Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Valná hromada SKS TART - projev předsedy VK (18. února 2006)

Valná hromada SKS TART - projev předsedy VK

Vstupujeme do nové výcvikové sezóny, proto se sluší jako každoročně vyhodnotit tu uplynulou. Rok 2005 byl opět dosti bohatý na pořádání výcvikových akcí všeho druhu. Již tradičně se pořádají od prvních měsíců roku výcvikové víkendy v Lišovském regionu zásluhou Martina Kiesslinga. Účast byla na několika takových akcích bohatá, zúčastňují se jich pravidelně členové z dalších regionů. Mnoho našich členů se zúčastňuje po celé republice různých speciálních závodů, hlavně obranářských, kde velice dobře reprezentují TART. Největší množství závodníků z řad TARTu je možno vidět na Poháru Kristýny a na Rybově memoriálu v Plzni. Ale i další závody jako Ostravský a Opavský obranářský speciál, závod ve Stožci, Mělníku a další si získaly pro svou vysokou profesionální úroveň mnoho příznivců z řad TARTu. Na tomto místě patří poděkování a obdiv zároveň osvědčené pelhřimovské trojici pp. Košlerovi, Bočkovi, Mihulkovi, kteří se pravidelně uvedených závodů zúčastňují a dosahují zde velice dobrých výsledků. Dále pak člence regionu Grabštejn Simoně Janouškové a Jiřímu Srbovi z regionu Praha – venkov.

V roce 2005 se konaly 2 letní výcvikové tábory TARTu. Oba se uskutečnily v krásném prostředí tábora Jitřenka a oba byly zakončeny zkouškami z výkonu. První se konal na přelomu července a srpna pod vedením manželů Příkopových z KK Praha-Hostivař. Péčí Ládi Košlera byly zajišťovány výcvikové pomůcky. Působilo zde několik figurantů s velice dobrými zkušenostmi z práce v TARTu. Tomuto táboru bych popřál lepší organizovanost výcviku po dobu jeho konání. Špatné byly podmínky stravovací. Druhý tábor se konal na přelomu srpna a září pod vedením Jirky Matějky. Zde se nedostatky z prvního turnusu už neprojevily a průběh měl dobrou úroveň.

Závod podle zkoušky ZMT, OPT 1, OPT 2, Červená Řečice 19. – 20. března 2005

Závod pořádaný v regionu Lišov panem Maurerem byl dobře připraven a organizačně zajištěn. Proběhl bez problému. Slabá účast a úroveň přípravy psů. Další akce tohoto pořadatele již neproběhly a po neustálých změnách termínů ani nebyly uváděny na internetových stránkách TARTu. V kategorii ZMT nastoupilo 6 závodníků, jediný splnil limit pro zapsání. V kategorii OPT 1 nastoupilo 5 závodníků, 1 odstoupil pro zranění psa. 2 splnili limit zkoušky. V kategoii OPT 2 nenastoupil nikdo.

Vítězové:

  Psovod Pes
ZMT Michaela Lůžková Bára Lumi Bet
OPT 1 Jana Šimáková Eastwood Clint Fedor

Speciální obranářský závod ve Vimperku 16. – 17. dubna 2005

První ročník tohoto závodu se konal v rekreačním zařízení Horal v Hajné Hoře. Závod proběhl bez problémů a byl dobře organizačně zajištěn. Poslušnost se skládala ze soustavy různých překážek se kterými se pes v praxi může setkat. Následoval klasický přepad na lesní cestě. Protiútok 80 m po písku v prostřed dráhy 0,5 m překážka. Oboje činilo psům značné problémy. Figurant mával před sebou ručníkem, i to způsobovalo některým psům problémy. Další zajímavá disciplína bylo zadržení do stojícího auta. Figurant přešel asi 10 m a nastoupil do auta. Zadržení muselo přijít než figurant zavřel dveře. Klasické noční zadržení po přivezení psovoda vozem se provádělo na osvětlení figuranta autem. Zákroky v místnosti na dva figuranty při kterých způsobovalo problém, že figurant v Ringu nenabízel ruce, ale šel na psa volným krokem. Závodu se zúčastnilo 23 závodníků.

Umístění Psovod Pes
1. Pavel Pochman Argo z Kubalova dvora
2. Ladislav Košler Aras bez PP
3. Karel Krupka Gec bez PP

Kynologická soutěž O pohár Kristýny, 13. – 15. května 2005

Tradiční závod, kterého se vždy zúčastňovalo mnoho členů TARTu byl poprvé pořádán za spoluúčasti SKS TART. Jedná se o obranářský závod jednotlivců a tříčlenných družstev pořádaný VZ AČR Grabštejn za bohatého sponzorského zajištění. Svou úrovní a příjemným prostředím láká kynology z celé republiky. Poslušnost podle zkoušky ZVV1 byla obohacena o překonání praktických překážek. Obrana je složena z průzkumu přírodního terénu, vyštěkání a zajištění pachatele, doprovod, přepad druhým. Hladké zadržení a protiútok na nezvyklém povrchu. Ve speciálních cvicích se prověřuje aportování z místa s rozházenou potravou, odložení při pohybu zvěře a zákrok ve venkovním zakrytém prostoru s množstvím přítomných lidí. Organizace závodu naprosto bezproblémová. Zúčastnilo se celkem 44 závodníků a 10 tříčlených družstev.

Vítězné družstvo:

Psovod Pes
Simona Janoušková Gaston bez PP
Roman Šonský Viro od Policie
David Trauč Olex

Jednotlivci:

Umístění Psovod Pes
1. Simona Janoušková Gaston bez PP
2. František Švihlík Matěj
3. Roman Šonský Viro od Policie

Závod podle NZŘ a ZŘ TART, Božtěšice 3. září 2005

Poprvé v historii SKS TART se konal společný závod podle zkoušek NZŘ a podle zkoušek ZMT a T 1 ZŘ TART. Konal se v severních Čechách a měl mezi účastníky veliký ohlas. Můžeme si jen přát, aby se takovýchto závodů konalo v budoucnu více. Závod byl dobře připraven a zajištěn partou zkušených kynologů. Závod podle zkoušek TART probíhal se zapsáním zkoušky. Zúčastnilo se 8 závodníků, po 4 v každé kategorii.

Vítězové:
  Psovod Pes
ZMT Andrea Korunková Anastasia Daimec Moravie
T 1 Petra Šimková Eda od Natálky

Memoriál Zdeňka Jančíka, Plzeň 23. – 25. září 2005

Všestranný závod pořádaný regionem Plzeň podle kategorií ZMT, T 1, T 3. Navíc noční obranářský závod, akce velice dobře sponzorsky zajištěna. Pořadatel se poučil z loňských nedostatků a podstatné problémy se nevyskytly. Musel být vybrán náhradní terén na stopy T 1, který byl méně vhodný, neboť došlo k pošlapání připravených terénů nezúčastněnými osobami. Na závod se nedostavili 2 ze 3 delegovaných figurantů, rozhodčí zajistili plnohodnotnou náhradu. Můžeme konstatovat, že došlo k velkému zlepšení oproti minulému roku, jak v organizaci, tak v průběhu celé akce. Počet účastníků byl nižší než v loňském roce. Celkem 16 závodníků. Kategorie ZMT: 7 startujících, 2 splnili limit, 1 zkouška zapsána. Kategorie T 1: 5 startujících, 2 splnili limit. Kategorie T 3: 4 startující, 1 splnil a zkouška zapsána.

Vítězové v jednotlivých kategoriích:
  Psovod Pes
ZMT Markéta Kalvová Sára bez PP
T 1 Jan Šťastný Sambo Dombai
T 3 Lubomír Abel, st. Chis Černý obelisk

Závod o putovní korbel vlčice Lupíny, Rakovice u Čimelic 8. – 9. října 2005

Závod pořádaný poprvé regionem Lišov v Písku probíhal podle kategorie SPT 1 se zapsáním zkoušky. Dále závod pokračoval avizací, přepadem a praktickou stopou. Byl dobře organizačně zajištěn a proběhl bez problémů. Vzhledem ke snaze pořadatelů bylo 7 závodníků dosti málo. Vítězem se stal Miroslav Kabilka s Vrenem z PS.

Obranářský závod Lety, 28. října 2005

3. ročník vlastně všestranného závodu podle zkoušek ZMT, OPT 1, OPT 2 byl v tomto roce rozšířen o kategorii T 1. Akci připravuje zkušený tým pořadatelů za vydatné sponzorské pomoci. Stejně jako v minulých ročnících má závod velice dobrou úroveň a vždy probíhá bez problémů. Pořadatelský tým má zajištěny odpovídající prostory pro takovou akci. V tomto ročníku se zúčastnilo celkem 26 závodníků z toho v kategorii:

ZMT 10
T 1 6
OPT 1 4
OPT 2 6

Vítězové v jednotlivých kategoriích:

  Psovod Pes
ZMT Gabriela Janouchová Ykar Jipo-Me
T 1 Tomáš Zetek Alex bez PP
OPT 1 Jana Jandová Perry Jipo-Me
OPT 2 Jiří Srb Sagas z PS

Závody benaceronů, Hrádek u Rokycan 29. října 2005

Poprvé pořádaný závod plemene, který byl v průběhu přípravy rozšířen i pro jiná plemena, se konal podle zkoušek ZMT a T 1 se zapsáním. Pořadatelem byl chovatelský klub tohoto plemene a nás těší, že i tito kynologové se zajímají o výcvik TARTu. Přáli bychom si však vyšší úroveň připravenosti psů. Zúčastnilo se celkem 12 závodníků, z toho 7 v kategorii ZMT a 5 v kategorii T 1.

Vítězové:

  Psovod Pes
ZMT Eva Havlová Beata z Lhotecké linie
T 1 Vojtěch Maurer Edward Prince Fedar

Jak je patrno z přehledu závodů, zájem o jejich organizaci neklesá, ale s počtem zúčastněných závodníků již tak spokojeni být nemůžeme.

Mistrovství republiky obranářů SKS TART, 6. - 8. května 2005

Mistrovství se konalo v příjemném prostředí Letního tábora Kalich u Kamenice nad Lipou. Uspořádáním letošního ročníku byl Výcvikovou komisí a Výkonným výborem pověřen region Lišov. Hlavní tíha přípravy a zajištění spočívala na již osvědčených pořadatelích z klubu Kamenice nad Lipou. Těm všem patří poděkování za velmi svědomitý přístup. Díky tomu proběhla akce bez problémů. V tomto ročníku byly z důvodu změny prostředí 2 disciplíny umístěny ve větší vzdálenosti od tábora, ale vzhledem k zajištění dopravy pořadatelem nedošlo k žádnému časovému posunu a mohl tak být dodržen časový harmonogram.

Opět v tomto roce bylo díky sponzorským darům hrazeno závodníkům startovné a všichni závodníci si odvezli domů různé věcné dary z oblasti krmení psů. Rovněž je vhodné se zmínit o velice pěkných diplomech, který obdržel každý závodník. Velice si ceníme návštěvy starosty města Kamenice nad Lipou, který byl přítomen zahájení Mistrovství a při vyhlašování výsledků spolu s hlavním kynologem Generálního ředitelství cel se podílel na předávání cen nejúspěšnějším závodníkům.

Na akci byla přítomna pracovnice státního veterinárního dozoru, která provedla inspekci. Tak jí to nařizují směrnice pro pořádání hromadných kynologických akcí. Neshledala žádnou závadu a o svém zjištění sepsala protokol.

Během mistrovství nedošlo k žádným problémům. Byl podán písemný protest závodnicí Bc. Michaelou Kranátovou na špatné zajištění pořadatelské služby při provádění výkonu hladké zadržení (v denní době). Protest byl řešen hlavním rozhodčním, ředitelem závodu, rozhodčími pro daný výkon a vedoucím organizačního štábu se závěrem, že protest je neoprávněný.

Dva z delegovaných figurantů se na poslední chvíli omluvili, takže narychlo museli být zajištěni další, což ale neovlivnilo průběh mistrovství. Práci figurantů vykonávali p. Daněk, Ruda, Štrach a Tichý. Jejich práce odpovídala přesně požadavkům TARTu.

Sčítací komise pracovala ve složení Veronika Machová a Ilona Svobodová. Bylo využito počítače a tiskárny místního zařízení a přes drobné technické problémy si každý mohl odvézt po skončení akce výsledkovou listinu. Průběžné výsledky byly sledovány na výsledkové tabuli.

Sbor rozhodčích pracoval v následujícím složení:

Poslušnost Martin Kiessling
Obrana Jan Dubový
Václav Šafr
Jan Vlček
František Homolka

Stravování bylo zajištěno místním zařízením na velmi dobré úrovni, rovněž tak občerstvení v průběhu celé akce zajišťované místní kynologickou organizací bylo perfektní.

Na MR se přihlásilo 28 psovodů, 2 se odhlásili před konáním akce, takže nastoupilo 26 závodníků. Účast z regionů byla následující:

Region Počet
Lišov 7
Praha - venkov 5
Grabštejn 3
Stráž pod Ralskem 1
Praha-Hlubočepy 1
Lety 1
Zlín 1
Vězeňská služba Oráčov 4
Celní správa ČR 2
Policie ČR 1

Hodnocení jednotlivých disciplín

Poslušnost

Lze hodnotit jako slabý průměr na úroveň mistrovství. Kromě již tradičně nejslabší disciplíny aport přes překážku má polovina závodníků problém se základními disciplínami ovladatelnosti psa, což je přivolání a chůze u nohy. A není to jen tím, že obcházení psovoda při obratech ZŘ TARTu považuje za hrubou chybu. Limit 70% bodů nesplnili 4 závodníci. 4 výkony byly hodnoceny nad 90 bodů. Nejlepší výkon 97 bodů Idock z Hückelovy Vily s psovodem Jindřichem Krocem.

Průzkum objektu

Jako objekt byly využity prostory mlýna, který poskytoval dostatečný prostor odpovídající této disciplíně. Pološero, proudění vzduchu, různé překážky znesnadňovaly psovi postup a orientaci čichem. Figurant byl ukryt ve dřevěné bedně znemožňující jakýkoli kontakt psa a figuranta. 7 psů figuranta nenalezlo.

Přepad, prohlídka, výslech, doprovod

Klasický přepad psovoda z úkrytu, výkony v této disciplíně byly provedeny na odpovídající úrovni, kromě 3 případů, kdy došlo k selhání psa. Jinak se vyskytly nedostatky v razanci zákroku, ale více nedostatků při prohlídce, výslechu a doprovodu bylo způsobeno špatnou ovladatelností psa. Po aktivním zákroku se v mnoha případech psi těžko srovnávali do klidové fáze obrany.

Zákrok v místnosti

Výkony byly vcelku vyrovnané, kromě jednoho psa, který zákrok neprovedl. Bylo vidět, že na tuto disciplínu se všichni psovodi dobře připravili a oproti minulým ročníkům nastalo zlepšení.

Hladké zadržení

I zde se letos projevila vyrovnanost výkonu a zlepšení oproti minulým ročníkům. Pouze 2 psi výkon neprovedli. Nejlepší výkon předvedl Erik Stříbrné doly psovoda Františka Nevosada.

Avizace

Byla prováděna po obou stranách lesní cesty. 9 selhání ukazuje, že 1/3 účastníků má s touto problematickou disciplínou potíže.

Noční zadržení

Bylo prováděno na osvícení figuranta. 2 psi zákrok neprovedli, 5 výkonů bylo ohodnoceno jako slabých. Více jak 3/4 psů výkon provedly na požadované úrovni.

Kontrolní výkon

K tomuto výkonu 2 psovodi nenastoupili. Další 2 psi zákrok neprovedli. U ostatních byly výkony vyrovnané a opět je zapotřebí konstatovat stejně jako u hladkého zadržení, že oproti minulým ročníkům se úroveň zvedla. Problémy s pouštěním byly v méně případech než u hladkého zadržení. Nejlepší výkon předvedl Idock z Hückelovy Vily psovoda Jindřicha Kroce.

K obraně celkově můžeme konstatovat, že prakticky ve všech disciplínách došlo ke zplešení výkonů, tedy ke zvýšení úrovně vycvičenosti psů, kteří nám na MR obranářů nastupují. A to je potěšitelné, protože je vidět, že většina psovodů se odpovědně připravuje. A to letos se objevilo opět i několik nových tváří. Všechny výkony obrany byly prováděny opět na obleky Ring. Nejlepší výkon v obraně předvedl Gaston bez PP Simony Janouškové.

Celkové hodnocení:

Umístění Psovod Pes Region
1. Simona Janoušková Gaston bez PP Grabštejn
Mistr republiky obranářů SKS TART
2. Jindřich Kroc Idock z Hückelovy Vily Grabštejn
3. Libor Boček Hero bez PP Lišov

Podmínku splnění zkoušky OPT 3 splnili 3 psi, kterým byla zkouška zapsána:

Psovod Pes
Nicole Krupičková Alarich Atmir Box
Jiří Veselý Harley z Trucu
Jiří Mihulka Maxmilián bez PP

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu MR podíleli, hlavně kolektivu Kynologického klubu Kamenice nad Lipou pod vedením Ladislava Košlera, všem sponzorům, bez jejiž přispění by to tak dobře nešlo. Byly to firmy:

AUCON, s.r.o. – průmyslová automatizace Chotěboř
STV GROUP, a.s. Praha
DIRICKX Bohemia, s.r.o. Havlíčkův Brod
SIEZA, s.r.o. Praha
BEWI-DOG Kladno

Všem účastníkům patří poděkování za vzorné a ukázněné vystupování v celém průběhu mistrovství republiky.

Mistrovství republiky stopařů SKS TART, Loučná nad Desnou 1. - 2. října 2005

Uspořádáním letošního ročníku byl pověřen Výkonným výborem a Výcvikovou komisí region Loučná nad Desnou, který projevil zájem o jeho zorganizování v tomto roce již v roce 2003. Vedoucí regionu Mirek Chytil byl proto pozván jako pozorovatel na minulý ročník na Sázavu. To přispělo ke kvalitnímu přístupu k organizaci tohoto ročníku, který se konal v naprosto novém prostředí. Organizační výbor v čele s jeho předsedou Miroslavem Chytilem pracoval na jeho přípravě celý rok a tato snaha se vyplatila. Během příprav byla vynikající operativní spolupráce mezi organizačním štábem a Výkonným výborem a Výcvikovou komisí. Podařilo se zajistit dostatečné množství sponzorů, bez kterých si již nedovedeme představit pořádání tak náročných akcí. Osobní přítomnost zástupce sponzorů po dobu mistrovství a závěrečném ceremoniálu bylo odměnou pro všechny zúčastněné. Letošní ročník se konal pod záštitou ředitele Okresního ředitelství PČR Šumperk plk. JUDr. Josefa Drábka. I on se osobně podílel na přípravě a zúčastnil se mistrovství. Ubytování bylo zajištěno v penzionu s maximálním pohodlím pro úcastníky i soutěžící psy. Dostatečné prostory pro parkování vozidel a prostory pro venčení psů v těsné blízkosti ubytovacích prostor bylo ideální. Přínosem pro organizační zajištění byla výborná spolupráce regionální organizace TARTu se Sborem dobrovolných hasičů, jehož členové se aktivně zapojili do zajištění mistrovství, včetně zapůjčení vozu AVIA, kterým byla zajišťována přeprava kladečů a závodníků do terénu. Hlavním sponzorem mistrovství byl ROYAL CANIN. Stravování bylo na velmi dobré úrovni, vždy včas zajištěné, navíc sponzorsky bylo zajištěno pohoštění při společenském posezení. Je třeba ocenit přístup a zájem místních obyvatel a konanou akci. Velké množství občanů sledovalo výkony poslušnosti, které se prováděly v prostorech za místní rybářskou baštou. Po jejím ukončení předvedl prap. Tomáš Zetek ukázky zákroku proti nebezpečnému pachateli se služebním psem. Ukázka se setkala s obrovským zájmem diváků. Organizátoři mistrovství za to prap. Zetkovi vyslovují poděkování.

Během akce byl přesně dodržen časový harmonogram. Nebyl podán žádný protest ze strany závodníků. Kladení stop prováděli psovodi PČR z okresních ředitelství Šumperk a Jeseník. K jejich práci nebylo připomínek ze strany rozhodčích. Byli to pp. Vohralík, Morávek, Křížek, Štolc, Ciburek, Pažout a Pechouček. Terény pro kladení stop byly jednotné - pastviny na úpatí svahů Jeseníků. Ke zdárnému průběhu mistrovství přispělo i vynikající počasí. Bohužel se letošního ročníku zúčastnil rekordně malý počet startujících, což je opravdu velká škoda vzhledem k možnostem místních podmínek a opravdu odpovědné přípravě organizačního štábu.

MR se zúčastnilo 14 psovodů ze 4 regionů TARTu, 2 příslušníci Vězeňské služby a 1 příslušník Policie ČR.

Zastoupení regionů bylo následující:

Region Počet
Lišov 7
Praha - venkov 2
Grabštejn 1
Stráž pod Ralskem 1
Vězeňská služba Oráčov 2
Policie ČR Prachatice 1

Sbor rozhodčích pracoval v tomto složení:

Hlavní rozhodčí Jan Komárek
Poslušnost Miloš Kuntoš
Stopy Vojtěch Vitásek
Martin Kiessling
Vladimír Souček
Věra Součková

Práce všech byla naprosto korektní.

Hodnocení poslušnosti

Rádi konstatujeme, že poslušnost se nám oproti minulým ročníkům, i oproti obranářské části MR zlepšila. 7 výkonů nad 90 bodů, což je přesná polovina, je velice dobrý výsledek. Nejlepší výkon 98 bodů. Pouze jediný závodník nesplnil 70% limit, a to s hodnocením 67 bodů. Přitom poslušnost probíhala s dosti rušivými vlivy v podobě velkého množství diváků a hlavně dětí, kteří se neustále pohybovali v blízkosti cvičících psů. To však v žádném případě neznamená, že můžeme být s výkony již spokojeni. Výsledky letošních zkoušek z výkonu hovoří o opačném trendu.

Hodnocení stop

Všechny stopy byly položeny ve stejnorodých terénech - pastvinami s nízkým travnatým porostem a místy porostlé vysokými travnatými trsy, případně keři. Místy se značným převýšením terénu. Při vypracování obou stop letošního mistrovství bylo ideální počasí, pouze s mírným větrem. Výsledky v letošním ročníku jak u 2 hodinových, tak i 4 hodinových stop, byly nejlepší ze všech předcházejících ročníků. Žádná stopa nebyla hodnocena nulou, takže nedošlo k selhání psa. Na 4 hodinových stopách byl nejlepší výkon hodnocen 99 body, a 7 psů, tedy polovina hodnocena 90 a více body. 70% limit nesplnili 4 psi, nejhůře hodnocená stopa byla za 52 body. Na 2 hodinových stopách dokonce dosáhli 2 závodníci 100 bodovou hranici, 9 psů bylo ohodnoceno 90 a více body. 70% limit splnili všichni závodníci, nejhůře hodnocený výkon byl 80 bodů.

Vyhodnocení jednotlivců

Poslušnost:

Umístění Psovod Pes Region
1. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov
2. Tomáš Dvořáček Amira z Lenčina statku Lišov
3. Libor Boček Hero bez PP Lišov

čtyřhodinová stopa:

Umístění Psovod Pes Region
1. Libor Boček Hero bez PP Lišov
2. Tomáš Zetek Alex bez PP Praha - venkov
3. Tomáš Dvořáček Amira z Lenčina statku Lišov

dvouhodinová stopa:

Umístění Psovod Pes Region
1. Libor Boček Hero bez PP Lišov
2. Tomáš Zetek Alex bez PP Praha - venkov
3. Jiřina Tůmová Dak bez PP Lišov

Celkové hodnocení:

Umístění Psovod Pes Region
1. Libor Boček Hero bez PP Lišov
Mistr republiky obranářů SKS TART
2. Tomáš Zetek Alex bez PP Praha - venkov
3. Diana Pozníková Ferina od Svatováclava Grabštejn

Závěrem můžeme konstatovat, že MR bylo úspěšné, bezproblémové, za což patří poděkování celému kolektivu regionu Loučná nad Desnou, který vyvinul maximální úsilí o zdar této akce. Výkony ve všech disciplínách byly na velmi dobré úrovni.

Vyhodnocení všestranných pro rok 2005

Umístění Psovod Pes Region Obranář Stopař
1. Libor Boček Hero bez PP Lišov 3 1
Mistr republiky SKS TART
2. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov 9 5
3. Tomáš Zetek Alex bez PP Praha-venkov 13 2
4. Jiří Srb
Miroslav Kabilka
Sagas z PS
Vren z PS
Praha-venkov
PČR Prachatice
12
10
6
8
5. Radim Eliáš
Pavel Pochman
Andy Loundbark
Argo z Kubalova dvora
Stráž pod Ralskem
VS Oráčov
5
7
14
12
6. Jiří Mihulka Maxmilián bez PP Lišov 11 13
7. Jan Šťastný Sambo Dombai VS Oráčov 19 11

Vyhodnocení zkoušek z výkonu za rok 2005

S úrovní zkoušek nemůžeme být spokojeni. Na zkoušky nastupují psovodi, kteří nemají své psy řádně připraveny. Je fakt, že se to týká převážně nečlenů TARTu a při absolvování zkoušky nejnižší. Zdá se, že mnoho nastupujících psovodů se domnívá, že ZŘ TARTu je jednodušší než ostatní ZŘ. V průběhu zkoušek se přesvědčí o opaku. Dosti často se stává, že psovod odcházející s nulou, protože psa po jeho vzdálení za žádnou cenu k sobě nepřivolá, argumentuje tím, že minulý týden složil vyšší zkoušku podle jiného ZŘ úspěšně. Těžko chápe, že pojetí našeho ZŘ je poněkud jiné. Každý, kdo chce nastoupit na zkoušky TARTu musí zodpovědně psa připravit. Není účelem této zprávy rozebírat problémy jednotlivých disciplín. To bude úkolem Výcvikové komise na doškolení rozhodčích. Velkým problémem je rovněž obrana, kde značné množství psů provádí cviky pouze na rukávy Frabo a na zkouškách se setkají s jiným typem ochranného rukávu nebo s oblekem a pes si s tím nedokáže poradit. Ale to je vlastně účelem TARTu a jakékoli ústupky směrem ke sportovnímu výcviku prováděny nebudou. To je smyslem a náplní jiných kynologických organizací. Jsme rádi, že TART si získal svoji popularitu mezi širokou kynologickou veřejností.

K vlastnímu vyhodnocení zkoušek:

Co do počtu byla výcviková sezóna 2005 úspěšná. Bylo uspořádáno celkem 29 zkoušek, z toho 9 při závodech a 4 na letních výcvikových táborech.

Podíl regionů na pořádání zkoušek:

Region Počet zkoušek
Praha–venkov 8
Lišov 7
Zlín 3
Praha–Hlubočepy 2
Litvínov 2
Plzeň 2
Grabštejn 1
Lety 1

Psovodi nastoupili na 195 zkoušek a úspěšně jich bylo splněno 123.

Počty jednotlivých druhů a stupňů zkoušek:

Zkouška Nastoupilo Splnilo
ZMT 105 60
T 1 30 23
T 2 5 5
T 3 3 2
OPT 1 18 13
OPT 2 7 5
OPT 3 6 5
SPT 1 21 10
SPT 2 0 0
SPT 3 0 0

Největší zájem, jak je z přehledu patrno je o zkoušky nejnižší, tj. do prvního stupně ve všech druzích. Na obranářských zkouškách máme také účast, zato vyšší stupně stopařských zkoušek nám zůstaly v letošní sezoně bez povšimnutí. Na všestranné zkoušky až do nejvyšších stupňů nám psovodi i když ne příliš ve velkém počtu nastupují. Je to odraz práce na cvičištích, větší pozornost se mnohde věnuje obranářským pracem a stopařina nám pro svou náročnost stále zůstává v pozadí.

Na závěr zprávy bych chtěl poděkovat za práci Výcvikové komisi, rozhodčím a všem členům, kteří přispívají svou činností k dosaženým výsledkům. Všem hodně úspěchů ve výcvikové sezoně 2006.

A na úplný závěr stanovisko k účasti psů, kteří mají kupírované uši. Tato zvířata nebudou připuštěna na žádnou akci SKS TART, včetně zvířat s potvrzením kupírace ze zdravotních důvodů. Jedná se o dodržování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kterým je kupírování uší zakázáno. Postihy, které hrozí za porušení uvedeného zákona se pohybují v částkách, kterou by nemohl výbor TARTu za pořadatele akce nebo rozhodčího v žádném případě zaplatit.

Mgr. Jan Komárek
předseda Výcvikové komise SKS TART


Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.