Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Mistrovství republiky obranářů SKS TART (Pes přítel člověka, 7/2001, str. 49)

Mistrovství republiky obranářů SKS TART

První květnový víkend se sjelo na soutok Labe s Vltavou šestadvacet nejlepších psovodů z kategorie obranářů, aby zde změřili kvality svých psů ve vrcholném závodě začínající sezóny. Pořadatelem tohoto závodu byla ZKO ČKS Mělník město, která má své působiště ve výcvikovém středisku CBS Wackenhut Czech.

Sedmý ročník mistrovství byl v historii TARTu netradiční. Výcviková komise totiž rozdělila soutěž na část obranářskou a na část stopařskou, která se uskuteční na podzim v Jihočeském kraji. Mistrovství republiky obranářů se uskutečnilo podle zkoušky OPT 3. Náplní této zkoušky je samozřejmě poslušnost a speciální práce denní a noční.

Závodníci byli rozděleni podle vylosovaných startovních čísel do dvou skupin. První skupina prováděla v sobotu dopoledne poslušnost a druhá skupina obranu. Po odpolední přestávce se obě skupiny vyměnily. Po dvaadvacáté hodině večerní nastupovali závodníci na speciální noční práce.

Poslušnost, kterou posuzoval rozhodčí Otta Janata, dopadla skvěle, neboť bodový průměr vycházel na 84 body. Nejvíce bodů (95) získal Dix Romana Martynka a připravil si tak vynikající výchozí pozici pro celou soutěž.

Obrana začínala průzkumem objektu. Sociální zázemí sportovní haly poskytovalo dostatek úkrytů, do kterých mohl rozhodčí Miloš Kuntoš figuranta schovat. Pes měl pouhých pět minut na to, aby samostatně prohledal určený objekt a figuranta označil. Kromě jediného psa tento úkol splnili všichni! Následovala likvidace výtržnosti v místnosti. Rozhodčí Jan Komárek zvolil pro imitaci rozvášněné restaurace netradiční postup, když obsadil imaginární opilce pouze z řad ženské populace. Umíte si jistě představit zhruba patnáct ječících a plastikové láhve vrhajících žen. Zkrátka vzpomínka na oslavy MDŽ jak vyšitá. Jediný zástupce mužů byl figurant. Pouze dva psi tuto atmosféru nezvládli, ostatní se s pachatelem vypořádali bez problémů. Po odchodu z této vřavy následoval přepad psovoda ze zálohy. Tuto disciplínu posuzoval rozhodčí Vašek Šafr. Ani zde se nevyskytly žádné problémy, až na dva psovody, kteří připravili o body své psy, protože zapomněli po přepadu pustit vodítko. Následovalo hladké zadržení na 150 kroků ve stromové aleji podél říčky Pšovky. Rozhodčí Vojta Vitásek dal plný počet bodů pouze dvěma psům, Arno psovoda Jardy Mlčáka a Bono Romana Janaty. To byly zádrže, po kterých šel figurant okamžitě k zemi.

Noční práce byly ztíženy vytrvalým drobným deštěm. Ale po zkušenostech z loňského Mistrovství republiky v Heřmani, kde doslova lilo po oba dny, to nemohlo naše psy odradit od kvalitní práce. Začínalo se avizací. Pachatel byl ukryt vleže asi tři metry od osy postupu, zhruba po sto krocích. I tentokrát pouze dva psi nezareagovali na jeho přítomnost. Ostatní dali svým psovodům najevo, že na ně číhá nebezpečí. Následné noční zadržení probíhalo tak, že do prostoru vyběhl figurant, který byl na krátkou dobu osvětlen kuželem svítilny. Pak světlo zhaslo a byl vypuštěn pes k hladkému zadržení. Po zákusu si rozhodčí krátkým posvícením zkontroloval sílu zákusu a akci obodoval. I zde se potvrdilo, že psi v noci pracují s daleko větší pozorností a razancí než ve dne.

Na nedělní dopoledne zbýval "pouze" kontrolní výkon. Bylo jasné, že právě tato disciplína zamíchá dosavadním pořadím. Dvě stě kroků v nepřehledném terénu, kdy po vypuštění psa se figurant vždy na několik sekund ztrácel psovi z obzoru, bylo velmi těžkou zkouškou, která všestranně prověřila povahové kvality přezkušovaných psů. Zde je třeba zdůraznit výkony psů Jana Rychnovského, Vládi Součka, Romana Janaty a Josefa Huly, kteří předvedli kontrolák, jak se říká, "jako z praku". Jen dvě nuly, pro absolutní ztrátu orientace, jsou povzbudivé do dalších let práce. Ostatní psovodi vědí, že nácvik této disciplíny je velmi náročný, a jsem přesvědčen, že v příštím roce budou výsledky ještě kvalitnější.

Po celkovém součtu se stal Mistrem republiky Vladimír Souček se psem Daf s počtem bodů 373. Na druhém místě a se stejným počtem bodů stanul Jaroslav Mlčák se psem Arno a jako třetí se umístil Roman Šonský se psem Viro s 365 body.

Je třeba poděkovat figurantům za jejich obětavou práci, členům organizačního výboru, který, v čele s Jirkou Pružinou a jeho ženou, odvedl obrovský kus práce, osazenstvu kuchyně, které se po tři dny naprosto skvěle a hlavně levně staralo o naše žaludky, a všem členům výboru SKS TART za obětavou pomoc při zajišťování hladkého průběhu závodu.

Zvláštní poděkování patří sponzorům, především manželům Vocelovým, jejichž CBS Vocel security přispěla největší částkou na ceny pro závodníky. Paní Jarmila Vocelová navíc po celé tři dny zvládala administrativní část práce kolem celého závodu. Dále pak firmě APORT, která dotovala ceny kvalitním krmivem, stejně jako firma NESTLE pana Michala Peťáka. Nemalé poděkování patří CBS Wackenhut Czech, která poskytla ceny, prostory a zázemí pro celé pořádání závodu.

Dík patří i Generálnímu ředitelství cel, které, prostřednictvím pana Ing. Veverky a psovodů ze speciální jednotky pro vyhledávání omamných a psychotropních látek, provedlo na závěr Mistrovství ukázky své práce.

Bylo velmi potěšující a povzbudivé slyšet z úst Stanislava Skály, kterého považuji za jednoho z největších odborníků na obranné práce u nás a který byl čestným účastníkem Mistrovství, že TART je parta lidí, která se náplní a pojetím své práce velmi přibližuje tradici našich starých zkušebních řádů. Jeho zájem o posuzování v naší organizaci byl přivítán. Kamarádská atmosféra celého závodu jen potvrzovala naše společné heslo: "Dobrou partu najdeš v TARTu".
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.