Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Valná hromada SKS TART ČR - projev předsedy VK (26. února 2005)

Valná hromada SKS TART ČR - projev předsedy VK

Letošní výcviková sezóna posunula výcvikovou úroveň TARTu zase o něco dále. Regiony bylo pořádáno poměrně velké množství akcí, z převážné většiny na vysoké organizační i výcvikové úrovni. Stále více členů TARTu se zúčastňuje akcí pořádaných různými organizacemi mimo rámec TARTu, kde náš svaz velice dobře reprezentují. Převážně se jedná o obranářské závody, kde se dobře umísťují psi důsledně připravováni podle metodik TARTu. Můžeme jmenovat Obranářský speciál v Ostravě, Plzni, Pohár Kristýny a Stožecký pohár. Ale i menší závody mají smysl pro porovnání výcvikové připravenosti našich psů. Všem zúčastněným patří poděkování.

Je dobře, že se stalo pravidlem pořádání společných výcvikových víkendů. Pořádá je lišovský region, ale v letošní výcvikové sezóně se jich konalo více a v různých místech regionu. Je to příklad a výzva ostatním regionům.

K významné propagaci TARTu patří i tradiční letní výcvikové tábory. V Žirovnici se opět konal na přelomu července a srpna tábor zaměřený čistě na výcvik TARTu a byl pořádaný regionem Lišov a Klubem československého vlčáka. Ale i další tábory, které pořádal region Praha-venkov a Klub dobrmanů v Dobřanech, a tábor ve Zruči pořádaný regionem Lety jsou pravidelně na velmi dobré úrovni. Svědčí o tom i úroveň pořádaných zkoušek na těchto táborech. Je vidět, že instruktoři TARTu konají svou práci dobře.

Závodů pořádaných regiony bylo v letošní výcvikové sezóně méně. Vážíme si všech organizátorů akcí, které směřují k praktickému použití psů, ať už jsou členy TARTu či nikoliv. Všichni mají správný názor na využití psů pro potřeby společnosti a leží jim na srdci jejich správná příprava.

Obranářský závod Těchoraz 21. února 2004

Závod pořádaný podle zkoušek ZMT, T 1 a T 2 v rozsahu poslušnosti a obranných prací. Na závod nastoupilo celkem 12 závodníků. Na prvních místech se umístili v kategorii ZMT Martin Voves, v T 1 Vojtěch Maurer a v T 2 také Vojtěch Maurer. Ten byl rovněž pořadatelem celého závodu. V podzimních měsících uspořádali další závod podle ZMT a T1 se zapsáním zkoušky.

Stopařský závod Kalich 15. - 16. května 2004

Již osvědčený organizační tým pod vedením Ladislava Košlera uspořádal náročný závod jednotlivců, zaměřený na prověření psů v pachových pracích v rozsahu přibližně policejního zkušebního řádu. Sestával se ze stopy terénní, praktické a poslušnosti. Závodu se zúčastnilo 22 závodníků z řad Policie ČR, Vězeňské služby, Armády ČR a členů i nečlenů SKS TART. V takto dobře připravené soutěži si všichni mohli porovnat připravenost svých psů, vyměnit zkušenosti a v neposlední řadě vidět, jak náročné výkony je třeba vyžadovat u služebních psů.

Výsledky na prvních třech místech:

Umístění Psovod Pes Region
1. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov
2. Jiří Srb Sagas z PS Praha-venkov
3. Libor Boček Hero bez PP Lišov

Obranářský závod Lety 30. října 2004

2. ročník závodu pořádaný opět podle kategorie ZMT, OPT 1, OPT 2. Stejně jako 1. ročník byl závod velmi dobře organizačně zajištěn včetně zajištění sponzorského. Je dobře, že takovéto soutěže již získávají v SKS TART tradici. Projevuje se to i na zvyšujícím se počtu účastníků. Letos se zúčastnilo celkem 19 závodníků, z toho v kategorii ZMT 9, OPT 1 4, OPT 2 6. V kategorii ZMT zvítězil Tomáš Zetek se psem Alex bez PP z regionu Praha-venkov. V kategorii OPT 1 Jiří Srb se psem Sagas z PS z regionu Praha-venkov. V kategorii OPT 2 Jiří Veselý se psem Harley z Trucu z regionu Praha-Hlubočepy.

Závod podle ZMT, T 1, T 3 Plzeň–Vyhlídka 12. - 14. listopadu 2004

Závod pořádaný novým regionem měl být původně závodem se zapsáním zkoušky. Přestože byl pořádán v nevhodném termínu vzhledem k povětrnostním podmínkám, byl Výcvikovou komisí povolen jako závod pod hlavičkou SKS TART. K tomu vedla snaha pomoci novému regionu. Ze strany pořadatele v čele s Bohuslavem Nejedlým byla tato snaha také. Bohužel to bylo vše, co lze spolu s dobrým sponzorským zajištěním a stravováním pochválit. Předseda Výcvikové komise po dohodě s rozhodčími změnil závod na obranářský vzhledem k počasí a naprosto nevhodnému zajištění cvičebních prostor. Organizace závodu byla velmi chaotická, postrádala jakoukoliv přípravu, závodníci neznali program ani časový harmonogram, neměli se prakticky kam schovat před nepřízní počasí. Ještěže přijelo daleko méně závodníků, než pořadatel očekával. Nedostavili se ani oba delegovaní figuranti, ale tento problém byl vyřešen figurantem z místní organizace na odpovídající úrovni. Součástí závodu byly i noční práce, kde prostory byly zajištěny rozhodčím p. Šnytrem, ale pořadatelské zajištění opět selhalo. Závodníci, kteří se zúčastňují akcí TARTu byly rozladěni, ať už se jednalo o účastníky z Vězeňské služby nebo z regionu Lišov, kteří včetně druhého rozhodčího p. Kiesslinga přijeli až z Dačic. Ubytování, které mělo být zajištěno na druhém konci města prakticky zajištěno nebylo. Rozhodčí se svého úkolu zhostili v rámci daných možností velmi dobře. Startovní poplatek s ubytováním vyšší než startovné na MR a poplatek 100,- Kč za psa (přestože psy nebylo kam umístit) byl na podmínky zajištěné pořadatelem opravdu přehnaný. Výkony psů v kategoriích T 1 a T 3 byly na slušné úrovni. Výkony v kategorii ZMT, kde nastupovali závodníci jen z pořádajícího regionu, nelze ani hodnotit. Značné problémy v poslušnosti a strach z figuranta v obraně jasně hovoří o tom, že výcvik TARTu tyto psy minul bez následků. Tato organizace v současné době není schopna obdobné akce pořádat. Výcviková komise nadále nebude takovéto závody povolovat pod hlavičkou TART. Jsou ostudou této organizace a odradí účastníky od takových soutěží. Za roky existence SKS TART jsme se vypracovali na velice slušnou úroveň organizační i výcvikovou. Věřím, že tento závod byla výjimka, ale přesto jsem považoval za vhodné a poučné věnovat mu pár kritických slov.

Vyhodnocení MR obranářů SKS TART ČR konaného 23. - 25. dubna 2004 v Hrádku nad Nisou

Mistrovství proběhlo v krásném prostředí rekreačního zařízení Kristýna jako součást oslav Trojzemí, které byly uspořádány v souvislosti se vstupem ČR do EU. Právě v místě konání naší akce se sbíhají státní hranice České republiky, Německa a Polska. Rekreační zařízení poskytuje ideální možnost pro maximální šetření času při pořádání všech disciplín, odpadají přesuny na jednotlivá pracoviště, vše probíhá prakticky v místě.

Uspořádáním letošního ročníku byl pověřen region Grabštejn, který společně s Veterinární základnou AČR vytvořil vynikající podmínky pro uskutečnění této vrcholné akce. Bezvadná byla rovněž spolupráce s akciovou společností Kristýna v oblasti ubytování. Jediný zápor celého mistrovství byl v tom, že majitel penzionu, kde probíhalo stravování, které bylo výborné, si zajistil na sobotní odpoledne dvě jiné akce, takže účastníci MR celé odpoledne nemohli navštívit restauraci. To bylo vzhledem k deštivému počasí dosti problematické.

Příprava na MR začala poradou na VZ AČR Grabštejn a později v místě konání dne 3. března 2004. Organizační štáb spolu s vedoucím Výcvikové komise prohlédl všechna pracoviště. Odpovědná práce organizačního štábu až do začátku konání MR se plně odrazila v bezproblémovém průběhu celé akce. Je třeba ocenit práci předsedy štábu Josefa Reisingera a ředitele MR a náčelníka VZ AČR v jedné osobě pplk. ing. Pavla Onodiho. Jejich snažení je příkladem pro ostatní funkcionáře SKS TART. Díky zapůjčeným výcvikovým pomůckám VZ AČR bylo poprvé na MR obranářů možno provádět veškeré výkony obran na ochranné obleky RING, což bylo dalším posunem kupředu ve výcvikové práci. Další výhodou bylo, že díky zajištění finančního sponzorského daru p. Josefem Šmerhánem neplatili závodníci startovné.

Všichni soutěžící po celou dobu vystupovali sportovně a ukázněně a nebyl podán žádný protest. Časový harmonogram byl dodržován po dobu celé akce.

Poprvé v historii MR TARTu nastoupili všichni přihlášení závodníci, a to přesto, že byl v letošním ročníku přihlášen dosud největší počet závodníků – 27. Dva závodníci odstoupili pro vlastní zranění po nočních pracích, 1 závodník nenastoupil na nedělní kontrolní zadržení.

Na MR posuzovali tito rozhodčí: hlavní rozhodčí - Jan Komárek, poslušnost - Věra Součková, obranářské práce - Jan Dubový, Vladimír Souček, Václav Šafr, Vojtěch Vitásek a Jan Vlček. Všichni pracovali korektně a patří jim poděkování.

Úkoly figurantů plnili příslušníci VZ AČR a členové regionu Grabštejn pp. Adámek, Dostál, Novotníček a Suchánek. Jejich práce přesně odpovídala požadavkům na práci figurantů TARTu.

Zastoupení regionů bylo oproti minulým rokům také pestřejší:

Region Počet závodníků
Lišov 8
Praha–venkov 4
Grabštejn 3
Stráž pod Ralskem 3
Zlín 2
Praha-Hlubočepy 1
Kyjov 1

Tedy závodníci ze 7 regionů TARTu a 2 zástupci Policie ČR a 1 z Vězeňské služby. To je velice potěšující trend a doufáme, že se udrží do příštích ročníků.

Z výsledků tohoto Mistrovství můžeme konstatovat, že se nám zvýšila výcviková úroveň co se týče obranářských speciálek. Limit zkoušky OPT 3, podle které je Mistrovství pořádáno, splnilo prvních 16 závodníků. V minulých letech byl tento počet přibližně poloviční. Jeden závodník již tuto zkoušku měl splněnou a pěti soutěžícím byla na MR zapsána, neboť měli splněnou předcházející zkoušku. Za zmínku stojí také zajímavost, že na 1. a 2. místě se umístili sourozenci z I-vrhu z Hückelovy vily plemene BO-mallinois.

V poslušnosti bylo dosaženo slušné úrovně, pouze 1 závodník nesplnil bodový limit 70%, 4 závodníci byli ohodnoceni méně než 80 body, 8 závodníků mělo přes 90 bodů. Nejlepší výkon byl 95 bodů. Domnívám se, že můžeme konstatovat, že naši obranářští psi mají slušně zvládnutou poslušnost a ovladatelnost. Tradičně nejslabší výkon byl aport přes překážku, kde 6 závodníků obdrželo nulové hodnocení za nesplnění cviku.

Průzkum objektu a označení

Průzkum byl prováděn v přízemí budovy o 4 místnostech a sociálním zařízení, které dostatečně vytvořilo kulisu tmavých prostor. Zde byl umístěn figurant. 7 psů, což je čtvrtina, úkol nesplnilo, většinou právě tmavý prostor jim dělal potíže.

Zákrok v místnosti

Probíhal v přední části plechového skladu s umístěnými stoly a rušivými vlivy za přítomnosti lidí. K odvedení pozornosti zakročujícího psa byl viditelně umístěn klamný figurant s výrazným ochranným rukávem. Pouze 2 psi zákrok neprovedli, u ostatních byl výkon hodnocen při horní bodové hranici.

Přepad psovoda s prohlídkou, výslechem a doprovodem

Opět letos bylo přepadání psovoda při pochůzce prováděno až po minutí úkrytu figuranta, tudíž spíše zezadu. K odpoutání pozornosti psa bylo po ose postupu umístěno několik zástěn, ze kterých by mohl pes očekávat útok. Cvik splnili všichni psi, drobnější chyby se vyskytly v menší razanci a dále chybami psovodů v následné technické části.

Hladké zadržení

Bylo náročné na orientaci psa, protože lesní terén, kde zadržení probíhalo, byl porostlý listnatými pruty a dále práce psa ztěžovalo oplocení na jehož konci prováděl pes zákrok. Žádnému ze psů nevadil ringový oblek, veškerá selhání byla způsobena ztrátou orientace psa. Drobnější nedostatky v rychlosti a razanci zákroku a pouštění. 7 psů, což tvoří přibližně čtvrtinu startovního pole, výkon nesplnilo.

Avizace

Nejproblematičtější disciplína Mistrovství, jak je již tradičně známo, letos dopadla v porovnání s minulými ročníky o mnoho lépe, i když se nedá říci, že bychom ubrali na náročnosti. Cvik nesplnila opět čtvrtina, tj. zase 7 psovodů a psů.

Noční zadržení

Probíhalo opět pouze na krátké osvětlení figuranta, bez hluku. Pouze 1 pes výkon nesplnil. Chyby se vyskytly hlavně v nízké rychlosti a orientaci ve tmě při provedení zákroku a v menší jistotě psa.

Kontrolní výkon

K této disciplíně nastoupilo 24 psovodů. Zadržení bylo prováděno po písečné pláži, letos bez terénních převýšení. To se projevilo v příznivějším hodnocení výkonu než v minulém ročníku. Pouze 1 pes byl hodnocen 0 za úplnou ztrátu orientace a 2 psi hodnoceni 0 za neprovedení zákroku. Dále 1 slabý výkon z důvodu utržení se psa, ale ostatní výkony odpovídaly představě rozhodčích o kontrolním zadržení. Drobnější chyby v pouštění asi u poloviny závodníků nikterak neubírají na kvalitě provedeného zákroku. Jeden výkon byl ohodnocen plným počtem bodů. Poprvé v historii MR obranářů byl tento cvik prováděn na ringový oblek a bylo to ku prospěchu věci.

Vzhledem k tomu, že se řediteli Mistrovství podařilo zajistit dostatečné množství krásných pohárů byli vyhodnoceni:

nejlepší žena
Simona Janoušková – Gaston bez PP – region Grabštejn

nejlepší v poslušnosti
Karel Růžička – Cassidy – region Stráž pod Ralskem

nejlepší v obraně
Roman Vala – Itto z Hückelovy vily – region Zlín

Na stupních vítězů stanuli:

Umístění Psovod Pes Region
1. Jindřich Kroc Idock z Hückelovy vily Grabštejn
Mistr republiky obranářů SKS TART ČR
2. Roman Vala Itto z Hückelovy vily Zlín
3. Libor Boček Hero bez PP Lišov

Závěrem můžeme konstatovat, že letošní MR obranářů zase posunulo pomyslnou laťku úrovně výcviku o trochu výš. Je dobře, že se takových vrcholových akcí zúčastňuje více závodníků z více regionů. Přejeme si, aby tento zájem byl trvalý.

Vyhodnocení MR stopařů SKS TART ČR konaného 1. - 3. října 2004 v Sázavě

Mistrovství bylo opět organizováno již osvědčeným týmem pod taktovkou manželů Vlčkových a zajištěno převážně členy regionu Praha-venkov. Za zajištění výcvikových pomůcek patří poděkování Výcvikovému středisku Policie ČR Domašín Správy Středočeského kraje, jejíž pracovníci se rovněž aktivně podíleli na zdárném průběhu celé akce. Již osvědčené rekreační středisko Atom poskytlo velice dobré zázemí pro všechny zúčastněné závodníky i jejich svěřence, jejich doprovod i hosty, kteří se této naší vrcholné akce zúčastnili. Poděkování patří rovněž všem sponzorům, kteří se podíleli na občerstvení, zajištění cen, diplomů a bulletinů a dalších materiálů pro zajištění celé akce. Rovněž finanční sponzorský dar zajištěný p. Ing. Šmerhánem pomohl k motivaci závodníků, neboť díky jemu bylo možno vrátit všem závodníkům startovné a zaplatit další výdaje.

Organizační štáb pracoval v tomto složení: ředitel MR - Jan Dubový, vedoucí organizačního štábu - Jan Vlček, hlavní rozhodčí - Jan Komárek, ekonom - Milena Vlčková. Sčítací komise pracovala ve složení: vedoucí - Veronika Machová, členky - Božena Machová, Mgr. Šmejcká. Rozhodčí: pro poslušnost - Věra Součková, pro stopy - František Homolka, Vojtěch Vitásek, Vladimír Souček, Václav Šafr, Oldřich Šnytr. Práce kladečů stop se obětavě zhostili: René Daněk, Martina Daňková, Richard Haas, Jiří Havránek, Emil Hejduk, Miroslav Kubera, Lucie Petrová, Petr Smetana, Venuše Šemberová a Tomáš Zemanec.

Práce všech byla velice korektní a bezproblémová.

Na MR bylo přihlášených 25 závodníků, což bylo nejvíce z dosavadních ročníků. Nastoupilo 22 závodníků. Zbývající se omluvili pro zdravotní indispozice. Z ozbrojených složek se zúčastnili zástupci PČR a VS. Je potěšující zvýšený počet regionů TARTu, jejichž členové na MR nastoupili. Podíl je následující:

Region Počet závodníků
Lišov 8
Praha–venkov 4
Lety 2
Kyjov 1
Litvínov 1
Zlín 1
 
VS Oráčov 3
PČR Hodonín 1
PČR Prachatice 1

Je potěšující, že mezi závodníky se objevily i nové tváře, které se takovéto náročné soutěže zúčastnily poprvé. A jejich výsledky dokázaly, že se opravdu dobře připravili. Vystupování všech závodníků bylo sportovní, žádný účastník nepodal protest. Celý harmonogram MR byl dodržován.

K vlastním výkonům:

Poslušnost

Letos prověřilo připravenost závodníků i jejich psů počasí právě při poslušnosti. Silný déšť před začátkem této disciplíny zanechal velké kaluže v celém prostoru tenisového kurtu, kde byly umístěny všechny překážky, takže psi překonávali kladinu a překážky vlastně z vody do vody. Na výkonech psů bylo toto znát. Ovladatelnostní část poslušnosti probíhala na mírném travnatém svahu nad kurtem. Již tradičně nejslabší disciplínou byl aport přes překážku. V průměru byly výkony lepší než v loňském ročníku. Pouze 3 poslušnosti hodnoceny pod 70% limit. Nejhorší za 55 bodů. 4 poslušnosti hodnoceny přes 90 bodů, nejlepší 2 výkony za 94 bodů. Ovladatelnost je stále zatížena u některých závodníků zvykem z minulosti, kdy bylo povoleno obcházení psa. Ale již v menší míře než v minulém roce.

Čtyřhodinové stopy

Byly položeny na porostlých polních kulturách. Vypracovávány za příznivého počasí v odpoledních hodinách. Hodnocení stop lze označit za průměrné. 7 psů nesplnilo limit 70%. Nejlepší hodnocení 97 bodů. 5 psů neodešlo ani první úsek stopy. Terén byl poměrně náročný zahnívající travou, takže pes musel být opravdu připravený.

Dvouhodinové stopy

Byly položeny na podmítnutých terénech a vypracovávány v ranních resp. dopoledních hodinách. 11 psů nesplnilo 70% limit, 2 výkony hodnoceny nulou. Nejlepší výkon 96 bodů. Je to horší průměr, ale jsou to výsledky, které nevybočují z hodnocení z minulých ročníků.

Je zajímavé, že několik psů podalo vyrovnané výkony v obou stopách, což dosud bylo spíše výjimkou. Jedná se již o zkušené stopaře, kteří jsou účastníky tohoto Mistrovství již poněkolikáté.

Vyhodnocení jednotlivců:

nejstarší účastník
Ing. Dětmar Fripp – Lišov

nejúspěšnější žena
Miluše Plechatá – Lišov

Nejlepších 5 závodníků v poslušnosti:

Umístění Psovod Pes Region
1. Roman Vaněk Jerry Lee Lenka Moravia Praha-venkov
2. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov
3. Alena Vanžurová Bary z Cimrmanu Lety
4. Libor Boček Hero bez PP Lišov
5. Pavel Pochman Agro z Kubalova dvora VS Oráčov

Nejlepších 5 závodníků ve čtyřhodinové stopě:

Umístění Psovod Pes Region
1. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov
2. František Hrach Armín bez PP Lišov
3. Libor Boček Hero bez PP Lišov
4. Ing. Dětmar Fripp Daja Klodo Lišov
5. Roman Vaněk Jerry Lee Lenka Moravia Praha-venkov

Nejlepších 5 závodníků v dvouhodinové stopě:

Umístění Psovod Pes Region
1. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov
2. Jiří Srb Sagas z PS Praha-venkov
3. Jiří Mihulka Maxmilian bez PP Lišov
4. Jiří Dupal Rony bez PP Lišov
5. Ing. Dětmar Fripp Daja Klodo Lišov

Na stupních vítězů stanuli:

Umístění Psovod Pes Region
1. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov
Vítěz republiky stopařů 2004
2. Libor Boček Hero bez PP Lišov
3. Pavel Pochman Argo z Kubalova dvora VS Oráčov

Díky bohatému sponzorskému zajištění byla odměněna většina účastníků věcnými dary. Mistrovství stopařů bylo úspěšnou tečkou za pomalu končící výcvikovou sezónou 2004.

Vyhodnocení všestranných pro rok 2004

Pro letošní výcvikovou sezónu vyhodnocujeme 10 psovodů a psů, kteří se zúčastnili Mistrovství obranářů v Hrádku nad Nisou a Mistrovství stopařů na Sázavě. Po dvou minulých letech, kdy se vyhodnocovalo shodně 7 závodníků, se nám letos jejich počet zvýšil na 10. To je pozitivní trend, který se snad udrží, případně zvýší do dalších výcvikových sezón.

Umístění Psovod Pes Region Obranář Stopař
1. Libor Boček Hero bez PP Lišov 3 2
Mistr republiky SKS TART ČR
2. Pavel Pochman Argo z Kubalova dvora VS Oráčov 4 3
3. Jiří Srb Sagas z PS Praha-venkov 7 5
4. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov 16 1
5. MUDr. Milan Stuchlík Ceno Piknov Dvor Kyjov 12 7
6. Ing. Miroslav Kabilka Vren z PS PČR Prachatice 15 6
7. Jiří Mihulka Maxmilián bez PP Lišov 13 14
8. Ing. Dětmar Fripp Daja Klodo Lišov 26 4
9. Eliška Kalousová Leon z PS Praha-venkov 17 16
10. Bc. Michaela Kranátová Fron Květ Laryk Lety 22 13

Výcviková komise blahopřeje všem vyhodnoceným závodníkům a do další výcvikové sezóny přeje všem členům TARTu mnoho úspěchů na zkouškách a soutěžích.

Vyhodnocení zkouškové činnosti

V roce 2004 bylo uspořádáno celkem 21 zkoušek z výkonu, z toho byly 4 vykonány na letních výcvikových táborech, 2 při závodech se zapsáním zkoušky. Zkoušky OPT3 byly rovněž zapisovány na MR obranářů. Na hodnocení zkoušek se podíleli všichni členové sboru rozhodčích SKS TART.

Podíl jednotlivých regionů na uspořádání zkoušek:

Region Počet zkoušek
Praha–venkov 7
Lišov 5
Zlín 3
Grabštejn 2
Lety 2
Litvínov 1
Stráž pod Ralskem 1

Toto rozložení odpovídá velikosti regionů co do počtu členů a jejich aktivitám.

Celkově nastoupili psovodi k vykonání 165 zkoušek, z toho jich bylo splněno 115. Rozdělení podle jednotlivých druhů a stupňů zkoušek:

Zkouška Nastoupilo Splnilo
ZMT 78 49
T 1 26 24
T 2 2 1
T 3 3 1
OPT 1 17 12
OPT 2 12 9
OPT 3 6 5
SPT 1 11 7
SPT 2 7 6
SPT 3 3 1

Jak jsem se v úvodu této zprávy zmínil o zvýšení úrovně výcvikové činnosti, z tohoto přehledu je to jasně patrno. Oproti minulým 2 rokům se opět psovodi začínají zúčastňovat zkoušek 3. stupňů, i když zatím je jich velice malý počet. Ale musíme vzít v úvahu, že se obměnila generace psů. Ti, kteří se zúčastňovali akcí v prvních letech založení našeho svazu, již nyní odpočívají. Ale z výsledků uplynulé výcvikové sezóny se nám ukazuje, že máme zdatné nástupce.

Na závěr zbývá se zmínit o školení instruktorů a figurantů, které proběhlo již tradičně v březnu na VZ AČR Grabštejn. Opět za kvalitní veterinární přednášky, mělo velice dobrou úroveň.

Výcviková komise přeje všem našim členům hodně úspěchů do nového výcvikového období, pevné zdraví a nervy i jejich rodinám protože víme, že bez nich by to nešlo.


Zpracoval

Mgr. Jan Komárek
předseda Výcvikové komise
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.