Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Valná hromada SKS TART ČR - projev předsedy VK (21. února 2004)

Valná hromada SKS TART ČR - projev předsedy VK

Jako na závěr každé výcvikové sezóny hodnotíme výsledky, zamýšlíme se nad tím, čeho jsme dosáhli, co jsme udělali dobře, co špatně, kde bychom měli co zlepšit. Z tohoto důvodu mi dovolte malé zamyšlení za uplynulou sezónou.

Uveřejňováním výcvikového seriálu "Cvičíme podle TARTu" v časopise Pes přítel člověka, lektorským působením jednotlivých rozhodčích na různých akcích a v neposlední řadě i zvyšujícím se zájmem diváků na akcích TARTu narůstá zájem o tento druh výcviku, což se projevuje narůstající členskou základnou. To, že stále více kynologů má zájem své psy cvičit podle metodik navazujících na výborné tradice naší služební kynologie minulých let, je velice potěšující. Ale nezůstává u většiny členů jen u toho zájmu? Věnují se opravdu výcviku aktivně? Musíme si přiznat, že tomu tak u mnoha členů není. Drtivá většina celé členské základny pracuje v regionech. A zde musí být těžiště veškeré výcvikové práce. Ale jak se v regionu pracuje, je odvislé od kvalitního vedoucího regionu, instruktorů, výcvikářů. Ten, který dovede psovody podchytit a správně motivovat, ten se může pochlubit dobrými výsledky práce svých psovodů. Zdála by se ideální práce v malých regionech, kde i místně mají k sobě jednotliví členové blízko, ale snad paradoxně, opak je pravdou. Nejlepších výsledků dosahují již léta dva stěžejní regiony TARTu, které nejenže sdružují velké počty členů, ale jejich činnost je organizována na velkých územních celcích naší republiky.

Výcviková komise každoročně pořádá pro regiony školení instruktorů a figurantů, které je vždy na velmi dobré odborné úrovni. Ale zde získané znalosti teoretické i praktické je třeba zúročit při pravidelném výcviku v regionech, organizacích a klubech. Výcviková komise je schopna zajistit na požádání regionu svými členy instruktáž týkající se metodiky výcviku včetně figurantských prací, hlavně zaměřené na praktické provádění. Osobně jsem toto provedl v novém regionu Praha-Hlubočepy a jak další činnost regionu ukazuje, bylo to ku prospěchu věci.

Nárůst členské základny se musí projevit ve větší účasti členů na zkouškách, ale hlavně závodech. V letošním roce bylo pořádáno několik závodů podle nižších zkoušek ZŘ TART s možností zapsání těchto zkoušek. Ale nízká účast prakticky na všech závodech mrzí nejen jejich organizátory, ale hlavně Výcvikovou komisi. Ta děkuje všem organizátorům závodů, protože byly perfektně připraveny a jsou přínosem pro zkvalitnění výcvikové práce v celém svazu. A proto je potřeba, aby si každý psovod, instruktor, vedoucí regionu uvědomil, že pouze na těchto závodech se pes i psovod tzv. "otrká", získá zkušenosti, ztratí nervozitu a porovná si vlastní připravenost s ostatními kolegy. A tím se připraví na závody náročnější a na mistrovské soutěže. Není to žádná novinka, ale stará pejskařská pravda, ale je potřeba, aby si to uvědomili právě ti mladší a začínající psovodi.

Nejaktivnějšími a nejlépe pracujícími regiony jsou Praha-venkov a Lišov. Aktivita a snaha o práci se projevuje v regionech Lety, Praha-Hlubočepy, Grabštejn, Zlín, Stráž pod Ralskem, Litvínov, Smržovka. Ty pořádají akce nebo se jejich členové zúčastňují zkoušek a závodů u jiných pořadatelů. Totální nečinnost je v regionech Nymburk a Drahelčice, jejichž členové se v letošním roce nezúčastnili jediné výcvikové akce ani školení. Potěšující je fakt, že stále více různých kynologických organizací pořádá speciální závody, které jsou svou náplní velmi blízké TARTu. Na těchto závodech se zúčastňuje mnoho našich členů a umisťují se ve vyhodnocení na předních místech. I to je velice dobrá propagace TARTu mezi širokou kynologickou veřejností. Není účelem zde všechny vyjmenovávat, ale všem patří poděkování za reprezentaci našeho speciálního kynologického svazu.

Ke zkvalitnění výcvikové práce patří každoroční letní výcvikové tábory zakončené zkouškami z výkonu. Organizoval ho region Lišov, po několikaletém pořádání v Cheznovicích byl přesunut do Žirovnice. Druhý tábor pořádaný regionem Lety se konal jako obvykle v Nýřanech. Na těchto táborech byl dán dostatečný prostor pro procvičení všech disciplín a ještě možnost přátelského posezení a výměně zkušeností, což neodmyslitelně patří k výcviku psů. Další tábor, který nebyl přímo zaměřen pouze na TART, ale zkoušky TARTu zde byly vykonány, pořádal region Praha-venkov v Dobřanech. Tyto tábory přispívají k propagaci našeho výcviku mezi širokou kynologickou veřejností, a proto patří uznání všem jejich organizátorům.

Již tradičně pořádané společné výcviky patří k výměně zkušeností a docvičení psů. Letošní se pořádal 10. – 12. ledna v Dačicích za účasti asi 20 psovodů. Tím prakticky začala výcviková sezóna 2003. Skutečný začátek sezóny začíná doškolením rozhodčích, které se konalo 8. března v Praze-Hostivaři. Školení figurantů a instruktorů proběhlo 22. března na VZ AČR Grabštejn za účasti 30 frekventantů. Náplní školení byla veterinární přednáška, teoretické i praktické provedení obranářských disciplín TARTu.

Stále více našich členů se zúčastňuje kynologických závodů, které se svým zaměřením velice blíží pojetí výcviku TARTu, případně zaměřené na zdokonalení výcviku psů ozbrojených složek. Nebudu zde jmenovat všechny, protože ani nemám přehled o přesné účasti našich členů na těchto závodech, ale za zmínku stojí Obranářský speciál pořádaný pravidelně SKP správy Severomoravského kraje a Speciální všestranný závod ve Stožci, který se letos konal již počtvrté. Jedná se o závod jednotlivců i dvoučlenných družstev, z TARTu se ho zúčastňuje mnoho závodníků z regionu Lišov. Také v letošním ročníku se umístili na předních místech.

Závod o pohár KRISTÝNY je také již tradičně obsazován „tartovými“ závodníky. V letošním ročníku posuzovali rovněž dva rozhodčí TARTu a za náš svaz nastoupilo celkem 9 závodníků z regionu Praha-venkov, 4 z Grabštejna, 2 ze Smržovky a 2 ze Stráže pod Ralskem. Rovněž členové TARTu opět stáli se svými svěřenci na stupních vítězů a 5 se jich umístilo v první desítce závodníků, což je velice dobré, když vezmeme v úvahu počet 47 závodníků. I v družstvech jsme obsadili 3. místo.

Dalším závodem ne přímo pod hlavičkou TARTu, který pořádali naši členové lišovského regionu byl Všestranný závod KALICH 2003 ve dnech 12. – 13. září. Byl to závod dvoučlenných družstev a jednotlivců podle speciálních propozic. Náplní závodu byly vlastně modelové situace, se kterými se setkává psovod i pes v praktickém výkonu služby. Praktická stopa v době denní i noční, rovněž tak obranářské práce, vyhledávání vystřelených nábojnic. Obranářské práce byly hlavně zaměřeny na práci psa v ochranném náhubku. Závodu se zúčastnili psovodi ozbrojených složek, ale i civilní psovodi. Právě jejich výsledky dokazují, že pes připravovaný podle metodik výcviku TARTu je schopen plnit úkoly kladené na služebního psa ozbrojených složek. Závod byl pořadateli z Kamenice nad Lipou velice dobře zajištěn. Zúčastnilo se jej 11 závodníků, z toho 5 dvoučlenných družstev. Umístění na předních místech:

Umístění Družstvo
1. Mihulka, Boček
2. Pinke, Pixa
3. Kalousová, Pliešovský

jednotlivci:

Umístění Psovod
1. Pliešovský
2. Pinke
3. Mihulka
4. Boček
5. Pochman

Závod podle ZMT, Praha–Hlubočepy 19. dubna

Tento závod uspořádal nově založený region Praha-Hlubočepy ve svém výcvikovém zařízení, kde má vytvořeny dobré podmínky pro pořádání výcvikových akcí. Závodu se zúčastnilo 7 závodníků ze 2 regionů. Vítězem se stal Jiří Veselý se psem Hard z Mokropeské zahrady.

Stopařský závod podle SPT 1, Krašlovice 26. – 27. dubna

Závod pořádaný regionem Lišov probíhal jako závod se zapsáním zkoušky v první den, druhý den pokračoval vypracováváním praktické stopy, tak jak zde již bývá zvykem. Akce měla velice dobrou úroveň. Zúčastnilo se 11 závodníků z pořádajícího regionu. Vítězem se stal Libor Boček se psem Hero bez PP.

III. ročník obranářského závodu O putovní pohár města Strakonic 20. – 21. září

Opět závod pořádaný regionem Lišov se konal v rekreačním středisku Benešovský mlýn v Heřmani. Byl velice dobře připraven za vydatného zajištění sponzory. Škoda jen slabé účasti 10 závodníků, vesměs z pořádajícího regionu, jen 1 závodnice z regionu Lety. Závod patří již tradičně k těm náročnějším, které kladou stále vyšší požadavky na připravenost našich psů v rozmanitých možnostech jejich použití.

Umístění:

Umístění Psovod Pes
1. Jiří Pixa Endy bez PP
2. Jiří Mihulka Maxmilián bez PP
3. Imrich Pinke Rex bez PP

Závod podle T 1 a T 2, Dačice 25. října

Již druhý ročník závodu se zapsáním zkoušky, kterého se zúčastnilo v kategorii T 1 pět a v kategorii T 2 rovněž 5 závodníků. Všichni z pořádajícího regionu a rovněž i nečlenové TARTu.

Umístění:

Umístění Psovod Pes
1. místo T 2 Martin Kiessling Ben Dobrovodské lázně
1. místo T 1 Jiří Hvězda Gaja Malidaj

Závod podle ZMT, OPT 1, OPT 2, Lety 1. listopadu

Tento obranářský závod se zapsáním zkoušek poprvé pořádal region Lety. Závod byl dobře organizačně zajištěn. Konal se na cvičišti, které bylo v roce 2002 úplně zničeno povodní. Díky dobrému organizačnímu týmu a bohatému zajištění sponzory se podařilo uspořádat pěkný závod. Zúčastnilo se celkem 19 závodníků ze 4 regionů a rovněž i nečlenové TARTu.

V kategorii ZMT nastoupilo 9 soutěžících:

Umístění Psovod Pes
1. Martina Zočková Anny Hvězdná skála
2. Jana Jandová Perry Jipo-me
3. Dana Mašínová Alfa Drapa

V kategorii OPT 1 nastoupili 4 soutěžící:

Umístění Psovod Pes
1. Jiří Veselý Harley z Trucu
2. Dita Kardová Aron Maludiiv
3. Michaela Kranátová Fron Květ Laryk

V kategorii OPT 2 nastoupilo 6 soutěžících:

Umístění Psovod Pes
1. Roman Šonský Viro od Policie
2. Martin Kiessling Ben Dobrovodské Lázně
3. Roman Šonský Jack bez PP

Výcviková komise děkuje všem pořadatelům závodů za jejich práci. Je správné, že se nám začínají množit závody se zapsáním zkoušek podle nižších stupňů. Je to ideální pro přípravu psů i méně zkušených psovodů k náročnějším závodům, které náš svaz pořádá. Bohužel problémovou stránkou zůstává slabší účast, a to si pořadatelé akcí nezaslouží, protože jak jsem mohl ve většině případů osobně posoudit, jejich zajištění bylo vždy perfektní.

Vyhodnocení III. MR obranářů SKS TART 2003 konaného ve dnech 2. – 4. května 2003 v Kamenici nad Lipou

Organizací tohoto Mistrovství byl Výkonným výborem a Výcvikovou komisí pověřen region Lišov. Akce se konala v překrásném prostředí letního tábora KALICH za pomoci a podpory majitele tábora i obecního zastupitelstva Kamenice nad Lipou. Přípravě byla věnována pečlivá pozornost ze strany pořadatele. Na místě proběhla konzultace dne 4. dubna, kde projednala ekonomka TARTu veškeré otázky týkající se ubytování a stravování a předseda Výcvikové komise připravil s pracovníky organizačního štábu místa pro provádění jednotlivých disciplín včetně materiálního zabezpečení.

Soutěž byla náročnější než v minulých letech. Vzhledem k tomu, že se přihlásilo daleko více diváků z řad členů TARTu než tomu bylo v minulých letech, byl proto upraven časový harmonogram tak, aby diváci mohli sledovat co možno nejvíce disciplín. Celý tábor se svým nejbližším okolím skýtal dostatečné možnosti pro provádění veškerých cviků bez časových ztrát na přesuny závodníků na jednotlivá pracoviště.

V letošním roce poprvé byla umožněna účast členům ČKS, kteří absolvovali MR podle NZŘ vzhledem k tomu, že tato soutěž je v ČKS zrušena. Tuto možnost využili 2 závodníci, ale jeden bez omluvy nenastoupil. Dále se zúčastnili zástupci PČR, AČR a Vězeňské služby.

Celkem na Mistrovství nastoupilo po splnění podmínek účasti 22 psovodů s 23 psy, což je účast vyšší než v loňském ročníku. Zastoupení regionů TARTu bylo následující:

Region Počet závodníků
Praha–venkov 7
Lišov 6
Kyjov 1
Litvínov 1
Praha-Hlubočepy 1

Na Mistrovství posuzovali pp. Dubový, Kuntoš, Souček, Vlček, Homolka a Komárek jako hlavní rozhodčí. Figurantské práce prováděli pp. Worth, Pilař, Parkán a Trpák. Jejich výkony byly na dobré profesionální úrovni. Soutěž proběhla bez problémů, žádný závodník nepodal protest. Díky p. Ing. Šmerhánovi byl zajištěn sponzorský finanční dar, z kterého část byla použita na vrácení startovného všem závodníkům, což byla vhodná motivace pro další soutěžení.

Limit zkoušky OPT 3 splnilo 5 závodníků, z toho 3 obhájili tuto zkoušku, kterou splnili na minulých mistrovstvích a dalším dvěma, kteří zkoušku splnili, nemohla být zapsána vzhledem k nesplnění přecházející zkoušky OPT 2.

Pozitivní na tomto MR je fakt, že se ho zúčastnilo několik nových členů TARTu, kteří ještě na tak náročné soutěži nestartovali a načerpali zde mnoho zkušeností.

Vyhodnocení jednotlivých disciplín:

Poslušnost

Ta měla vysokou úroveň, 11 závodníků hodnoceno 90 a více body, nejlepší 99 bodů BEN Dobrovodské lázně – psovod Kiessling. Jediný závodník nesplnil limit 70 bodů, a to o jediný bod. Nejhůře prováděný a tím i hodnocený cvik byl aport přes překážku. Čtvrtina psů se s aportem nevrátila přes překážku.

Obranné práce

Průzkum objektu a označení
Za objekt byla zvolena stodola z části naplněná slámou s výstupem na půdní prostor po úzkém žebříkovém schodišti. Zde byl také ukryt pachatel. Nesplnilo pouze 5 psů, právě ti, kteří nevystoupili po schodišti a prováděli průzkum pouze v přízemí. Podle posouzení práce psů možno konstatovat, že tomuto cviku je v přípravě věnována náležitá pozornost.

Přepad, prohlídka, výslech, doprovod
Zde nastalo několik problémů, které značně snížily hodnocení cviku. Vesměs byly způsobeny psovody, nikoliv výkony psů. U 2 psovodů došlo ke znulování výkonu pro nedodržení ustanovení ZŘ (nepustili při zákroku vodítko) a u několika dalších vlastně stejný důvod znuloval část cviku (prohlídku). Psovodi si neuvědomili, že i tzv. "očko" nebo "couračka" je vodítko, které nelze nechat psu připnuté. Přes tyto problémy, které měly vliv na snížené bodové hodnocení, ve vlastním zákroku neselhal žádný pes, pouze 1 provedl slabý zákrok.

Zákrok v místnosti
Zákrok byl prováděn v jídelně "za provozu". Na odpoutání pozornosti byl umístěn ještě jeden figurant, který neprováděl zákrok. Většina psů provedla zákrok razantně. U dvou psů byl zákrok hodnocen jako slabý, 5 psů nesplnilo zákrok vůbec. Byl použit RINGový oblek.

Hladké zadržení
To bylo prováděno do mírného kopce s jednou terénní vlnou, takže pes při zadržení na krátkou dobu ztratil figuranta z dohledu. Rovněž zadržení bylo prováděno na RING. 7 psů tento cvik nesplnilo. Důvodem byla nedostatečná rychlost psů, protože nezadrželi figuranta do stanovené vzdálenosti a tím cvik nesplnili.

Noční práce

Avizace
Tento cvik byl prováděn v lese po cestě do kopce za naprosté tmy. Terén byl složitý, sice prostupný, ale s množstvím kořenů a křoví. V lese umístěného figuranta označil pouze jediný psovod. Tento cvik je vždy úskalím všech přeborů, a rovněž letos svou obtížností byl nejproblematičtější disciplínou Mistrovství a také samozřejmě cvikem nejhůře hodnoceným.

Noční zadržení
Bylo prováděno na krátké osvětlení figuranta, který byl oblečen v RINGovém obleku. Většina psů provedla výkon na požadované úrovni. Jen 3 psi zadržení neprovedli vůbec a u 2 psů lze výkon hodnotit jako velmi slabý. Jednalo se o psy, kteří se na takovéto soutěži objevili poprvé a nemají s tímto cvikem zkušenosti. Výsledky ukázaly, že rovněž této disciplíně je v přípravě na Mistrovství věnována patřičná pozornost a tito psi jsou vhodní pro služební využití.

Kontrolní zadržení
Bylo prováděno do kopce s dvojím terénním převýšením, takže pes při běhu dvakrát ztratil figuranta ze zorného pole. Tento cvik nesplnilo 8 psů. Důvodem u všech byla ztráta orientace psa. V přípravě psa podle TARTu je potřeba si uvědomit, že pes zde neprovádí zadržení jen na naprosto rovném terénu, ale pes musí zadržet osobu v praxi v jakémkoliv terénu a prostředí. Protiútok byl prováděn na rukáv VEGA.

Nejlepší výkony v obraně dosáhl pes Viro od Policie psovoda Šonského.

Celkové pořadí na prvních 3 místech:

Umístění Pes Psovod Region
1. Viro od Policie Roman Šonský Praha-venkov
vítěz obranářů TART 2003
2. Vren z PS Miroslav Kabilka PČR
3. Kurt bez PP Petr Smetana Praha-venkov

Stále stoupající náročnost na obranáře TARTu se uplatnila i v letošním ročníku. MR bylo úspěšné, za což patří poděkování všem závodníkům, rozhodčím, členům organizačního štábu, všem pořadatelům z regionu Lišov a v neposlední řadě všem sponzorům.

Vyhodnocení III. MR stopařů SKS TART ČR konaného 4. – 5. října 2003 v Sázavě

Organizátorem tohoto MR byl Výkonný výbor SKS TART a region Praha-venkov. Hlavní tíha příprav a zajištění ležela stejně jako v minulém roce na Mileně a Janu Vlčkových, kteří se svého úkolu zhostili opět na výbornou. Včas byly zajištěny veškeré cvičební prostory a zázemí a velké množství cen od mnoha sponzorů. To vše přispělo k bezproblémovému průběhu celého Mistrovství.

Výcvikovou komisí byli delegováni tito rozhodčí: p. Komárek jako hlavní rozhodčí a zároveň rozhodčí pro poslušnost a pp. Souček, Vitásek, Kuntoš, Šnytr a pí Součková pro posuzování stop. Jako kladeči byli delegování pp. Kubera, Hrabák, Hejduk, Smetana, Novák, Havránek st., Havránek ml., Zemanec a pí Zemancová a Petrová. Jde o zkušený tým, proto nebylo nejmenšího problému při spolupráci rozhodčích s kladeči. Práci sčítací komise vykonávaly Machová Veronika a Machová Božena. Rovněž jim patří dík za bezchybnou a rychlou práci, takže všichni přítomní byli informovaní z výsledkové listiny o průběžných výsledcích téměř ihned po ukončení každé disciplíny.

Na MR bylo přihlášeno 22 závodníků. Nastoupilo jich 21, což je o 2 závodníky více než v loňském ročníku. Zastoupení regionů bylo následující:

Region Počet závodníků
Praha–venkov 8
Lišov 7
Zlín 1
Lety 1
Litvínov 1
PČR 2
ČKS 1

Rozložení regionů na MR je přibližně stále stejné jako v dřívějších ročnících. Začíná se ale postupně projevovat větší zájem o MR z řad členů TARTu jako diváků o čemž svědčí naplněná ubytovací kapacita rekreačního zařízení již dva týdny před konáním Mistrovství. Tento trend zaznamenává Výcviková komise i při pořádání zkoušek z výkonu ve větších regionech. Ale zpět k Mistrovství. V letošním ročníku poprvé byla prováděna poslušnost shodná s obranářskou částí MR, takže nadále nebude možnost zápisu zkoušky SPT3 na MR. Tuto zkoušku lze nadále plnit na zkouškách z výkonu pořádaných v regionech. Poslušnost proběhla na cvičišti Kynologického klubu Sázava v blízkosti rekreačního zařízení Atom, kde se MR konalo. Při srovnání s poslušností obranářské části MR musím konstatovat, že stopařská část měla trochu slabší úroveň. Třetina závodníků splnila na více než 90 bodů, další třetina mezi 80-90 body, zbytek 70-80 bodů. Pouze 1 závodnice nesplnila 70% bodový limit. Nejlepší poslušnost byla 97 bodů. Již tradičně nejhorší hodnocený výkon je aport přes překážku. Znepokojující je ale skutečnost, že třetina závodníků obdržela za cvik ovladatelnost bez vodítka 6 a méně bodů. Je potřeba si uvědomit, že i stopařský specialista na soutěži takovéto úrovně musí podat v tomto základním cviku lepší výkon.

Ke stopařským pracím všeobecně. Všechny stopy v obou dnech byly položeny v přibližně stejném terénu, kterým bylo zeleně porostlé pole různé výšky a hustoty s různou kulturou. Opravdu záleželo na troše štěstí při losování pořadí skupin i stop. Ale všechny terény byly vybrány odpovědně a úrovni MR plně odpovídaly. Stopař TARTu musí pracovat v různých povětrnostních podmínkách. A to letošní Mistrovství plně prověřilo. Na sobotních 4 hodinových stopách se plně projevilo velké sucho letošního léta a navíc při vypracování na všech terénech foukal poměrně silný vítr. V neděli na 2 hodinových stopách zase vydatně pršelo. Přesto v obou dnech byly podány i špičkové výkony, o čemž svědčí nejlepší 4 hod. stopa za 96 bodů a 2 hod. rovněž za 96 bodů. U 4 hod. stop byla pětina ohodnocena více než 90 body, u 2 hod. toto ohodnocení získala rovněž zhruba pětina závodníků. Sedmdesátiprocentní limit nesplnilo u 4 hod. stop 12 závodníků, u 2 hod. 8 závodníků. Hodnocení nula, kdy pes nevyšel z nášlapu bylo pouze v jednom případě u 4 hod. stopy. Hodnocení pachových prací je přibližně stejné jako hodnocení v minulém ročníku, avšak můžeme konstatovat, že letos byly těžší podmínky jak klimatické, tak i výběrem terénu.

Práce kladečů i rozhodčích měla vysokou profesionální úroveň. Ze strany závodníků nebyl podán žádný protest a všichni přispěli svým sportovním vystupováním a ukázněností k bezproblémovému průběhu MR.

Díky dobrému sponzorskému zajištění celého Mistrovství a velkému množství cen a upomínkových předmětů byli v letošním ročníku vyhodnoceni a odměněni nejstarší účastníci, nejúspěšnější žena a prvních pět nejúspěšnějších závodníků v poslušnosti, 2 hod. i 4 hod. stopách.

Vyhodnocení nejlepších:

Umístění Pes Psovod Region
1. Viro od Policie Roman Šonský Praha-venkov
zároveň Mistr republiky stopařů 2003, který obdržel putovní pohár
2. Armín bez PP František Hrach Lišov
3. Hero bez PP Libor Boček Lišov
4. Ben Dobrovodské lázně Martin Kiessling Lišov
5. Zino od Policie Jana Jandová Praha-venkov

O pořadí prvních čtyřech míst rozhodovalo bodové ohodnocení součtu stop, neboť závodníci na 1. a 2. místě a 3. a 4. místě dosáhli shodného počtu bodů.

Závěrem lze konstatovat, že Mistrovství bylo úspěšné, za což je třeba poděkovat všem závodníkům, rozhodčím, kladečům, organizačnímu štábu, hostům, které mezi sebou pokaždé rádi přivítáme, ale i všem sponzorům, kteří se na zajištění akce podíleli. Byli to zejména:

Vyhodnocení všestranných za rok 2003

Stejně jako v loňské výcvikové sezóně se obou částí Mistrovství zúčastnilo se stejným psem 7 závodníků. Pořadí všestranných se sestavuje podle pořadí závodníka v obou částech, tzn. obranářské a stopařské.

V letošním roce je pořadí následující (pro orientaci uvádím umístění každého závodníka – první číslo je pořadí v obranářské části a druhé ve stopařské):

Umístění Pes Psovod Region Obrana Stopování
1. Viro od Policie Roman Šonský Praha-venkov 1. 1.
Mistr republiky všestranný SKS TART ČR pro rok 2003
2. Zino od Policie Jana Jandová Praha-venkov 4. 5.
3. Hero bez PP Libor Boček Lišov 5. 3.
4. Vren z PS Miroslav Kabilka PČR 2. 11.
5. Ben Dobrovodské Lázně Martin Kiessling Lišov 13. 4.
6. Harry z Honiru Tomáš Zetek Praha-venkov 8. 18.
7. Ašan od Boreckého potoka Jitka Dvořáková Praha-venkov 20. 21.

Vyhodnocení zkouškové činnosti

Jako každý rok, tak i v roce 2003 probíhaly zkoušky, kromě těch pořádaných regiony na svých cvičištích, také zkoušky na závěr LVT - vždy dvoutýdenních. Zde se naskýtá dobrá příprava v průběhu tábora, ale také pro méně zkušené psovody vyvstává riziko přetažení psa. Ale můžeme konstatovat, že všechny pořádané tábory, kde se zkoušky prováděly, byly vedeny zkušenými instruktory TARTu.

Dále byly prováděny zkoušky na několika závodech pořádaných podle daných zkoušek ZŘ. O těch bylo pojednáno v předešlé části tohoto vyhodnocení.

Celkem bylo uspořádáno v r. 2003 24 zkoušek z výkonu, na kterých se zúčastnilo 177 psovodů. Z toho na závodech 4 zkoušky, na LVT 5 zkoušek. Zkoušky na závodech pořádaly 2x region Lišov, 1x Praha-Hlubočepy a 1x Lety. Zkoušky na LVT pořádaly 2x Lišov, 2x Praha-venkov, 1x Lety.

Podíl regionů na pořádání zkoušek:

Region Počet zkoušek
Praha-venkov 10
Lišov 7
Zlín 2
Lety 2
Praha-Hlubočepy 1
Litvínov 1
Stráž pod Ralskem 1

Zkouška Nastoupili Složili
ZMT 74 45
T 1 27 22
T 2 12 7
T 3 5 2
OPT 1 18 15
OPT 2 9 6
OPT 3 2 0
SPT 1 21 18
SPT 2 9 2
SPT 3 0 0

Tak, jak můžeme být spokojeni s navyšujícím se počtem pořádaných závodů, nemůžeme být spokojeni s počtem pořádaných zkoušek v r. 2003. Jak z přehledu vyplývá, většina registrovaných regionů neuspořádá během výcvikové sezóny ani jedny zkoušky z výkonu. A to je myslím velká škoda. Výcviková komise nabízí regionům pomoc ve formě instruktážních výcvikových dnů, které by po dohodě s předsedou Výcvikové komise zajistil vždy některý její člen. Domnívám se, že tento způsob pomoci spolu s účastí vybraných instruktorů a figurantů na organizovaném školení přispěje ke zkvalitnění výcviku a tím k možnosti pořádání zkoušek, případně k účasti členů na zkouškách pořádaných jinými regiony.

Výcviková komise pracovala v r. 2003 ve složení pp. Komárek, Dubový, Vitásek, Bůžek a Souček. Koncem roku byla ukončena činnost ve VK p. Bůžkovi pro pasivitu. Komise byla doplněna p. Kuntošem. Hlavním cílem a zaměřením komise bylo neustálé přibližování výcviku praktickému využití psů. Vycházíme a nadále budeme pokračovat z metodik výcviku služebních psů tak, jak se prováděl v naší zemi v dřívějších letech. Jde nám o co nejužší spojení se služební kynologií AČR, PČR a všech dalších ozbrojených složek ČR. Proto nikdy nebude výcvik psů podle TARTu ani v nejmenším přiblížen sportovnímu pojetí, neboť to je náplní zcela jiných organizací a nám jde hlavně o využití našich psů při ochraně majetku a osob v naší společnosti a rovněž přípravu profesionálních psovodů pro jejich zařazení v ozbrojených složkách.

Závěrem bych chtěl jménem celé Výcvikové komise poděkovat všem aktivním členům našeho svazu, všem zástupcům kynologie ozbrojených složek za jejich pomoc a podporu při pořádání různých akcí a všem členům sboru rozhodčích za jejich práci. Přeji všem hodně úspěchů v nové výcvikové sezóně 2004.


Jan Komárek
předseda Výcvikové komise SKS TART
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.