17)

Cvičíme podle TARTu LXVI.

Máme tady březen, tedy jaro a lze předpokládat příliv nových zájemců o výcvik psů stejně jako každý rok na jaře. Příjemným, byť ne vždy zvládnutelným, problémem každého cvičiště je neustálý přísun nových zájemců o výcvik. Všichni to dobře známe, začíná nedělní výcvik a najednou se vám hlásí jeden či dva naprostí nováčci. O systému výcviku nevědí nic, ale velmi rádi by zvládli toho malého neposedu, kterého si právě nedávno pořídili. Do žádné výcvikové skupiny ho nemůžete zařadit, neboť výcvik už je rozpracován, vyčlenit jednoho výcvikáře jen pro tyto nové zájemce je neúnosné, protože nikdy nevíte, zda vám někdo nový přijde a nechat nově příchozí jen tak stát s tím, že nemáte nikoho, kdo by se mu věnoval, vede většinou k tomu, že ten nový zájemce rychle ztratí o takovou "péči" zájem, což je jistě škoda. Jen ti nejvytrvalejší zůstávali a postupem času se přece jen do nějaké skupiny zařadili, i když s obrovským deficitem znalostí o dané problematice.

Již někdy v osmdesátých létech jsem psal na stránkách našeho časopisu o myšlence podobné autoškole. V šestém čísle roku 2000 jsem se o této formě zmínil v článečku o organizování tréninků a v letošním roce jsme na našem cvičišti v Litvínově rozjeli nultý ročník tzv. "Psí školičky". Dospěli jsme k názoru, že takový postup by měl být optimální a teprve praxe ukáže, zda je tato myšlenka životaschopná. Přípravou na realizaci této myšlenky bylo několik pracovních schůzek výcvikářů naší organizace, nastínění programu a samozřejmě zajištění lektorů. Obeznámili jsme s fungováním této psí školičky místní i okolní MÚ, aby daly ve svých periodicích na vědomí občanům obcí, že zde existuje možnost, jak získat základní vědomosti o zacházení a základním výcviku psů a tak, jak doufáme, přispějeme ke zkvalitnění soužití pejskařů s ostatními občany.

Zde předkládám nástin programu pro případné zájemce o stejný postup.

Psí školička

Komu je určena: pro všechna plemena

Termíny zahájení:

leden - březen 2007 (začátek sobota 13.1. 2007 v 10.00 hod.)
- výcvik ve dnech: 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2.,17.2., 24.2., 3.3., 10.3., 17.3.
duben - červen 2007 (začátek sobota 14.4. 2007 v 10.00 hod.)
- výcvik ve dnech: 14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 2.6., 9.6., 16.6.
září - listopad 2007 (začátek sobota 8.9.2007 v 10.00 hod.)
- výcvik ve dnech: 8.9., 15.9., 22.9., 29.9., 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11.
Skladba kurzu:
Jedná se o 10 výcvikových hodin, kde na první hodině proběhne přihlášení, rozdělení do skupin a teoretické seznámení s problematikou výcviku. Účastníci budou rozděleni do skupin (vhodnost dle plemen) kde maximální počet je pět. Každá skupina bude mít určeného instruktora, který je povede a čas kdy výcvik bude probíhat. První hodina je společná pro všechny skupiny, následující dle harmonogramu výcviku skupin (např. skup. A – sobota 10.00 hod., skup. B – sobota 11.15 hod., atd.).
Členský poplatek:
Poplatek člena kurzu ve výši (necháváme na vašem zvážení) ,- Kč.
Náplň kurzu: Zakončení kurzu:
Kurz je zakončen interní zkouškou (osvědčením) nebo zkouškou dle některého platného zkušebního řádu.

Z napsaného je patrné, že základní výcvikové kurzy budou probíhat v sobotu, zatímco společný výcvik je v neděli. Je tedy možno použít výcvikářů i vyspělých psovodů jako lektorů pro jednotlivé skupiny a tak nenarušit plynulost přípravy na soutěže a zkoušky, které nás čekají v tomto roce. Projeví-li některý z účastníků kurzu zájem o setrvání v klubu a bude chtít pokračovat jako řádný člen, použijeme část kurzovného jako členské poplatky na tento rok. Naše počáteční obavy, zda bude dostatečný zájem o takový kurz pro začátečníky, rozptýlilo 18 zájemců do prvního kurzu, a to ještě zdaleka neproběhla celá zamýšlená propagace.

Všichni dobře víme, že provoz každého cvičiště si vyžaduje nemalé finanční náklady, a toto je také jedna z cest, jak můžeme pro náš klub získat určité prostředky a nebýt odkázáni pouze na členské příspěvky a laskavost sponzorů. Každý člen má možnost přiložit ruku k dílu a i formou vedení výcviku si splnit své závazky člena klubu. Pokud již některá organizace takové kurzy dělá (nemyslíme tím psí školy), budeme rádi pokud na stránkách našeho časopisu uveřejní některé zkušenosti a vzniknou-li další psí školičky, budeme si rádi vyměňovat zkušenosti. Na našem cvičišti je každý nový zájemce vítán.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.