Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Vyhodnocení MR obranářů SKS TART (12. května 2003)

Vyhodnocení 3. MR obranářů SKS TART
konaného ve dnech 2. - 4. května 2003 v Kamenici nad Lipou

Organizací tohoto Mistrovství byl Výkonným výborem a Výcvikovou komisí pověřen region Lišov. Akce se konala v překrásném prostředí letního tábora Kalich za pomoci a podpory majitele tábora i obecního zastupitelstva Kamenice nad Lipou. Přípravě byla věnována pečlivá pozornost ze strany pořadatele. Na místě proběhla konzultace dne 4. dubna, kde projednala ekonomka TARTu veškeré otázky týkající se ubytování a stravování a předseda Výcvikové komise připravil s pracovníky organizačního štábu místa pro provádění jednotlivých disciplín včetně materiálního zabezpečení.

Soutěž byla náročnější než v minulých letech. Vzhledem k tomu, že se přihlásilo daleko více diváků z řad členů TARTu než tomu bylo v minulých letech, byl proto upraven časový harmonogram tak, aby diváci mohli sledovat co možno nejvíce disciplín. Celý tábor se svým nejbližším okolím skýtal dostatečné možnosti pro provádění veškerých cviků bez časových ztrát na přesuny závodníků na jednotlivá pracoviště.

V letošním roce poprvé byla umožněna účast členům ČKS, kteří absolvovali MR podle NZŘ vzhledem k tomu, že tato soutěž je v ČKS zrušena. Tuto možnost využili 2 závodníci, ale jeden bez omluvy nenastoupil. Dále se zúčastnili zástupci PČR, AČR a Vězeňské služby.

Celkem na Mistrovství nastoupilo po splnění podmínek účasti 22 psovodů s 23 psy, což je účast vyšší než v loňském ročníku. Zastoupení regionů TARTu bylo následující:

RegionPočet závodníků
Praha – Venkov7
Lišov6
Kyjov1
Litvínov1
Praha – Hlubočepy1

Na Mistrovství posuzovali pp. Dubový, Kuntoš, Souček, Vlček, Homolka a Komárek jako hlavní rozhodčí. Figurantské práce prováděli pp. Worth, Pilař, Parkán a Trpák. Jejich výkony byly na dobré profesionální úrovni. Soutěž proběhla bez problémů, žádný závodník nepodal protest. Díky p. Ing. Šmerhánovi byl zajištěn sponzorský finanční dar, z kterého část byla použita na vrácení startovného všem závodníkům, což byla vhodná motivace pro další soutěžení.

Limit zkoušky OPT 3 splnilo 5 závodníků, z toho 3 obhájili tuto zkoušku, kterou splnili na minulých mistrovstvích a dalším dvěma, kteří zkoušku splnili, nemohla být zapsána vzhledem k nesplnění přecházející zkoušky OPT 2.

Pozitivní na tomto MR je fakt, že se ho zúčastnilo několik nových členů TARTu, kteří ještě na tak náročné soutěži nestartovali a načerpali zde mnoho zkušeností.

Vyhodnocení jednotlivých disciplín

Poslušnost

Ta měla vysokou úroveň, 11 závodníků hodnoceno 90 a více body, nejlepší 99 bodů Ben Dobrovodské lázně – psovod Kiessling. Jediný závodník nesplnil limit 70 bodů, a to o jediný bod. Nejhůře prováděný a tím i hodnocený cvik byl aport přes překážku. Čtvrtina psů se s aportem nevrátila přes překážku.

Obranné práce

Průzkum objektu a označení

Za objekt byla zvolena stodola z části naplněná slámou s výstupem na půdní prostor po úzkém žebříkovém schodišti. Zde byl také ukryt pachatel. Nesplnilo pouze 5 psů, právě ti, kteří nevystoupili po schodišti a prováděli průzkum pouze v přízemí. Podle posouzení práce psů možno konstatovat, že tomuto cviku je v přípravě věnována náležitá pozornost.

Přepad, prohlídka, výslech, doprovod

Zde nastalo několik problémů, které značně snížily hodnocení cviku. Vesměs byly způsobeny psovody, nikoliv výkony psů. U 2 psovodů došlo ke znulování výkonu pro nedodržení ustanovení ZŘ (nepustili při zákroku vodítko) a u několika dalších vlastně stejný důvod znuloval část cviku (prohlídku). Psovodi si neuvědomili, že i tzv. "očko" nebo "couračka" je vodítko, které nelze nechat psu připnuté. Přes tyto problémy, které měly vliv na snížené bodové hodnocení, ve vlastním zákroku neselhal žádný pes, pouze 1 provedl slabý zákrok.

Zákrok v místnosti

Zákrok byl prováděn v jídelně "za provozu". Na odpoutání pozornosti byl umístěn ještě jeden figurant, který neprováděl zákrok. Většina psů provedla zákrok razantně. U dvou psů byl zákrok hodnocen jako slabý, 5 psů nesplnilo zákrok vůbec. Byl použit RINGový oblek.

Hladké zadržení

To bylo prováděno do mírného kopce s jednou terénní vlnou, takže pes při zadržení na krátkou dobu ztratil figuranta z dohledu. Rovněž zadržení bylo prováděno na RING. 7 psů tento cvik nesplnilo. Důvodem byla nedostatečná rychlost psů, protože nezadrželi figuranta do stanovené vzdálenosti a tím cvik nesplnili.

Noční práce

Avizace

Tento cvik byl prováděn v lese po cestě do kopce za naprosté tmy. Terén byl složitý, sice prostupný, ale s množstvím kořenů a křoví. V lese umístěného figuranta označil pouze jediný psovod. Tento cvik je vždy úskalím všech přeborů, a rovněž letos svou obtížností byl nejproblematičtější disciplínou Mistrovství, a také samozřejmě cvikem nejhůře hodnoceným.

Noční zadržení

Bylo prováděno na krátké osvětlení figuranta, který byl oblečen v RINGovém obleku. Většina psů provedla výkon na požadované úrovni. Jen 3 psi zadržení neprovedli vůbec a u 2 psů lze výkon hodnotit jako velmi slabý. Jednalo se o psy, kteří se na takovéto soutěži objevili poprvé a nemají s tímto cvikem zkušenosti. Výsledky ukázaly, že rovněž této disciplíně je v přípravě na Mistrovství věnována patřičná pozornost a tito psi jsou vhodní pro služební využití.

Kontrolní zadržení

Bylo prováděno do kopce s dvojím terénním převýšením, takže pes při běhu dvakrát ztratil figuranta ze zorného pole. Tento cvik nesplnilo 8 psů. Důvodem u všech byla ztráta orientace psa. V přípravě psa podle TARTu je potřeba si uvědomit, že pes zde neprovádí zadržení jen na naprosto rovném terénu, ale pes musí zadržet osobu v praxi v jakémkoliv terénu a prostředí. Protiútok byl prováděn na rukáv VEGA.

Nejlepší výkony v obraně dosáhl pes Viro od Policie psovoda Šonského.

Celkové pořadí na prvních 3 místech:

Umístění Pes Psovod Region
1. Viro od Policie
vítěz obranářů TART 2003
Roman Šonský Praha - Venkov
2. Vren z PS Miroslav Kabilka PČR
3. Kurt bez PP Petr Smetana Praha - Venkov

Stále stoupající náročnost na obranáře TARTu se uplatnila i v letošním ročníku. MR bylo úspěšné, za což patří poděkování všem závodníkům, rozhodčím, členům organizačního štábu, všem pořadatelům z regionu Lišov a v neposlední řadě všem sponzorům.

Jan Komárek
předseda Výcvikové komise a hlavní rozhodčí MR
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.