Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Valná hromada SKS TART ČR - projev předsedy VK (24. února 2007)

Valná hromada SKS TART ČR - projev předsedy VK

Činnost SKS TART v tomto roce byla poznamenána pozastavením veškeré výcvikové činnosti na více jak čtvrt roku, o kterém rozhodla Výcviková komise s Výkonným výborem. Důvodem bylo schválení Řádu ochrany zvířat na veškerých akcích. Při konání akcí, které byly již naplánovány a připravovány by se svaz vystavoval nebezpečí značných finančních sankcí ze strany ÚKOZ. Že se tento krok vyplatil svědčí to, že nově zpracované dokumenty, které ÚKOZ podle svých nařízení požadoval byly schváleny TARTu jako prvnímu ze všech ostatních kynologických subjektů. Sice na časově omezenou dobu, v našem případě na dobu 2 let. Za velmi problematické jednání, které bylo nutno s ÚKOZ vést patří velké poděkování p. Dubovému a pí. Součkové. Vzhledem k výše uvedenému musel být upraven Zkušební řád TARTu, hlavně byla přepracována jeho úvodní část. Protože došlo novou legislativou ke změněným podmínkám v pořádání veškerých kynologických akcí, které jsou všechny souhrnně podle nyní platných předpisů nazývány dosti nešťastně svody zvířat, vyplývá pro pořadatele jakékoliv akce TARTu nová povinnost. V dvouměsíčním předstihu nahlašovat na místně příslušnou KVS pořádání akce na předepsaných formulářích s přílohou kopie schváleného Řádu ochrany zvířat. Dále je zapotřebí pořádání akce nahlašovat na příslušný Obecní úřad. To vše mimo již běžnou povinnost zajištění veterinárního dozoru a prohlídky veterinárním lékařem.

Od druhého čtvrtletí byl aktualizován plán činnosti. Do této doby již konané akce probíhaly pod jiným zastřešením. Psovodi TARTu se zúčastňovali mnoha akcí, za což jim patří poděkování. Od května se rozběhla již tradiční víkendová výcviková soustředění, hlavně v regionu Lišov a Pelhřimov.

Bohužel však problémy s právní úpravou zákona na ochranu zvířat měly neblahý vliv na pořádané akce, ať již na jejich počet, tak i na počet jejich účastníků. A to nás velice mrzí. Standardní činnost našeho Svazu se rozběhla vlastně až ve 2. pololetí. Z výše uvedených důvodů se v r. 2006 nekonalo mistrovství obranářů a stopařů. Výcviková komise se rozhodla pro pořádání všestranného mistrovství v podzimních měsících ve Vimperku, kde bylo připravováno na jaře mistrovství republiky obranářů.

Snížil se i počet pořádaných letních výcvikových táborů. V hodnoceném roce se uskutečnily 2, na které Výcviková komise delegovala rozhodčí k provedení zkoušek. Oba pořádal region Praha-venkov. První se konal v červenci ve Zdoňově u Teplic nad Metují pod vedením manželů Příkopových. Bohužel se nesešel potřebný počet zájemců pro konání zkoušek. Druhý tradičně v srpnu v Dobřanech pod vedením manželů Součkových.

Speciální obranářský závod ve Vimperku 15. - 16. dubna 2006

V tomto roce se konal II. ročník tohoto závodu. Poslušnost se sestává z překážek klasických pro služební výcvik a z některých překážek agility. Disciplíny obrany - klasický případ kontrolní a hladké zadržení, zákrok v místnosti, noční zadržení a průzkum objektu jsou ztíženy a uzpůsobeny využití psů v praxi. Důraz je kladen na samostatnost psa.

Toto pojetí závodu je velice zajímavé a důležité (zadržení do vozidla, nalezení skupiny sedících figurantů v objektu, kde je umístěno volně krmení). Prověřuje se schopnost psa zvládnout tyto zvláštní situace s jediným cílem - provést potřebný zákrok. Proto je význam takových závodů velice důležitý. Všechny zákusy byly prováděny na obleky RINGO. Závod byl velice pečlivě připraven. Nejvíce problémů bylo při průzkumu objektu, který byl vlastně spojen s odmítáním potravy, kde většiny psů po nalezení kosti ukončila činnost. Ti, kteří figuranty našli se nechali odměnit od nich potravou. Přesto disciplína splnila svůj účel, protože bude motivovat psovody k odstranění těchto problémů u svých psů.

Závodu se zúčastnilo 18 závodníků.

Umístění Psovod Pes Region
1. Jiří Mihulka Maxmilián bez PP Lišov
2. Libor Boček Hero bez PP Lišov
3. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov

Nejlepší poslušnost Ladislav Košler. Nejlepší obrana Jiří Mihulka. Za obětavou přípravu náročného závodu patří poděkování Jiřímu Pixovi a celému pořadatelskému kolektivu.

Závod o pohár Kristýny 12. - 14. května 2006

Letošní závod byl již 9. ročníkem, který pořádá kynologický klub AČR, v posledních letech ve spolupráci s TARTem. Vzhledem k dlouhodobé tradici se zde pravidelně sjíždí velké množství závodníků, z nichž prakticky polovina jsou členy našeho svazu. Tohoto ročníku se zúčastnilo 51 závodníků. Jako vždy se jedná o perfektní zajištění ze strany pořadatelského týmu. V krásném přírodním prostředí se jedná opravdu o kynologický svátek. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 se uskuteční jubilejní 10. ročník, připravil si pořadatel obohacení náplně závodu o novou dosti náročnou obranářskou disciplínu. Závod posuzovali pánové Dubový, Šafr a Komárek.

V jednotlivcích bylo pořadí následující:

Umístění Psovod Pes Region
1. Jindřich Kroc Idock z Hückelovy vily Grabštejn
2. Pavel Rucký Sany Policie ČR
3. Simona Janoušková Gaston bez PP Grabštejn

Pořadí v družstvech:

Umístění Družstvo
1. AČR Grabštejn (Kroc, Martynek, Procházka)
2. smíšené družstvo (Janoušková, Trauč, Dědek)
3. PČR Ostrava (Rucký, Valenta, Houdek)

Závod dle T 1, T 2 Božtěšice 9. září 2006

2. ročník závodu, který probíhá současně v kategoriích NZŘ byl letos vypsán ve vyšších kategoriích TARTu. Závod je zajímavý právě tím, že pořadatel vypisuje kategorie podle dvou zkušebních řádů. Na stránkách časopisu Pes přítel člověka byl o něm napsán článek prezidentem TARTu, který zde působil ve funkci rozhodčího. Do kategorie T 1 nastoupilo 5 závodníků. Vítězem se stal Jan Kuncl s Akimem bez PP. V kategorii T2 závodili 3 psovodi. Vítězkou se stala Petra Šimková s Edou od Natálky - Region Litvínov. Výkony psů lze hodnotit jako průměrné.

Memoriál Zdeňka Jenšíka 29. září - 1. října 2006

3. ročník závodu pořádaný regionem Plzeň v kategoriích ZMT, T 1, T 3. Soutěž je obohacena vloženým závodem obranných prací v železničním vagonu. Nastoupilo 10 závodníků v kategorii ZMT a 4 závodníci v kategorii T 1. Kategorie T 3 zůstala neobsazena. Posuzovali rozhodčí Věra Součková a Zdeněk Babor. Figurantských prací se na výbornou zhostil Vojtěch Maurer. Pachové práce se uskutečnily na travnatém povrchu. Pro kategorii ZMT to byl terén vyhovující, ale velice malý rozlohou. Vzhledem k tomu, že počasí bylo ideální, stopy proběhly v souladu se ZŘ. Úroveň stop byla průměrná. Nejčastější chybou bylo označování předmětu a také nezkušenost psovodů. Poslušnost probíhala na upraveném cvičišti. Vycvičenost psů byla velice průměrná. Disciplína obrany byla velice slabá až katastrofická. Jedině vítěz kategorie ZMT předvedl obranu jak má vypadat. Závod ale proběhl v dobré náladě, technické zajištění bylo dobré, ceny pro závodníky vynikající. Závod lze hodnotit jako dobře zajištěný, bohužel každým ročníkem klesá počet účastníků a nezlepšuje se úroveň vycvičenosti.

Vítěz kategorie ZMT: Přibelská Markéta - Agbar Brutanik
Vítěz kategorie T 1: Hrudka Vilém - Upír Anrebri

Korbel Vlčice Lupíny v Rakovicích u Čimelic 7. - 8. října 2006

2. ročník závodu pořádaný regionem Lišov podle kategorie SPT 1 s možností zapsání zkoušky v první den závodu, pokračuje druhý den závodu dalšími disciplínami pachovými a obrannými. Ze zkouškových cviků dělalo největší problém rozlišení předmětu. Je patrno, že závodníci toto necvičí a ponechávají výsledek víceméně náhodě.

Noční avizace - velice nutný cvik pro služebního psa (a nejen pro něho) se prakticky necvičí. Avizují psi, kteří se sami bojí.

Noční přepad - rovněž důležitá disciplína zpestřená o oblečenou figurínu coby druhého figuranta, rovněž bodově nedopadla dobře.

Stopa s vyhledáním nášlapu v prostoru 20x20 m, 2 hod. stará, 2 ostré lomy a 1 pravý, nedělala závodníkům vesměs problém.

Závod byl velmi vyrovnaný, pořadatelům v čele s Jirkou Dupalem a Frantou Hrachem a rozhodčímu Frantovi Homolkovi patří dík a rovněž všem účastníkům závodu za jejich vystupování.

Nastoupilo 18 závodníků. Připravenost účastníků zkoušek na velmi dobré úrovni.

Umístění Psovod Pes Region
1. Sabina Humpálová Metis z PS  
2. Libor Boček Hero bez PP Lišov
3. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov

Obranářský závod Lety 28. října 2006

4. ročník závodu pořádaný regionem Lety v kategoriích ZMT, T1, OPT1 a OPT2. Pořadateli byl velice dobře připraven po organizační stránce, i co se týče cen pro závodníky. Bylo využito objektů v bezprostředním sousedství cvičiště, takže se dosti náročný závod podařilo zvládnout bez jediného časového skluzu. Práce figurantů byla na velmi dobré profesionální úrovni. Práci rozhodčích vykonávali manželé Součkovi a Jan Komárek. V kategorii ZMT nastoupilo 10 závodníků, v T 1 5, v OPT 1 5 a v OPT 2 4. Tedy celkem 24 závodníků. Ve všech kategoriích až na ojedinělé neúspěchy, můžeme spatřovat dobrou výcvikovou úroveň.

V kategorii ZMT zvítězila: Jiřina Koťátková - Aime Jenebi
V kategorii T 1: Gabriela Janouchová - Ykar Jipo-Me
V kategorii OPT 1: Tereza Horová - Falco bez PP - region Praha-venkov
V kategorii OPT 2: Jana Jandová - Perry Jipo-Me - region Praha-venkov

Závod Pelhřimov 11. listopadu 2006

První závod pořádaný novým regionem Pelhřimov nazvaný jako Velká cena TARTu se konal beze stop. V kategoriích T 1, T 2, T 3. Posuzoval Zdeněk Babor. Zúčastnilo se 12 závodníků, 9 v kategorii T 1, 3 v kategorii T 2. Poslušnost byla ovlivněna prováděním v hale. Organizační zabezpečení závodu výborné. Výsledky pořadatel nedodal.

Celkově k vyhodnocovaným závodům již jen velmi stručnou poznámku. Není ostudou, když u většiny závodníků se objeví nuly v disciplíně, která je speciální, pořadateli připravená, sloužící k prověření schopnosti služebních psů ve zvláštních situacích. To je motivace pro psovody, jakým směrem mají přípravu psa směřovat, naznačuje některé z možností. Slouží pro přemýšlení psovoda, a to je přesně účel, který se tím sleduje. Variabilitu výcviku a přípravy psa nelze nikdy vyčerpat. Je však ostudou, když nastoupí psovod na disciplínu podle ZŘ a v nejnižších kategoriích, a zde je vidět, že pes připravován vůbec nebyl, a nebo jsou mu cizí pomůcky příkladně na obranu k výcviku v TARTu běžně používané. Psovod ponechává vše náhodě.


Vyhodnocení MR všestranných SKS TART ČR konaného ve Vimperku - Hajné Hoře 22. - 24. září 2006

Letošní MR se konalo jako všestranné vzhledem k tomu, že výcviková činnost začátkem roku byla Výkonným výborem pozastavena vzhledem k novelizaci zákona na ochranu zvířat. Proto vzešel Mistr republiky pro tento rok rovnou z tohoto mistrovství. Přestože byl již dříve zájem ze strany členské základny o uspořádání všestranné vrcholné soutěže, počet zúčastněných tomu neodpovídá. I přes stejná kriteria účasti a nezvýšené požadavky v části poslušnosti.

Pořádáním MR byl Výcvikovou komisí pověřen region Lišov, který o tuto akci požádal. Spolupořadatelem byl region Praha-venkov. Oba regiony se podělily o zajištění akce co se týče pomocníků nutných pro zdar akce. Úkolu organizační přípravy a zajištění se výborně zhostil Jiří Pixa, který velice pečlivě a odpovědně zajistil vše potřebné. Celou dobu příprav velice dobře fungovala spolupráce s Výcvikovou komisí a Výkonným výborem. Vstříc vyšel majitel rekreačního zařízení HORAL, u kterého se rovněž konala koordinační porada, které se zúčastnil p. Pixa, Komárek a pí Součková dne 25. července 2006.

Výhodou místa konání bylo to, že všechny terény a prostory potřebné ke konání tak významné akce byly k dosažení bez použití dopravních prostředků a přitom plně vyhovovaly potřebám Mistrovství. Ke zdárnému průběhu celé akce pomohlo i nádherné počasí. Spokojenost všech zúčastněných byla dobrou odměnou všem, kteří se na pořádání podíleli. Stravování a ubytování bylo na velice dobré úrovni. Časový harmonogram byl po celou dobu přesně dodržován.

Díky zajištění počítače byla usnadněna práce sčítací komise ve složení sl. Machová a pí. Svobodová. Při závěrečném nástupu mohli všichni zájemci obdržet výsledkovou listinu. Práce figurantů se výborně zhostili p. Zemanec v technické části obran a p. Daněk při kontrolním výkonu. Oba jsou zkušenými figuranty TARTu. Práci kladečů stop prováděli rovněž již zkušení a osvědčení kladeči sl. Moserová a Karvánková a pánové Dupal, Hrach, Kabilka a Pinke. Rovněž byli během akce využíváni k ostatním technickým úkonům.

Rozhodčí: pachové práce - pp. Souček, Šafr, Kiessling, poslušnost - p. Homolka, technická část obrany - pp. Souček, Kiessling, kontrolní výkon - pp. Dubový, Komárek.

Posuzování výkonů ze strany všech bylo korektní. Chování závodníků bylo sportovní, pouze v jednom případě došlo k diskvalifikaci závodnice v technické části obrany. Jeden závodník odstoupil z části poslušnosti a kontrolního výkonu pro zdravotní problémy psa. Letošního MR se zúčastnilo 13 psovodů. Ze strany pořadatelů byla očekávána větší účast. Je to způsobeno na jedné straně nerozhodností lidí po působení novelizace již uvedeného zákona na ochranu zvířat, na druhé straně při rozděleném Mistrovství se každý zúčastní té části, která mu vyhovuje. Vždyť v uplynulých letech se obou částí MR zúčastnilo maximálně 10 závodníků. Podíl jednotlivých regionů a ozbrojených složek byl následující:

Region Počet závodníků
Praha–venkov 4
Lišov 3
Praha-Hlubočepy 1
Pelhřimov 1
 
AČR 2
PČR 1
VS 1

Pachové práce

Stopy byly položeny na stejných terénech podle zkoušky T 3. Jednalo se o pastviny s 10-15cm porostem. Jeden předmět na stopě byl dřevěný. Výkony na stopě byly na velice pěkné úrovni. Pouze 2 psi nedokončili a nezískali tak 70% limit. 5 psů hodnoceno více jak 90 bodů. Nejvíce problémů bylo na úsecích přejitých lesní zvěří a při označování předmětů. Nejlepší výkon 97 bodů Lubomír Ábel a Chis Černý obelisk.

Poslušnost

Ta probíhala na přírodním sportovním hřišti podle zkoušky OPT 3, což je poslušnost stejná jako na rozděleném MR. Požadovaného limitu 70 bodů nedosáhl pouze 1 pes, jehož psovod po 4 cvicích odstoupil pro zdravotní indispozici psa. Pouze 3 výkony přes 90 bodů svědčí o rezervách závodníků. Tato poslušnost není tolik náročná, proto by se dalo očekávat lepší bodové hodnocení u více psovodů. Jako již tradičně dělá největší problém aport přes překážku. Bohužel bylo dost problémů v základních ovladatelnostních cvicích, což je přivolání a ovladatelnost bez vodítka. Nejlepšího výkonu 94 bodů dosáhl Tomáš Procházka s Atolem Tigra.

Obrana

Veškerá obrana byla prováděna na ochranný oblek RING. Průzkum terénu v hustším lese směrem do kopce s terénními nerovnostmi. Další technická část probíhala v zápětí na lesní cestě, která tvořila osu postupu psovoda. Kontrolní výkon probíhal další den na louce do zúženého tmavého prostoru mezi stromy. Výkony v technické části obrany dokazují, že psovodi se málo věnují průzkumu přírodního terénu, což se odrazilo v nízkém hodnocení tohoto cviku. Tyto problémy se později přenesly do následných cviků, takže lze konstatovat, že obrana v terénu rozhodně není na takové úrovni, jakou bychom si představovali. Na kontrolní výkon nastoupilo 11 psovodů, jeden pes zákrok neprovedl. V obraně celkem nesplnilo požadovaný limit 70 bodů 9 závodníků. I přes náročnost této disciplníny je to neuspokojivý stav. Nejlepší výkon v této části byl 80 bodů a dosáhl ho Ladislav Košler s Arasem bez PP.

Celkové pořadí:

Umístění Psovod Pes Region
1. Jiří Srb Sagas z PS Praha-venkov
Mistr republiky všestranných pro rok 2006
2. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov
3. Libor Boček Hero bez PP Lišov
4. Vojtěch Maurer Bred z Preštátského mlýna Pelhřimov
5. Martin Matyáš Dix z Hückelovy vily AČR Grabštejn
6. Jiří Vlček Dax Aites Bohemia Praha-venkov
7. Jan Šťastný Sambo Dombai VS Oráčov
8. Jiří Ekrt Jack z Jihomoravského kraje PČR Brno
9. Jiří Veselý Harley z Trucu Praha-Hlubočepy
10. Tomáš Procházka Atol Tigra CZ AČR Grabštejn
11. Mikuláš Čermák Yner z PS Praha-venkov
12. Lubomír Ábel Chis Černý obelisk Lišov

Závěrem patří poděkování celému realizačnímu týmu Mistrovství republiky, majiteli rekreačního zařízení, které poskytlo dokonalé zázemí a ing. Šmerhánovi, který opět zajistil sponzorství několika firem, které přispělo na hodnotné ceny a hrazení startovného a mnoho dalších výdajů, které jsou spojeny s pořádáním této republikové akce. Za takovou vydatnou pomoc Výkonný výbor a Výcviková komise děkují.

Vyhodnocení zkouškové činnosti

Na tomto úseku nemůžeme být rozhodně spokojeni. Oproti minulým rokům nastal pokles v pořádání zkoušek z výkonu. Rád bych věřil, že se jedná o dočasný problém, neboť jak už jsem dříve uvedl nečinnost nastala v prvním pololetí hodnoceného roku, ale větší aktivita ve druhé polovině roku nám lepší čísla již nezachránila. Když vezmeme v úvahu, že 4 zkoušky byly prováděny v rámci závodů se zapsáním zkoušek, tak celkové číslo 16 uspořádaných zkoušek není rozhodně nijak oslnivé.

Podíl regionů:

Region Počet zkoušek
Praha–venkov 4 (z toho 1 na LVT)
Pelhřimov 4
Lišov 3 (z toho 1 na závodu)
Litvínov 3 (z toho 1 na závodu)
Plzeň 1 (závod)
Lety 1 (závod)

Celkem nastoupilo 113 psovodů a splněno bylo 78 zkoušek z výkonu. Dvoje zkoušky pořádané regionem Praha-venkov byly zrušeny pro mimořádně špatné povětrnostní podmínky.

Rozdělení podle druhů a stupňů:

Zkouška Nastoupilo Splnilo
ZMT 46 29
T 1 22 19
T 2 9 6
T 3 1 1
OPT 1 7 6
OPT 2 4 4
OPT 3 0 0
SPT 1 20 12
SPT 2 3 1
SPT 3 1 0

Tolik k vyhodnocení uplynulé výcvikové sezony. Do té nové přeji jménem Výcvikové komise SKS TART všem členům, příznivcům, sponzorům, kterým jsme za jejich pomoc velice vděčni, mnoho úspěchů a dobré spolupráce v roce 2007.


Zpracoval

Mgr. Jan Komárek
předseda Výcvikové komise
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.