Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Školení figurantů a instruktorů (22. září 2001)

Školení figurantů a instruktorů

Grabštejn 22. září 2001


Cílem školení je nejen teoreticky a prakticky proškolit figuranty a instruktory pro základní výcvik v regionech a klubech podle ZŘ TART, ale i vytvořit kádr figurantů, kteří budou využíváni pro akce TARTu svazového a regionálního charakteru.

Školení proběhne za využití výcvikových prostor i pomůcek VZ AČR zabezpečeno vlastními psy a částečně i pomůckami účastníků.


Program:

9:00 Zahájení, rozdělení do skupin
9:30 - 12:00 Práce ve skupinách podle pracovišť
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 14:00 Přednáška veterinárního lékaře
14:00 - 16:00 Dokončení práce ve skupinách podle pracovišť
cca 16:00 Vyhodnocení, závěr


Každý lektor se připraví na určené téma. V každém tématu bude probrána skupina cviků od nácviku až k výkonu podle ZŘ.

Rozdělení účastníků do skupin bude provedeno při zahájení vedoucím školení.

Vedoucím školení bude zajištěn dopis s přihláškou a rozeslán vedoucím regionů se stanovením počtu účastníků podle počtu členů v regionu, aby byl dodržen počet 30 účastníků.


Rozdělení lektorů a témat:

Vitásek - Průzkum terénu, vyštěkání, prohlídka, výslech, doprovod včetně napadení.
Šváb - Hlídání pachatele, přepad psovoda při pochůzce.
Bůžek - Hlídání předmětu, neúplatnost psa.
Komárek - Průzkum objektu, označení, zákrok v místnosti, likvidace výtržnosti, avizace - teoreticky.
Dubový - Hladké zadržení, kontrolní výkon, noční zadržení - teoreticky.Jan Komárek, v.r.
předseda výcvikové komise
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.