Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Doškolení ústředních rozhodčích SKS TART (23. února 2002)

Doškolení ústředních rozhodčích SKS TART

V sobotu 23. února od 10 hodin proběhlo v severočeských lázních Teplice v krásných prostorách firmy Amikro doškolení ústředních rozhodčích pro výkon služebních psů pro potřeby SKS TART.

Doškolení se zúčastnili tito rozhodčí: Ing. Václav Bůžek, m.s. Jan Dubový, Martin Kiessling, Mgr. Jan Komárek, Jiří Oščádal, Vladimír Souček, Věra Součková, Václav Šafr, Oldřich Šnytr, Ladislav Vaněk, Marie Vaňková, Mgr. Vojtěch Vitásek, Jan Vlček. Omluven pro nemoc byl Miloš Kuntoš. Všichni jmenovaní (a jen oni) mohou pro tento rok posuzovat veškeré výcvikové akce SKS TART.

Na tomto doškolení byly zhodnoceny akce, které proběhly v minulém roce, vyhodnoceny přednosti a nedostatky v některých částech posuzování a vytčeny cíle pro další zvýšení nároků na služební psy.

Celou akci vedl předseda Výcvikové komise Mgr. Jan Komárek, který přednesl organizační část pro potřebu konání zkoušek a závodů. Kriteria pro posuzování pachových prací a poslušnosti přednášel m.s. Jan Dubový a obranu Ing. Václav Bůžek.

V bohaté a věcné diskusi, do které se zapojili všichni zúčastnění, bylo upřesněno několik důležitých detailů, které pomohou ke zpřesnění posuzování zkoušek a závodů v nastávající výcvikové sezóně.

Ve 14 hodin zakončil doškolení prezident Svazu s přáním úspěšné sezóny pro všechny rozhodčí a pro všechny členy naší organizace.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.