Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Cvičíme podle TARTu LVI. (Pes přítel člověka, 5/2006, str. 17)

Cvičíme podle TARTu LVI.

Nejsem jistě sám, komu úpadek našeho národního zkušebního řádu nedá spát. Pojďme se dnes společně zamyslet, proč k tomu došlo. Vraťme se o několik desítek let zpět, kdy nároky našeho zkušebáku na psy a psovody byly takové, že výsledky práce našich psovodů a jejich psů obdivoval doslova celý svět.

Začneme u pachových prací, a to u výběru terénů. Žádného rozhodčího ani ve snu nenapadlo hledat pro psy ideální terén. Čuchalo se doslova na všem. Tráva, oranice, strniště, osení, přechody z terénu do terénu, přechody přes cesty, apod. Bývalo pravidlem, že pokud byl přihlášen někdo na ZV2 a vyšší zkoušku, rozhodčí se nebál říci, že terén na pachové práce předložený pořadatelem zkoušek je na tuto zkoušku příliš snadný a vyžádal si terén těžší. Ukažte mi dnes takového rozhodčího!

O cizích stopách věděl jen kladeč a rozhodčí, dnes se šlapou cizí stopy v klidu i za přítomnosti psovodů. Postup psa po stopě byl na volbě psovoda a pokud pes odklusal hodinovou stopu, nedělal chyby a psovod mu stačil v tempu, nikoho to nezarazilo a taková práce byla spíše kladem, než záporem. Protože smyslem postupu psa po stopě bylo co nejrychlejší dopadení pachatele. Dnes nutíme psy chodit i na patnáctiminutových stopách krokem a ke stržení nadšení a přirozeného temperamentu psa se používají všechny metody. Výsledkem je nezájem psů o pachové práce a pomalý postup, bez změny rytmu, je dáván za příklad a ideálně hodnocen. Stopovací šňůra, která vždy vedla od stopovacího postroje a byla upnuta u hřbetu psa, aby při případném otočení a ověřování nepřekážela, je dnes protažena pod tělem psa, vedena mezi nohama, a tahem je pes nucen sklonit hlavu k zemi. Postup rozhodčího za stopující dvojicí byl vždy v takové vzdálenosti, aby tato nebyla rušena při práci. Dnes jsou takoví odborníci (okoukáno ze zahraničí), kteří chtějí chodit doslova vedle psa, aby prý viděli, jak pes stopu nasává. Jakékoli vybočení z trasy stopy, ověřování na lomech či na rovném úseku se tvrdě bodově trestá.

Jedním z cílů pachové práce je i označení předmětů položených kladečem na trasu stopy. Důležité je, aby pes předmět označil. Jakým způsobem to provede, by mělo být podružné. Vyžadovat, aby nalezený předmět měl pes mezi předními tlapami a on sám ležel ve směru stopy je ničím neopodstatněná hloupost. Pes označující nalezené předměty zalehnutím, nesmí vzít předmět do mordy! V ostatních polohách je to dovoleno. Nechápu toto nařízení. Každý, kdo měl kvalitně připraveného psa na pachové práce, který označoval nalezené předměty čichem, a ne zrakem, ví, že pokud hledám ve vyšším terénu a pes na zesílení pachu zareaguje dva tři kroky předem a zalehne, pak psovod jen těžko hledá označený předmět. Stačí ovšem povel "podej" a pes bez problému předmět dohledá a podá psovodovi. Při stopování v noci ani jiný postup nevidím.

Rozhodčí, který soustředí svůj smysl práce na strhávání bodů za každé byť sebemenší vybočení, ověřování, změny rytmu, či podle něj nedokonalé označení předmětu, evidentně nikdy kvalitního stopaře v ruce neměl. Tolik k pachovkám.

Nyní obraťme pozornost k poslušnosti. I zde byly markantně sníženy nároky na výkonnost psů (odboural se příkop, kolmá stěna pro aport šplhem) a bodové ztráty se zaměřily na nepodstatné věci. Dnes je při ovladatelnosti psa u nohy psovoda kladen za vzor takový pes, který za pochodu doslova překáží psovodovi při chůzi. Psovod pomocí levého kolena neustále musí odtlačovat psa do směru chůze a pes je nucen se zvednutou hlavou sledovat oči psovoda (nácvik na míček). Nepřirozený pohyb psovoda připomíná jakousi volnou sestavu z baletní školy. Pokud by měl pes takto sledovat psovoda při pochůzkové službě, zcela jistě by spadl do prvního otevřeného kanálu, kolem kterého by šli, a pokud ne, skončil by psovod po několika službách s těžkou dysfunkcí levého kolene na ortopedii.

Jedním z nejdůležitějších cviků pro služebního psa je ochotné a náruživé aportování. Je pravdou, že naši psi v dřívějších dobách jevili známky náruživosti tím, že vyráželi bez povelu za odhozeným předmětem, uchopený předmět si po cestě zpět nadhazovali a překusovali. Byly za to bodové ztráty, ale každý rozumný rozhodčí věděl, že se zvyšující se poslušností a stářím psa těchto jevů ubývalo a cvik byl dopracováván. Proto bodové ztráty, a zvláště u mladých psů, byly v rozmezí 1-2 bodů. Dnes jsme se dopracovali tak daleko, že pokud s mladým a náruživým aportérem musí začínající psovod malinko bojovat při odevzdání aportu, může pro něj zkouška skončit pro absolutní neovladatelnost. A tak se přistoupilo k nucenému aportu a výsledek se dostavil. Pro odhozený aport chodí psi krokem, zpět k psovodovi ho nesou jak horký brambor a psovod velmi pospíchá se zachycením aportu, aby mu jej pes nepustil k nohám. Zde, stejně jako u stop, pracujeme ze všech sil na potlačení přirozeného projevu psů a nesmyslným srážením jejich přirozené aktivity se z nich snažíme vytvořit přesně pracující stroje.

Starší psovodi se jistě pamatují na pravidelné posuzování vztahu psovoda se psem. Pes byl kamarád, pomocník a ochránce. Dnes je stavěn na úroveň výcvikového nářadí. To opravdu chceme?

A nyní věnujme pozornost obraně, která zcela jistě doznala největších změn. Začněme u průzkumu terénu. Dříve psi pracovali v přírodním terénu a při vyhledání pomocníka museli používat především fyzickou kondici, zrak, čich, sluch a dobrou orientaci v terénu. Při vrcholových závodech a zkouškách byla plocha určeného terénu 60x300 metrů a limit pro nalezení dvou pomocníků 15 minut. Naposled se takový průzkum prováděl na MR v Doksech v roce 1981. Dnes délka stadionu, šest zástěn a jeden pomocník!

Ale nepospíchejme k vrcholu a začněme u základních zkoušek. Při průzkumu terénu na zástěny, který se provádí většinou na hřišti, běhá pes kolem desítek lidí bez povšimnutí, a když doběhne k zástěně, stojí v přímé blízkosti pomocníka rozhodčí, mnohdy i s vedoucím zkoušek. Ale pes musí vyštěkat pouze do ochranného obleku navlečeného pomocníka. Bral bych takový postup při vyštěkání těžkého předmětu, ale jak má pes, kvalitně připravený na obranu, poznat, který z těch lidí je hledaný lotr?

Skoro u každého kousání je uvedeno bodové hodnocení př. 15/5, kdy první položka je určena pro kvalitu zákusu a druhá pro ovladatelnost. Pokud ovšem pes ani na třetí povel nepustí, končí pro neovladatelnost. Pochopil bych takový postup při vrcholových akcích, ale nechápu tento postup u základních zkoušek jako jsou ZM či ZVV1, kdy na tyto zkoušky nastupují mladí nebo začínající psovodi. Na druhou stranu, jak se to jeví při výstavách ve třídě pracovní, ZVV1 jsou pro mnohé zkoušky vrcholové. Pak ovšem není co namítat.

Ale bez legrace, chceme, aby nám psi kvalitně kousali anebo kvalitně pouštěli? Co je pro pracovního nebo služebního psa důležitější? Při hladkém zadržení vypouští psovod psa za pachatelem a sám zůstává stát na místě. Použil by někdo takový postup v praxi? Po vypuštění psa by měl psovod psa okamžitě následovat, a to až do místa střetu. Může přece dojít ke zranění jak pomocníka, tak psa a zvládat tuto situaci na dálku je neúnosné pro všechny aktéry, včetně psovoda.

Podíváme-li se na práci pomocníků-figurantů, jejich činnost naprosto neodpovídá chování případného pachatele. Krokové baletní vložky, které požadují kriteria pro posuzování, nemají s chováním pachatele naprosto nic společného. Kdo už někdy zažil zákus psa přes košili bez ochranného rukávu, pochopí, že jakékoli posuzování plného zákusu je naprosto zbytečné. Zapomenete na deset metrů táhnout a deset metrů tlačit psa. Budete rádi i při polovičním zákusu, že jste si zachovali čisté spodní prádlo. Co však je důležité posoudit, je rychlost, razance a opravdovost zákroku.

Ovladatelnost služebního psa je nezbytná, ovšem ne takovým způsobem, aby hned v počátcích výcviku její přechodná nedostatečnost diskvalifikovala povahově nadějné psy a odrazovala tak mladé a začínající psovody od práce.

Píši toto zamyšlení proto, abychom si, pokud je čas, uvědomili, že za současný stav povahových kvalit našich psů si neseme vinu sami. Klademe důraz na věci, které jsou pro zachování pracovních schopností naprosto nepodstatné, a bodově postihujeme psy, jejichž přirozený pracovní temperament a ochota pracovat je neodborností posuzovatelů vyřazována z chovu.

Srovnáme-li náš národní zkušební řád se zkušebním řádem TARTu, musí si každý říci, že až na malé výjimky jsou to řády naprosto stejné. Ten podstatný rozdíl je ve filozofii posuzování jednotlivých disciplín a cviků. Posuzovatelé výkonu psů v TARTu jsou většinou praktici s dlouholetými zkušenostmi ve výcviku služebních a pracovních psů a dobře vědí, na co je třeba klást důraz.

I já jsem v roce 1994 odešel ihned po doškolení ze sboru ústředních rozhodčích ne proto, že bych nechtěl národní zkušební řád posuzovat, ale především proto, že nám byl předkládán způsob posuzování, který je naprosto neslučitelný s mými zkušenostmi, nabytými především z výcvikové literatury našich vynikajících autorů jako byli Matoušek, Štůla, Rotter, Skuhrovský, Hartl, Němec a také z mé osobní více jak čtyřicetileté praxe.

Budeme-li chtít ozdravit náš NZŘ, musíme začít u sboru rozhodčích pro výkon, protože oni jsou ti, kteří by měli vnášet tu pravou osvětu do členské základny, neboť jsou s ní v nejužším kontaktu při posuzování zkoušek a závodů. Držme si všichni palce, aby nám to vyšlo. Náš nároďák za to stojí.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.