Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Zápis ze schůze VV SKS TART (20. června 2001)

Zápis

ze schůze VV SKS TART ČR

konané dne 20. června 2001 v Zadní KopaniněPřítomni:
pp. Dubový, Mgr. Komárek, Ing. Bůžek, Šváb, Ing. Růžička, Ing. Vitásek, Ing. Veverka, MVDr. Spiwok a pí Vocelová.
Omluveni:
pp. Ing. Šmerhán, Ing. Novotný, Bc. Jankovský a Mgr. Šmejcká.
Program:
  1. Vyhodnocení MR obranářů.
  2. Příprava Zpravodaje.
  3. Příprava školení figurantů.
  4. Různé.


K bodu 1:
Mgr. Komárek provedl vyhodnocení MR. MR bylo hodnoceno kladně, zjištěné nedostatky byly prodiskutovány a napříště budou odstraněny.

Závěr:
K bodu 2:
Zpravodaj připraví Ing. Růžička. Výbor projednal všechny materiály, které budou uveřejněny.
K bodu 3:
Školení figurantů a instruktorů se bude konat 22. září 2001 na Veterinární základně AČR Grabštejn. Bude zajištěno pro 30 účastníků. Začátek v 9:00, prezentace od 8:00.

Obsahem školení bude teoretické i praktické provádění všech cviků obrany podle ZŘ TART a přednáška veterináře na téma "Úrazy při výcviku psů". Lektory budou členové VK SKS TART.

Mgr. Komárek: Účastníci se dostaví na školení se svými psy a pokud možno i s vlastní výbavou pro figurantské práce. Poplatek za účastníka 100,- Kč a přihlášky budou regiony zasílat na adresu předsedy VK.
K bodu 4:
Do výboru byla kooptována pí Vocelová, která má na starosti agendu související s fungováním sekretariátu.

Využití internetových stránek www.vycvikpsa.cz, p. Dubový zajistí likvidaci staré stránky TART p. Fuchse.

V časopisu Pes přítel člověka bude uveřejněn trvalý inzerát TARTu s adresou sekretariátu.

Ing. Veverka podal informace o ME CS ve vyhledávání omamných látek, kam bylo pozváno i vedení SKS TART.

P. Dubový informoval o pokračující spolupráci s vedením S*TART Slovenska.

Mgr. Komárek - příprava MR stopařů, které proběhne 20. - 21. října 2001 v Heřmani. Počet účastníků: 25 (stejně jako MR obranářů). Byl projednán časový harmonogram. Na přelomu července a srpna proběhne jednání v místě konání, kde bude zajištěna příprava MR. Zúčastní se pp. Dubový, Kuntoš, Komárek.

Stav členské základny je přibližně 200 členů, což představuje pozitivní nárůst.

Zbylé ZŘ budou rozesílány za 20,- Kč. Nové ZŘ budou dotištěny již s novými úpravami. Úkol pro všechny členy výboru - zjistit nabídky cenových relací na dotisk 500 ks ZŘ a informovat Mgr. Komárka, který zajistí nejlevnější provedení.

Zapsal:
Jan Komárek, v.r.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.